Baza technologii


Logo wpisu Zmodyfikowane plazmidowe wektory ekspresyjne, szczepyB. subtilisje obejmujące oraz ich zastosowania

Zmodyfikowane plazmidowe wektory ekspresyjne, szczepyB. subtilisje obejmujące oraz ich zastosowania

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku są ulepszone, zmodyfikowane plazmidowe wektory ekspresyjne nazwane pUltR i pUltK oraz ich funkcjonalne pochodne, wytworzone w oparciu o plazmid pAG58, zawierający gen hemolizynyhly AzListeria monocytogenes. Przedmiotem wynalazku są również ich zastosowania w szczególności zastosowanie wytworzonych plazmidów do ekspresji genów heterologicznych w komórkach Bacillus subtilis, i ich wykorzystanie do wytwarzania skutecznych szczepionek, zastosowanie w terapii nowotworów, jak i system służący do porównywania ekspresji w warunkach konstytutywnych i indukcji oparty na tych wektorach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Ulepszone, zmodyfikowane plazmidy umożliwiają sprawną ekspresję i selekcję w B. Subtilis, jak również pozwalają na uzyskanie szczepów B. Subtilis obejmujących takie ulepszone plazmidy. Wynalazek umożliwia wytworzenie szczepionek i kompozycji szczepionkowych opartych na zmodyfikowanych szczepach B. Subtilis obejmujących takie ulepszone plazmidy, które są bezpieczne dla przyjmującego, a jednocześnie wywołują silną odpowiedź komórkową względem antygenów eksprymowanych z kodujących je genów, wstawionych w ulepszone plazmidy. Zaletami wektorów są: sprawniejszy proces transferu wektorów do komórki B. Subtilis oraz zdolność do przenoszenia większych odcinków obcego DNA, możliwość dokładniejszej oraz znacznie bardziej ekonomicznej selekcji jak również możliwość konstytutywnej ekspresji obcych genów, a co za tym idzie wykorzystania szczepu B. Subtilis wytwarzającego listeriolizynę O w terapii i do wytwarzania preparatów do immunizacji. Preparat immunologiczny według wynalazku podawany będzie drogą pokarmową w postaci umożliwiającej jego uwolnienie do układu pokarmowego w jelicie, nie wymaga więc iniekcji. Umiejscowienie zrekombinowanych komórek B. Subtilis w sąsiedztwie komórek nowotworowych stwarza szansę na ich eradykację, a więc leczenie chorób nowotworowych.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek można zastosować w leczeniu chorób nowotworowych oraz immunologicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"