Baza technologii


Logo wpisu Zmodyfikowane plazmidowe wektory ekspresyjne, szczepyB. subtilisje obejmujące oraz ich zastosowania

Zmodyfikowane plazmidowe wektory ekspresyjne, szczepyB. subtilisje obejmujące oraz ich zastosowania

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku są ulepszone, zmodyfikowane plazmidowe wektory ekspresyjne nazwane pUltR i pUltK oraz ich funkcjonalne pochodne, wytworzone w oparciu o plazmid pAG58, zawierający gen hemolizynyhly AzListeria monocytogenes. Przedmiotem wynalazku są również ich zastosowania w szczególności zastosowanie wytworzonych plazmidów do ekspresji genów heterologicznych w komórkach Bacillus subtilis, i ich wykorzystanie do wytwarzania skutecznych szczepionek, zastosowanie w terapii nowotworów, jak i system służący do porównywania ekspresji w warunkach konstytutywnych i indukcji oparty na tych wektorach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Ulepszone, zmodyfikowane plazmidy umożliwiają sprawną ekspresję i selekcję w B. Subtilis, jak również pozwalają na uzyskanie szczepów B. Subtilis obejmujących takie ulepszone plazmidy. Wynalazek umożliwia wytworzenie szczepionek i kompozycji szczepionkowych opartych na zmodyfikowanych szczepach B. Subtilis obejmujących takie ulepszone plazmidy, które są bezpieczne dla przyjmującego, a jednocześnie wywołują silną odpowiedź komórkową względem antygenów eksprymowanych z kodujących je genów, wstawionych w ulepszone plazmidy. Zaletami wektorów są: sprawniejszy proces transferu wektorów do komórki B. Subtilis oraz zdolność do przenoszenia większych odcinków obcego DNA, możliwość dokładniejszej oraz znacznie bardziej ekonomicznej selekcji jak również możliwość konstytutywnej ekspresji obcych genów, a co za tym idzie wykorzystania szczepu B. Subtilis wytwarzającego listeriolizynę O w terapii i do wytwarzania preparatów do immunizacji. Preparat immunologiczny według wynalazku podawany będzie drogą pokarmową w postaci umożliwiającej jego uwolnienie do układu pokarmowego w jelicie, nie wymaga więc iniekcji. Umiejscowienie zrekombinowanych komórek B. Subtilis w sąsiedztwie komórek nowotworowych stwarza szansę na ich eradykację, a więc leczenie chorób nowotworowych.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek można zastosować w leczeniu chorób nowotworowych oraz immunologicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"