Branża spożywcza

System pomiaru wilgotności, zasolenia i temperatury materiałów porowatych, zwłaszcza gleby

Potrzeba wyznaczania wilgotności materiału porowatego jest niezbędna przy utrzymania reżimu technologicznego w przetwórstwie żywności, produkcji materiałów budowlanych, nawadnianiu gleby, monitoringu środowiska,...

Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych

Technologią jest opatentowany sposób wytwarzania prozdrowotnego oleju jadalnego z rzepaku (Patent Krajowy nr 208504 oraz Patent Europejski EP 2222826), w którym do przerobu wybiera się nasiona odmian, zawierających ≤ 65% kwasu...

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach glebowych i hydroponicznych

Przedmiotem wynalazku są sposoby biofortyfikacji warzyw w jod z zastosowaniem soli związków tego pierwiastka w uprawach glebowych i hydroponicznych w połączeniu z zastosowaniem aplikacji związków humusowych. Istotą wynalazku polega na tym, że po wysianiu nasion i...

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod

Przedmiotem wynalazku jest sposób biofortyfikacji warzyw w jod z zastosowaniem soli technicznych i kwasu salicylowego w uprawach hydroponicznych. Istota wynalazku polega na tym, że w uprawach hydroponicznych do fertygację roślin stosuje się równocześnie roztwór soli jodu takich jak KI, KIO3 , kwasu salicylowego oraz pożywki...

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych, akumulacja

Przedmiotem wynalazku jest sposób biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych z zastosowaniem jodu występującego w związkach organicznych. Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że w uprawach hydroponicznych do fertygacji roślin w systemach z...

Zmechanizowany system załadunku ryb na magazynach rybnych

Chcąc zmniejszyć pracochłonność w trakcie sprzedaży ryb wykonano modernizację systemu wydawania żywych ryb polegającą na wykonaniu urządzenia do kompletnego systemu samoczynnego odłowu, automatycznego ważenia i mechanicznego załadunku ryb. Modernizacja ta polega na grawitacyjnym spływie ryb z magazynów do...

Masa wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych zawierająca kwas α-linolenowy, błonnik i śluzy roślinne

Przedmiotem wynalazku jest masa do wyrobu kiełbas, wędlin podrobowych, wędzonych lub niewędzonych oraz mięsnych wyrobów garmażeryjnych, której podstawowymi składnikami są mięso i tłuszcz zwierzęcy, a także skórki i/lub podroby, wodę...

Mobilna wylęgarnia i podchowalnia ryb

W celu podniesienia produkcji materiału zarybieniowego ryb skonstruowano moduł wylęgarniczo-podchowowyna potrzeby małych gospodarstw jeziorowych i ośrodków zarybieniowych. Zestaw umożliwia inkubację ikry i pozyskanie wylęgu w warunkach w pełni kontrolowanych. Składa się z dwóch autonomicznych części: mobilnej wylęgarni (rys. 1) i polowej...

Nowy biomateriał na bazie polilaktydu (PLA) o podwyższonych właściwościach mechanicznych

Wytworzenie materiału (kompozycji polimerowej) na bazie PLA. W tym celu przewiduje się wykonanie serii badań, których efektem będzie doświadczalne wyekstrahowanie, spośród wstępnie wybranych i dopuszczalnych, najbardziej...

Totalbackup

Platforma TotalBackup to wszechstronne rozwiązanie do archiwizowania i synchronizacji danych. Kluczowe elementy systemu, takie jak aplikacja desktop instalowana na komputerze, panel użytkownika, aplikacje mobilne oraz aplikacje instalowane na serwerach, zapewniają kompleksowe zabezpieczenie danych.

Platforma posiada wbudowane mechanizmy do backupu baz danych, środowisk wirtualnych oraz...

Laser półprzewodnikowy w obudowie z wyjściem światłowodowym o mocy rzędu 5 W

Dioda laserowa lub krótka (do 4 mm) linijka diod laserowych w obudowie typu HHL zmodyfikowanej w celu wyprowadzenia promieniowania przez światłowód. Długość fali emitowanej - w zakresie 800 – 1000 nm, zależnie od zamontowanej diody.

W przypadku zmontowania...

Urządzenie i sposób prowadzenia analizy stanu materiałów biologicznych, zwłaszcza owoców lub warzyw z zastosowaniem zjawiska biospeckli

Urządzenie umożliwia niedestrukcyjną ocenę jakości owoców i warzyw, np. ocenę obić i uszkodzeń podskórnych, porażeń chorobowych, stopnia dojrzałości.

Dwa...

Urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw

Urządzenie umożliwia ocenę tekstury (kruchości i jędrności) jabłek oraz innych owoców i warzyw w sposób obiektywny. Materiał jest klasyfikowany na pięć klas jakościowych.

Urządzenie może być stosowane w pobliżu linii sortujących.

...

TexAp - Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania dodatku do żywności o nazwie TexAp, który ma zastosowanie zarówno do stabilizacji tekstury suchych produktów spożywczych, jak i zagęszczania produktów spożywczych...

System elektronicznego monitoringu parametrów procesów cieplnego utrwalania żywności

Możliwość monitoringu procesów cieplnego utrwalania konserw w oparciu o bieżącą  wartość sterylizacyjną lub pasteryzacyjną naliczaną dla strefy krytycznej konserwy z wykorzystaniem opatentowanej metody lokalizacji czujnika temperatury w konserwie....

Pojazd mikrofalowy do dezynfekcji podłoża

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojazd mikrofalowy do dezynfekcji podłoża, zwłaszcza glebowego, służący do niszczenia patogenów odglebowych przy pomocy promieniowania mikrofalowego. Istota rozwiązania charakteryzuje się tym, że pojazd ma zbiorczą dmuchawę usytuowaną z przodu pojazdu połączoną z indywidualną...

Kolektor autonomicznego aparatu udojowego

Przedmiotem wynalazku jest kolektor autonomicznego aparatu udojowego, stosowanego w maszynowym doju krów. Głównym zadaniem kolektora jest całkowite i szybkie odprowadzenie mleka z wymienia krowy do rurociągu mlecznego, transportującego mleko do schładzalnika. Kolektor połączony jest krótkimi przewodami mlecznymi z czterema kubkami...