Branża drzewno-papiernicza

IndoorNavi

 

System wprowadzający czwartą przemianę przemysłową do przedsiębiorstwa. IndoorNavi jest kompleksowym systemem do optymalizacji procesów wewnątrz budynków, przedsiębiorstw i obiektów handlowych.

 

Autorskie rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa personelu
  • ...

Szyfrowanie i zabezpieczanie danych w firmach

Specfile to aplikacja szyfrująca wybrane pliki i pozwalająca na udostępnianie ich wskazanym osobom.

Jej stosowanie jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa danych, nawet w sytuacji kradzieży danego urządzenia. Wyróżnia się niezawodnością i brakiem konieczności dostępu do Internetu. Plus zgodność z RODO i #trwały nośnik . Sam...

Środek do zabezpieczenia drewna

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię środka do zabezpieczenia drewna oraz sposób powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczenia drewna. Środek jest w postaci substancji chemicznej, która jest cieczą jonową. Środek wykazuje się wysoką aktywnością w stosunku do grzybów rozkładu brunatnego, białego i przebarwiających drewno oraz pleśni...

Ciecze jonowe jako rozpuszczalniki celulozy

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię nowych cieczy jonowych, które są dobrym rozpuszczalnikiem celulozy. Technologia jest w postaci substancji chemicznej oraz opracowanego procesu rozpuszczania celulozy.

Technologia służy do uzyskiwania rozpuszczonej celulozy, która może służyć do różnych celów....

Środki do ochrony drewna

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię ochrony drewna przed działaniem alg i grzybów. Technologię stanowią środki chemiczne  do zabezpieczania drewna  chemicznym oparte na mieszaninach hydrofobowych azotanowych(V) cieczy jonowych, korzystnie zawierających substancje dodatkowe jak pigmenty, środki zapachowe i wypełniacze lub z poliglikole i/lub z...

Badania adhezji początkowej klejów sklejkowych

Przedmiotem wynalazku jest nowatorski sposób wykonywania badania adhezji początkowej klejów sklejkowych. Technologia dotyczy zarówno metody badania wytrzymałości klejów, jak również doboru jego składu tak, by mógł być stosowany w technologii produkcji sklejki z prasowaniem wstępnym i mechanicznym załadunkiem...

Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie addycyjnym

Przedmiotem technologii jest spoiwo silikonowe sieciowane w systemie addycyjnym oraz sposób jego otrzymywania, mające zastosowanie w przemyśle drzewnym lub w procesie wytwarzania tworzyw drewnopochodnych. Spoiwo nie emituje formaldehydu ani innych szkodliwych dla człowieka substancji, co gwarantuje bezpieczeństwo...

Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie kondensacyjnym

Przedmiotem technologii jest spoiwo silikonowe sieciowane w systemie kondensacyjnym oraz sposób jego otrzymywania, mające zastosowanie w przemyśle drzewnym lub w procesie wytwarzania tworzyw drewnopochodnych. Spoiwo nie emituje formaldehydu, ani innych szkodliwych dla człowieka substancji, co gwarantuje...

Zastosowanie cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic klejowych

Technologia dotyczy zastosowania cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic klejowych.

Wskazane w technologii ciecze jonowe, w procesie utwardzania żywic, spełniają funkcję kwasowego katalizatora utwardzania oraz związku plastyfikującego. Ich zastosowanie korzystnie wpływa na właściwości...

Ochrona powierzchni drewna przed działaniem światła

Technologia dotyczy sposobu ochrony powierzchni drewna przed działaniem światła oraz środka do realizacji tego sposobu.

Opracowana metoda polega na aplikacji na powierzchnię drewna tlenków metali wybranych z grupy: tlenek prazeodymu (III), tlenek prazeodymu (IV), tlenek...

Sposób ochrony drewna przed grzybami oraz środki ochrony drewna przed grzybami

Drewno i inne materiały Iignocelulozowe użytkowane w warunkach zewnętrznych ulegają deprecjacji i degradacji wskutek działania czynników biotycznych i abiotycznych. W celu przedłużenia naturalnej trwałości drewno poddaje się zabiegom ochronnym za pomocą...

Środek do powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią oraz sposoby powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią z zastosowaniem tego środka

Przedmiotem technologii jest środek do powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią oraz sposoby powierzchniowego i wgłębnego...

Sposób zabezpieczenia sklejki przed działaniem grzybów

Sklejka użytkowana w warunkach wysokiej wilgotności ulega procesom rozpadu biologicznego wywołanym działaniem mikroorganizmów. Jest ona podatna zarówno na atak grzybów pleśniowych, wywołujących powierzchniowe przebarwienia, jak również grzybów rozkładających drewno. Z tego względu w szczególności do...

Sposób zabezpieczenia płyt wiórowych przed grzybami oraz środek do zabezpieczenia płyt wiórowych przed grzybami

Technologia dotyczy metody zabezpieczania płyt wiórowych przed grzybami. Metoda opiera się na stosowaniu aktywnie biologicznie cieczy jonowej i pochodnej 1,2,4, - triazolu, łącznie z klejem przeznaczonym do wiązania ze sobą...

Akustycznie pasywne płyciny, zwłaszcza do mebli i sposób wytwarzania akustycznie pasywnych płycin, zwłaszcza do mebli

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.412355 z dnia 15 maja 2015 roku są akustyczne płyciny, zwłaszcza do mebli i sposób wytwarzania akustycznych płycin, zwłaszcza do mebli, których zastosowanie w meblarstwie pozwala na...

Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.410310 z dnia 28 listopada 2014 roku jest akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym...

Akustyczna płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym oraz sposób wytwarzania płyty komórkowej HDF z rdzeniem falistym

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.410309 z dnia 28 listopada 2014roku jest akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem falistym przeznaczona do wytwarzanie mebli aktywnych akustycznie w tym poziomych nośnych elementów...

Płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym i sposób wytwarzania płyty HDF z rdzeniem falistym

Przedmiotem zgłoszenia patentowego P.409789 z dnia 14 października 2014 roku jest płyta komórkowa HDF i sposób wytwarzania płyty HDF, stosowanej zwłaszcza jako element konstrukcji mebli. Płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym według wynalazku...