budowa i eksploatacja maszyn

System magazynowania wież wiatrowych

Poszukujemy innowacyjnych technologii oraz rozwiązań procesowych magazynowania wież wiatrowych o różnych wymiarach geometrycznych przy ograniczonej powierzchni placów składowania.