Baza technologii


Logo wpisu ZUT w Szczecinie / Technologia składu granulatu tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu antywirusowym do produkcji materiałów i elementów urządzeń

ZUT w Szczecinie / Technologia składu granulatu tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu antywirusowym do produkcji materiałów i elementów urządzeń

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Oferujemy do licencjonowania technologię kompozycji/produkcji granulatu tworzywa sztucznego o właściwościach antymikrobiologicznych, który jest przeznaczony do tworzenia laminatów w procesach przetwórstwa termoplastycznego. Umożliwia on formowanie elementów i przedmiotów, wykorzystywanych w życiu codziennym w miejscach/jednostkach publicznych zwłaszcza w szpitalach i przychodniach, gdzie występuje wysokie ryzyko narażenia na kontaminację komórkami bakteryjnymi, wirusowymi lub bezpośredni kontakt z nosicielami.

Przedmiotem licencji jest technologia opracowania specjalistycznego materiału w postaci granulatu tworzywa sztucznego zawierającego substancję, wykazującą aktywność antybakteryjną i/lub antywirusową. Granulat można wykorzystywać do otrzymywania różnych materiałów, przedmiotów i produktów użytkowych oraz jako dodatek funkcjonalny tzw. „koncentrat” do otrzymywania specjalistycznych granulatów. Formowane w ten sposób specjalistyczne surowce wyjściowe mogą być wykorzystywane do produkcji nie tylko elementów lub całych opakowań ale także elementów urządzeń codziennego użytku w tym sprzętu medycznego z wykorzystaniem typowych metod przetwórstwa tworzyw termoplastycznych. Technologia adresowana jest do przedsiębiorstw produkujących materiały, przedmioty i urządzenia wykonywanych z tworzyw sztucznych (w tym opakowań) takich jak produkty sanitarne czy medyczne oraz wykorzystywane w miejscach narażenia na kontakt z osobami zakażonymi koronawirusami, w tym SARS-CoV-2.

Materiały użytkowe o właściwościach antybakteryjnych i antywirusowych w porównaniu z powszechnie dostępnymi, komercyjnymi materiałami, będą zapobiegały adhezji patogennych mikroorganizmów i/lub cząsteczek wirusów i/lub ich dezaktywację na powierzchni przedmiotów codziennego użytku lub sprzętu medycznego. Dzięki właściwościom antymikrobiologicznym przedmiotów otrzymanych z aktywnego granulatu lub przedmiotów pokrytych warstwą ochronną z aktywnego granulatu, nie będzie konieczna częsta dezynfekcja tych przedmiotów z zastosowaniem metod chemicznych i fizycznych jakie wpływają na obniżenie jakości i trwałości wyrobów. Zapobiegnie to niszczeniu przedmiotów oraz obniży koszt zakupu środków dezynfekujących.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastosowania technologii:

a) Możliwość wykorzystania jako surowca do produkcji bezpiecznych i aktywnych, naturalnych lub analogicznych do naturalnych substancji chemicznych, które mogą być bezpośrednio i szybko wdrożone do produkcji

b) Niska cena i łatwa dostępność powyższych surowców, co nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych nakładów na specjalistyczne procesy produkcji bioaktywnych związków jakie będą wymagały dodatkowych koszto- i czaso- chłonnych badań certyfikujących i zezwalających na ich użycie.

c) Zmniejszenie częstotliwości konieczności dezynfekcji przedmiotów, wyprodukowanych z użyciem wskazanej technologii - oszczędność czasu oraz kosztów

W chwili obecnej oferowane są rozwiązania służące tylko do bezpośredniej dezynfekcji chwilowej lub w nielicznych przypadkach oferowane są lakiery/farby, dedykowane do powlekania, wykazujące właściwości antymikrobiologiczne. Można je zastosować w procesie natrysku na gotowy wyrób. Niestety, niska odporność na uszkodzenia mechaniczne, w tym ścieranie oraz niewielka ograniczona zawartość substancji aktywnej w takiej powłoce w zasadniczy sposób ogranicza aktywność antymikrobiologiczną takiego gotowego wyrobu szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Prezentowana technologia rozwiązuje ten problem, przedstawiając do komercjalizacji sposób otrzymywania granulatu tworzywa sztucznego, o właściwościach antymikrobiologicznych.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może znaleźć zastosowanie w branżach:

a) produkcji sprzętu medycznego,

b) produkcji przedmiotów codziennego użytku, funkcjonujących w szczególności w miejscach użyteczności publicznej (mała architektura, meble itp.),

c) produkcji opakowań,

d) związanych z szeroko pojętymi materiałami sztucznymi.

Innowacyjność jest związana z otrzymaniem dotychczas niewystępującego na rynku surowców i specjalistycznych materiałów do przetwórstwa tworzyw sztucznych, funkcjonalnego granulatu tworzywa sztucznego, przeznaczonego do formowania materiałów codziennego użytku, o właściwościach przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 17 maja 2021 14:47

Wróć na stronę "Bazy"