Chemia

Komora pomiarowa do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych

Wynalazek dotyczy komory pomiarowej przystosowanej do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych przy użyciu metody spektroskopii impedancyjnej. Metoda ta znajduje zastosowanie w badaniu układów koloidalnych,...

Pęczniejący środek ogniochronny oraz sposób jego wytwarzania

EXPANDER - FR to zawiesina środków uniepalniających i dodatków modyfikujących w żywicy syntetycznej. Pod wpływem działania wysokiej temperatury powłoka pęcznieje, w ten sposób tworząc spienioną warstwę izolacyjną.

Elektroda enzymatyczna, sposób wytwarzania elektrody enzymatycznej oraz bioczujnik do wykrywania związków fenolowych

Wynalazek dotyczy elektrody enzymatycznej zawierającej białkową warstwę aktywną na powierzchni podłoża elektroprzewodzącego elektrody, sposobu wytwarzania elektrody enzymatycznej oraz biosensora do wykrywania związków...

Sposób syntezy niesolwatowanych borowodorków podwójnych

Sposób syntezy borowodorków podwójnych według wynalazku pozwala na uzyskanie tych substancji w postaci czystej i niesolwatowanej. Sposób ten polega na reakcji pomiędzy dwoma prekursorami: solą słabo koordynującego anionu organicznego (dostępne komercyjnie), oraz łatwym do otrzymania borowodorkiem organicznym...

Wyroby włókiennicze z włókien celulozowych zawierające nanoligniny, metoda nakładania nanolignin oraz metoda zastosowania nanolignin w produkcji włokienniczej

Lignina o strukturze nano oraz jej wykorzystanie w procesie wykończenia wyrobów włókienniczych, w celu nadania produktom wielofunkcyjnych właściwości ochronnych przed...

Sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym, nanocząstki otrzymane tym sposobem oraz ich zastosowanie

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym. Twórcy wynalazku opracowali sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek, który umożliwia...

Sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych oraz słomy rzepakowej

Innowacyjna technologia wykorzystująca słomę rzepakową. Kompozyt termoplastyczny z wypełnieniem w postaci słomy rzepakowej jest wynalazkiem, który dotyczy kompozytu zawierającego matrycę zawierającą co najmniej jeden rodzaj polimeru...

Sposób i urządzenie do intensyfikacji włókienniczych procesów pralniczych PL 215340 B1

Sposób intensyfikacji mokrych procesów włókienniczych polega na tym, że materiał tekstylny w postaci taśmy prowadzony jest za pomocą zespołu wałków - prowadnic do kadzi zawierającej ciecz technologiczną, której cząstki są wzbudzane przez generatory...

Sposób wytwarzania nanostruktur z wnęką w środku z metali podtrzymujących rezonans plazmonów powierzchniowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanostruktur z wnęką w środku z metali podtrzymujących rezonans plazmonów powierzchniowych w roztworze albo zawiesinie w wyniku przekształcenia fotochemicznego nanostruktur...

Kompozycja przeciwko szkodnikom, zwłaszcza pluskwiakom, zastosowanie kompozycji do zwalczania szkodników oraz sposób wytwarzania kompozycji.

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja przeciwko szkodnikom, zwłaszcza pluskwiakom, zastosowanie kompozycji do zwalczania szkodników oraz sposób  wytwarzania kompozycji.

Jest to kompozycji na...

Sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci produktów stałych oraz sposób wytwarzania nanostrukturalnych produktów węglowych i nanostrukturalnych pochodnych węgla

Przedmiotem wynalazku jest sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci produktów stałych oraz sposób wytwarzania nanostrukturalnych produktów węglowych...

Kompozycja przeciwko szkodnikom, zwłaszcza przędziorkom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie kompozycji do zwalczania szkodników

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja przeciwko szkodnikom, zwłaszcza przędziorkom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie kompozycji do zwalczania szkodników. Wynalazek dotyczy...

Sposób uwłókniania słomy zbożowej

Sposób uwłókniania słomy zbożowej według wynalazku pozwala na wytworzenie włókien z roślin, które nie posiadają budowy włóknistej. Pozwala tym samym zagospodarować nadwyżkę, jaka w ostatnich latach przypada na produkowaną w gospodarstwach rolnych słomę zbożową. Co więcej do przerobu słomy zbożowej sposobem według wynalazku mogą zostać użyte te same...

Płynny biostymulator zwiększający odporność roślin uprawnych na warunki stresowe

IWN-11 to stymulator wzrostu i plonowania roślin, korzystnie wpływający na zdrowy wzrost roślin, zalecany szczególnie w warunkach stresu suszy. Preparat IWN -11 powoduje poprawę jakości i wysokości plonów rolniczych.

Sposób syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych o wzorze ogólnym (R1R2R3R4P)2SO4, gdzie R1, R2, R3oraz R4oznaczają takie same lub różne podstawniki alkilowe, izoalkilowe lub arylowe, zawierające od 1 do 20 atomów węgla. Sposób syntezy według wynalazku to jednoetapowy, szybki, wydajny i ekologiczny proces, którego...

Mata sanitarna z włókien naturalnych, sposób wytwarzania maty sanitarnej oraz zastosowanie włókien naturalnych do wytwarzania mat dezynfekcyjnych

Przedmiotem wynalazku są maty dezynfekcyjne z włókiem naturalnych, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie włókien naturalnych do wytwarzania mat dezynfekcyjnych. W celu zminimalizowania zagrożeń...

Badanie szczelności elementów ciśnieniowych

W przypadku produkcji elementów/urządzeń ciśnieniowych istnieje konieczność dysponowania technologią sprawdzania szczelności wyrobu końcowego. Kontrola taka jest podyktowana względami bezpieczeństwa i wynika z obowiązującej w tym zakresie dyrektywy unijnej. Sprawdzenie takie jest stałym elementem procesu produkcji armatury...