Baza technologii


Logo wpisu ZUT w Szczecinie / Technologia wytwarzania barier antydrobnoustrojowych otrzymywanych magnetronowo

ZUT w Szczecinie / Technologia wytwarzania barier antydrobnoustrojowych otrzymywanych magnetronowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Oferujemy do licencjonowania technologię wytwarzania barier antydrobnoustrojowych, powstających poprzez nanoszenie magnetronowe nanocząsteczek złota, srebra i miedzi otrzymywanych w atmosferze reaktywnej.

Bariery biobójcze mogą być nanoszone na powierzchnie różnych materiałów, jak np. szkło, metal, tworzywa sztuczne, papier, czy tkaniny. Stanowią one skuteczną ochronę mikrobiologiczną, które są aktywne nawet przez kilka miesięcy. Mogą być stosowane w środkach ochrony osobistej (maseczki) oraz w budynkach i miejscach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie, urzędy, szkoły, transport publiczny itp.) oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zakażenia poprzez kontakt z przedmiotami użytkowanymi lub dotykanymi przez wiele osób.

Proponowana technologia wytwarzania barier biobójczych daje możliwość długotrwałego, wielomiesięcznego i efektywnego zabezpieczenia różnego rodzaju materiałów przed drobnoustrojami. Stanowi skuteczny element ochrony ludzi mających kontakt z przedmiotami codziennego użytku w przestrzeni publicznej. W trakcie prac nad technologią wykazano, że zaproponowane rozwiązanie pozwala zabezpieczyć maseczki przed rozwojem bakterii i grzybów.

Możliwość nanoszenia barier antydrobnoustrojowych na różnego rodzaju materiały, jak:

a) szkło
b) metale
c) tworzywa sztuczne
d) tkaniny

i daje szerokie możliwości ich stosowania. Mogą być wykorzystane do zabezpieczenia elementów codziennego użytku, z którymi ma kontakt duża liczba ludzi, np. klamki, przyciski w windzie, klucze, uchwyty w komunikacji publicznej, sprzęt laboratoryjny i wiele innych.

Implementacja opracowanej technologii wpłynie na poprawę świadczenia usług publicznych poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa sanitarnego i zmniejszenie możliwości zakażenia zarówno pracowników tych instytucji jak i ich klientów.

Z uwagi na ograniczenia techniczne laboratorium nie przeprowadzono badań wprost na koronawirusie SARS-CoV-2. Mając jednak na uwadze dotychczasowe wyniki badań preparatów bakteriobójczych i antywirusowych można mieć niemal pewność, że warstwy te będą wykazywały działanie niszczące w stosunku do koronawirusa.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia ta niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:

podnosi poziom zabezpieczenia sanitarnego w przestrzeni publicznej, w budynkach/instytucjach publicznych;
zmniejsza ryzyko zakażeń;
umożliwia zabezpieczenie przedmiotów będących już w użyciu, bez ich niszczenia np. maseczki, narzędzia, klucze, uchwyty;
działanie barier jest dłuższe - naniesiona raz bariera biobójcza jest aktywna i chroni powierzchnię na wiele miesięcy - w przeciwieństwie do obecnie stosowanej metody czyszczenia/dezynfekcji z użyciem preparatów na bazie alkoholu
Prezentowana technologia wytwarzania barier antydrobnoustrojowych daje przede wszystkim:

długotrwałą, efektywną ochronę przed drobnoustrojami dla różnego rodzaju materiałów, na które zostaje nanoszona;
w przeciwieństwie do zabezpieczeń na bazie alkoholu, nanometale nie parują. Zmniejsza to konieczność częstego powtarzania procesu dezynfekcji w porównaniu do środków płynnych, gdzie alkohol jest ich głównym składnikiem

Zastosowanie rynkowe

Technologia może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie należy spełnić wysokie kryteria sanitarne w związku z walką z COVID-19:

w obiektach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie, urzędy, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej), w których wymagane jest noszenie maseczek, używanie wspólnych sprzętów np. długopisów, występują powierzchnie często dotykane, takie jak klamki, przyciski, czy uchwyty
w środkach transportu publicznego (uchwyty, poręcze, siedziska)
w produkcji środków ochrony osobistej (maseczki, kombinezony, przyłbice, gogle)
w produkcji opatrunków i bandaży o podwyższonej sterylności.
Innowacyjność rezultatów projektu polega na podaniu dokładnego sposobu zabezpieczania powierzchni przed drobnoustrojami poprzez ich pokrywanie trójwarstwowo nanometalami w wyniku rozpylania magnetronowego.

Technologia ta - w przeciwieństwie do zabezpieczania powierzchni poprzez rozpylanie cieczy - umożliwia efektywne pokrywanie każdej powierzchni nanometalami nawet niezwilżalnych wodą, takich jak polimery czy szkła. Rozwiązanie umożliwia zabezpieczanie przedmiotów już będących w użyciu bez ich niszczenia np. maseczki, narzędzia, klucze, uchwyty. Oferowana technologia, w przeciwieństwie do tradycyjnego odkażania powierzchni alkoholami, pozwala na zabezpieczenie wybranej powierzchni na miesiące, a nawet na lata ponieważ nanoszone nanokryształy metali w przeciwieństwie do alkoholu nie odparowują.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 17 maja 2021 15:38

Wróć na stronę "Bazy"