Branża spożywcza

Nowe biodegradowalne (ko)poliestry z monomerów β-laktonowych zawierających substancje biologicznie aktywne

Technologia dotyczy wytwarzania nowych biodegradowalnych bioaktywnych (ko)poliestrów z na drodze polimeryzacji anionowej monomerów β-podstawionych β-laktonowych zawierających substancje biologicznie aktywne. β-Podstawione β-laktony...

Wielofunkcyjny papier (projekt nr P-211)

Prezentowany papier to materiał oparty na celulozie z wypełniaczem wzbogaconym o jony srebra. Specyficzna budowa nadaje mu właściwości biostatycznych, antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz właściwości pochłaniających wobec lotnych związków organicznych i innych zanieczyszczeń gazowych.

...

Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej typu V|TOME|X L- 450 wraz z wyposażeniem (cz. I i cz. II)

Rentgenowska tomografia komputerowa jest metodą nieniszczącą (diagnostyczną) pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu, dających informację o złożoności...

Technologia ozonowania wody oraz ozonowania środków spożywczych i ich opakowań

Technologia ozonowania środków spożywczych tj warzywa, owoce, woda oraz ozonowanie opakowań i instalacji z tzw. centralnych systemów ozonowania. Instalacje wytwarzają wodę wysoko ozonowaną o komputerowo dobranej dawce do danego produktu z...

Metoda syntezy optycznie czystych izomerów alkoholi chiralnych za pomocą enzymatycznej redukcji ketonów.

Alkohole chiralne są cennymi cząsteczkami budulcowymi, wykorzystywanymi do budowy wielu biologicznie aktywnych substancji, w tym leków o zdefiniowanej konfiguracji optycznej. Biokatalityczne metody syntezy związków chiralnych...

Warstwy dwutlenku tytanu o właściwościach hydrofilnych, katalitycznych i bakteriobójczych.

Opracowano sposób wytwarzania cienkich warstw dwutlenku tytanu charakteryzujących się właściwościami fotokatalicznymi - pozwalającymi na rozkład szkodliwych lotnych związków organicznych w otaczającym powietrzu do dwutlenku...

Rolnicza oprawa Daplon PLUS do doświetlania pomidorów w szklarniach

W okresach niedoboru promieniowania słonecznego, w celu zachowania poprawności zachodzenia procesów fizjologicznych w roślinach należy je doświetlać. Jest to czynność ogólnie znana, jednak widmo promieniowania obecnie stosowanych źródeł światła nie jest wystarczające do...

BIOSULFEX®

Siarkowodór - zawarty w surowym biogazie, powietrzu, gazach technologicznych lub wyziewach - poprzez kontakt z roztworem katalizatora jest usuwany i konwertowany do siarki elementarnej. Powstała siarka opuszcza urządzenie jako pulpa siarkowa. Równolegle z siarkowodorem – poprzez dobór odpowiednich parametrów procesu usuwane są siloksany i drobne zanieczyszczenia mechaniczne (...

System pomiaru wilgotności, zasolenia i temperatury materiałów porowatych, zwłaszcza gleby

Potrzeba wyznaczania wilgotności materiału porowatego jest niezbędna przy utrzymania reżimu technologicznego w przetwórstwie żywności, produkcji materiałów budowlanych, nawadnianiu gleby, monitoringu środowiska,...

Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych

Technologią jest opatentowany sposób wytwarzania prozdrowotnego oleju jadalnego z rzepaku (Patent Krajowy nr 208504 oraz Patent Europejski EP 2222826), w którym do przerobu wybiera się nasiona odmian, zawierających ≤ 65% kwasu...

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach glebowych i hydroponicznych

Przedmiotem wynalazku są sposoby biofortyfikacji warzyw w jod z zastosowaniem soli związków tego pierwiastka w uprawach glebowych i hydroponicznych w połączeniu z zastosowaniem aplikacji związków humusowych. Istotą wynalazku polega na tym, że po wysianiu nasion i...

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod

Przedmiotem wynalazku jest sposób biofortyfikacji warzyw w jod z zastosowaniem soli technicznych i kwasu salicylowego w uprawach hydroponicznych. Istota wynalazku polega na tym, że w uprawach hydroponicznych do fertygację roślin stosuje się równocześnie roztwór soli jodu takich jak KI, KIO3 , kwasu salicylowego oraz pożywki...

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych, akumulacja

Przedmiotem wynalazku jest sposób biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych z zastosowaniem jodu występującego w związkach organicznych. Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że w uprawach hydroponicznych do fertygacji roślin w systemach z...