Baza technologii


Logo wpisu ZUT w Szczecinie / AmbuRespi

ZUT w Szczecinie / AmbuRespi

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Oferujemy do licencjonowania technologię zautomatyzowanego systemu do uciskania worka resuscytacyjnego (Ambu Bag), który może znaleźć zastosowanie w sytuacjach kryzysowych np. w wypadkach komunikacyjnych czy pożarach, gdy mamy do czynienia z dużą ilości rannych wymagających resuscytacji.

Przedmiotem licencji jest technologia automatycznego urządzenia AmbuRespi do uciskania worka resuscytacyjnego (Ambu Bag), wyposażonego w mikroprocesorowy układ automatyki odpowiedzialny za precyzyjne dostrojenie parametrów wentylacji człowieka przy wykorzystaniu worka rozprężnego, obecnie zawsze uciskanego przez personel ratunkowy.

Mobliność urządzenia zagwarantowana jest przez bateryjny system zasilania.

Technologia adresowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją sprzętu mechatronicznego. Nie jest wymagana wyłącznie firma medyczna, bowiem urządzenie wykorzystuje certyfikowany worek resuscytacyjny Ambu Bag. Główną rolę urządzenia jest zapewnienie niezawodnego napędu i sterowania podczas procesu wspomagania oddychania.

Technologia daje możliwość automatycznego uciskanie worka resuscytacyjnego w celu utrzymania wydolności oddechowo-krążeniowej u pacjentów w momencie zagrożenia życia.

Efektem działania urządzenia AmbuRespi będzie odciążenie pracownika medycznego i umożliwienie udzielenia pomocy większej liczbie pacjentów w tym samym czasie przez jedną osobę. W szczególności, w sytuacjach wypadków komunikacyjnych z dużą ilością rannych wymagających wspomagania oddychania (np. wypadek autobusu, pociągu, pożar), w czasie trwania pandemii COVID-19, u pacjentów u których funkcje układu oddechowe są upośledzone.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastosowania technologii:

a) mobilność urządzenia dzięki bateryjnemu systemowi zasilania

b) możliwość ratowania życia wielu osobom jednocześnie przed jednego pracownika medycznego

c) niska cena produkcji w stosunku do konwencjonalnych układów wentylacji oddechowej

Przewagi konkurencyjne technologii:

W chwili obecnej do ratowania życia pacjentów u których występuje niewydolność oddechowa, stosowane są drogie systemy wentylacji, które znajdują się w szpitalach, karetkach czy placówkach opieki społecznej.

Zastosowane urządzenia wspomagania wentylacji AmbuRespi daje możliwość przeszkolonej osobie udzielenia pomocy wielu pacjentom jednocześnie, w miejscu gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może mieć zastosowanie w branżach:

a) produkcji sprzętu mechatronicznego - urządzenie wykorzystuje certyfikowany worek Ambu Bag

b) produkcji sprzętu medycznego

Innowacyjność produktowa: na rynku nie występują urządzenia wspomagające bezpośrednio pracę ratowników medycznych, zespołów straży pożarnej i innych służb przy użyciu worka resuscytacyjnego, zwanego Ambu Bag

Innowacyjność technologiczna: wyposażenie urządzenia w mikroprocesorowy układ automatyki odpowiedzialny za precyzyjne dostrojenie parametrów wentylacji człowieka, do typu sylwetki, wieku i charakteru obrażeń, przy wykorzystaniu worka rozprężnego, obecnie zawsze uciskanego przez personel ratunkowy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 17 maja 2021 15:44

Wróć na stronę "Bazy"