Budownictwo

Systemy/technologie załadunku na pływające środki transportu

Systemy/technologie załadunku na pływające środki transportu wielkogabarytowych stalowych konstrukcji, uwzględniające potrzebę wodowania statków przy zadanej długości nabrzeża. 

Nowe technologie stabilizacji/odprężania konstrukcji

Poszukujemy nowych technologii stabilizacji/odprężania konstrukcji po spawaniu w celu ich prostowania. Poszukiwana technologia w założeniu ma być szybsza, mniej energochłonna i bardziej przyjazna dla środowiska niż stosowane obecnie prostowanie płomieniowe.

System magazynowania wież wiatrowych

Poszukujemy innowacyjnych technologii oraz rozwiązań procesowych magazynowania wież wiatrowych o różnych wymiarach geometrycznych przy ograniczonej powierzchni placów składowania.

TECHNOLOGIA WZNOSZENIA BUDYNKÓW EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE I EKONOMICZNIE

Rozwiązanie ma dotyczyć innowacyjnej technologii wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych. Technologia powinna umożliwić wznoszenie budynków wielokondygnacyjnych:

- o niższym współczynniku przenikania ciepła,

- bardziej przyjaznych środowisku,

- szybciej...