edukacyjne

Aplikacja kryptograficzna szyfrująca dane.

UseCrypt to jedyne polskie oprogramowanie typu Secure Cloud Storage realizujące zasadę „end to end encryption”. Zasada ta oznacza, że nikt poza właścicielem pliku lub jego odbiorcami nie może uzyskać do niego dostępu. Pliki pozostają...

Skillgen

Gry decyzyjne Skillgen

System Skillgen to praktyczna realizacja pomysłu stworzenia nowej generacji produktów szkoleniowych dla pracowników, która przenosi najlepsze doświadczenia rynku gier wideo na grunt produktu edukacyjnego. Mowa o produktach opartych na...

Metoda nauki języków obcych "Fluency&Pattern"

Technologia dotyczy innowacyjnej i przełomowej metody nauczania języków obcych, która sprawia, że porozumiewanie się w języku obcym jest możliwe, już po przerobieniu 12 jednostek lekcji.

Metoda Fluency and Pattern inaczej metoda płynności  i wzoru jest przeznaczona dla osób, które chcą pogłębić swoje podstawowe...

Układanka mozaikowa

Przedmiotem wynalazku jest układanka mozaikowa zbudowana z elementów przesuwnych w kształcie soczewek tworzących dwa przecinające się obracające koła. Powierzchnie elementów mogą być pomalowane różnymi kolorami albo wzorami tworzącymi obrazek. Zadaniem układającego jest złożenie obrazka poprzez przemieszczanie tych elementów. Całość układanki zamyka się w kształcie prostokąta o...

Układanka kombinacyjna

Przedmiotem zastrzeżonego wzoru użytkowego jest układanka kombinacyjna w kształcie walca utworzonego przez równoległe obrotowe pierścienie, ograniczone stałymi obrzeżami, przy czym każdy z pierścieni podzielony jest na dowolną liczbę ruchomych segmentów, zaś jeden z nich zawiera o jeden segment mniej, niż pozostałe. Układanka jest prosta i łatwa w wykonaniu; jest lekka,...

IC Pen

Dzięki systemowi IC Pen naturalna czynność pisania na kartce papieru za pomocą długopisu cyfrowego pozwala na jednoczesne archiwizowanie danych w komputerze. IC Pen umożliwia zarówno tworzenie dokumentów, wypełnianie ich, a także analizowanie w ramach rozbudowanego modułu analitycznego. Technologia długopisów cyfrowych pozwala więc na jednoczesne powstawanie wersji papierowej dokumentów oraz ich...

Układ do badań porównawczych paliw lotniczych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badań porównawczych paliw lotniczych wykorzystując modelowy turbinowy silnik odrzutowy. Umożliwia równoczesne uzyskanie wszystkich parametrów badawczych do analizy porównawczej paliw w tych samych warunkach pomiarowych bez konieczności dokonywania powtórnych badań. Istota polega na tym, że panel...

Imitator celu powietrznego

Głowica imitatora celu powietrznego charakteryzuje się tym, że tuleja jest podzielona cylindrycznym rusztem, posiadającym wewnątrz skośne, przeciwnie skierowane kanały o przekroju kołowym, których wyloty znajdują się na obwodzie rusztu, a wloty na ścianach wewnętrznych, prostopadłych do jego osi podłużnej. Wewnątrz tulei po obu stronach rusztu mieszczą się smugacze...

Lotnicza bomba ćwiczebna

Lotnicza bomba ćwiczebna zawierająca aerodynamiczną obudowę złożoną z czepca balistycznego, korpusu mającego ucho nośne i zespołu stabilizatora. Wyposażona jest w zapalnik z zespołem odbezpieczającym, w ładunek sygnalizacyjny umieszczony w zespole stabilizatora oraz w elementy zabezpieczające przed zadziałaniem bomby w czasie transportu i wykonywania czynności...