biodywersyfikacja

Wdrożenie Know-How na bazie Patentów polskich w technice produkcji artykułów AGD. Nowoczesna technologia w środowisku.

Stan dotychczasowy obejmuje eksploatację drzewostanu poczynając od wycinki w lasach drzewa bukowego. Kłania się ochrona środowiska.
Przeróbka tartaczna i suszenie - powoduje produkcję małych desek z których po...

"Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu"

Przedmiot Wynalazku pt. „Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu") podlega ochronie patentowej na terytorium RP...

Technologia wytwarzania wielofunkcyjnych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych, o wysokiej trwałości użytkowej oraz właściwościach barierowych, bioaktywnych i higienicznych.

Opracowana technologia umożliwia wytwarzanie włókienno-tworzywowych materiałów włókienniczych z naniesionymi mikropowłokami z hydrofilowych polimerów...

Lekkie warstwowe włókiennicze materiały ekranujące o wysokiej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych

Włókiennicze materiały ekranujące pola elektromagnetyczne (PEM) są powszechnie znane i stosowane, jednakże ich dobre zdolności ochronne wynikają z reguły z wysokiej zdolności odbijania PEM, natomiast z reguły nie wykazują...

Totalbackup

Platforma TotalBackup to wszechstronne rozwiązanie do archiwizowania i synchronizacji danych. Kluczowe elementy systemu, takie jak aplikacja desktop instalowana na komputerze, panel użytkownika, aplikacje mobilne oraz aplikacje instalowane na serwerach, zapewniają kompleksowe zabezpieczenie danych.

Platforma posiada wbudowane mechanizmy do backupu baz danych, środowisk wirtualnych oraz...

Virtual Data Center

Virtual Data Center jest technologią umożliwiającą świadczenie nowych usług na zwirtualizowanych zasobach (serwerów, macierzy danych). Technologia  została opracowana przez Sinersio Polska na podstawie badań i prób technologicznych. Jej wdrożenie możliwe jest w SINERSIO Data Center, zlokalizowanym w ramach Parku Technologicznego Interior w Nowej Soli.

...