Branża spożywcza

Uprawa i sprzedaż krajowej odmiany morwy białej - Żółwińska wielkolistna na potrzeby produkcji herbat

Uprawa krajowej odmiany morwy białej posiadającej dużą blaszkę liściową. W porównaniu z odmianami chińskimi, odmiana Żółwińska wielkolistna posiada wyższą zawartość substancji aktywnych, które stymulują szybszy rozwój jedwabników...

Hodowla jedwabnika morwowego

Celem hodowli jest produkcja kokonów i jedwabiu najlepszej jakości. Hodowla jedwabnika morwowego obejmie rasy przemysłowe o najlepszych parametrach włókienniczych i właściwościach biologicznych. Podstawą hodowli są nasadzenia morwy białej, gdyż larwy jedwabnika są karmione wyłącznie świeżymi liśćmi morwy. W porównaniu z odmianami chińskimi, powszechnie...

Technologia wytwarzania lignanów z nasion lnu

Opracowana technologia wytwarzania ekstraktu lignanów z nasion lnu o zawartości powyżej 20% SDG. Metoda ta ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań.

Uprawa i sprzedaż krajowej odmiany morwy białej - Żółwińska wielkolistna

Uprawa krajowej odmiany morwy białej posiadającej dużą blaszkę liściową. W porównaniu z odmianami chińskimi, powszechnie dostępnymi na rynku, odmiana Żółwińska wielkolistna zawiera więcej substancji aktywnych, które przyspieszają rozwój jedwabników morwowych.

Skuteczne rozmnażanie Morwy białej (Morus alba L.) w kulturach in vitro

Technologia przeznaczona do zakładania dużych hodowli. Optymalna, niezawodna i wydajna metoda hodowli in vitro morwy białej, odmiana Żółwińska Wielkolistna, pozwalająca na prawidłowy rozwój i wzrost roślin oraz efektywne ich namnażanie.
Dzięki zastosowaniu jednej z najnowszych...

Odparowywanie próżniowe

Usługa badawcza polegająca na usuwaniu rozpuszczalników z mieszaniny poprzez odparowanie pod zmniejszonym ciśnieniem. Urządzenia laboratoryjne: pojemność do 2 L oraz półtechniczne o poj. do 10 L.

Określanie polimorfizmu genu syntazy kwasu tetrahydrokannabinoilowego (THCA) konopi

Konieczność określenia potencjału narkotycznego genotypów przemysłowych doprowadziła do opracowania prostego testu diagnostycznego. Opracowano technologię diagnostyki polimorfizmu genu syntazy THCA, która umożliwia wskazanie genotypów konopi bez potencjału...

Innowacyjna technologia zbioru lnu i przerobu na włókno jednopostaciowe

Z uwagi na brak rentowności przemysłu lniarskiego zaproponowano nową technologię zbioru lnu włóknistego polegającą na pozyskaniu włókna jednopostaciowego i pełnowartościowych nasion. Technologia polega na niestosowanym dotychczas koszeniu łodyg lnu włóknistego z jednoczesnym...

Ekologiczne maty dezynfekcyjne

Technologia wytwarzania maty służących do wydzielenia stref ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych takich jak np. ptasia grypa. Główny składnik mat to włókna konopne z odpowiednimi dodatkami naturalnymi wytwarzane w niskokosztowym procesie produkcyjnym. Przedmiotem know-how są proporcje użytych składników i spoiw oraz parametry...

Technologia wytwarzania preparatu dietetycznego

Przedmiotem wynalazku jest technologia produkcji wysoko-błonnikowego preparatu wspomagającego trawienie w oparciu o nasiona lnu.

Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom. Bardziej szczegółowo...

Zestaw do napojów, zastosowanie zestawu i sposób przygotowywania napojów

Przedmiotem wynalazku jest pojemnik wielokrotnego użytku oraz zestaw do napojów (np. na suchy lód lub herbatę) wraz z systemem łatwego mocowania do naczynia do płynów. Pojemnik na substancje stałe umożliwia łatwe przytwierdzenie go do naczynia oraz łatwy demontaż i mycie, a w...

Podłoże do uprawy boczniaków, sposób hodowli grzybni boczniaka oraz zastosowanie paździerzy konopnych do podłoża do uprawy boczniaków.

Nowy typ podłoża z paździerzy konopnych oraz technologii produkcji boczniaka na tym podłożu.

Masełko lniane i sposób wytwarzania masełka lnianego

Tradycyjne masło jest tłuszczem pochodzenia zwierzęcego. Zawiera łatwostrawny tłuszcz, duże ilości witaminy A, karotenoidów oraz witaminę D i E (pochodzenia naturalnego). Niestety, masło w swoim składzie zawiera również nasycone kwasy tłuszczowe oraz cholesterol i jest produktem wysokoenergetycznym. Masło jest...

Wdrażanie etykiety logistycznej

EtLog jest programem umożliwiającym w bardzo łatwy sposób wygenerowanie i wydruk etykiety logistycznej na zwykłej drukarce laserowej. Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy, aby wydrukować etykietę logistyczną zgodną z globalnymi standardami GS1. Podstawą pracy w programie EtLog jest posługiwanie się wstępnie zaprojektowanymi wzorcami etykiet -...

Plazmid pCRT01 i jego konstrukcja, nowe szczepy bakteryjne, ich zastosowania oraz sposoby wytwarzania karotenoidów

Przedmiotem wynalazku są plazmidy pCRT01 oraz nowe szczepy bakteryjne Paracoccus aminophilus KKP 2053p oraz Paracoccus kondratievae KKP 2054p, a także ich zastosowanie praktyczne w produkcji przemysłowej barwników...

Projektowanie elementów maszyn, urządzeń oraz całych linii produkcyjnych i przetwórczych

Profesjonalne projektowanie elementów i podzespołów maszyn umożliwia rozwiązywanie wszystkich napotykanych w przemyśle problemów z wytwarzaniem lub przetwarzaniem produktów, zarówno jeżeli chodzi o modernizacje istniejących rozwiązań...

Brama magazynowa

Przedmiotem wynalazku jest brama magazynowa zawierająca ramę z zamontowanymi na niej antenami RFID, w której na każdym z pionowych boków ramy zamontowana jest na przesuwnym i obrotowym uchwycie co najmniej jedna antena RFID, zaś pomiędzy co najmniej jedną anteną RFID a pionowym bokiem ramy, na którym jest zamontowana, umieszczony jest element absorpcyjny wykonany z materiału tłumiącego...

Szczepy Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA

Technologia dostarcza szczepy Staphylococcus aureus do otrzymywania monoklonalnych preparatów bakteriofagów litycznych o wysokim mianie, pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami oraz plazmidowym DNA....

Szczepy Enterococcus faecalis do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych

Technologia dostarcza metodę otrzymywania monoklonalnych preparatów bakteriofagów litycznych o wysokim mianie aktywnych przeciwko Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium, w tym w szczególności preparatów bakteriofagów do zastosowań terapeutycznych. Będące...

Selektywna bramka RFiD

Przedmiotem wynalazku jest selektywna, uniwersalna bramka RFID przeznaczona do automatycznej identyfikacji przemieszczających się obiektów. Do zautomatyzowanej identyfikacji obiektów stosuje się technologię RFID, w której bramki wyposażone w anteny RFID odczytują dane ze znaczników RFID umieszczonych na przemieszczających się obiektach. W opisie zgłoszeniowym wynalazku P-...

Uczestnictwo w Systemie GS1 - nadawanie kodów kreskowych i numerów GLN

System GS1 ma elastyczną architekturę, otwartą na zmieniające się potrzeby współpracujących przedsiębiorstw i instytucji. W jej skład wchodzą przede wszystkim:
- system globalnych identyfikatorów GS1,
- ustandaryzowane technologie, takie jak:
- automatyczna...