Energetyka i Paliwa

System oczyszczania spalin SCR DPF

Nasza firma zajmuje się projektowaniem i dostawą systemów oczyszczania spalin do silników diesla. System redukuje tlenki azotu NOx, cząstki stałe, tlenek węgla i węglowowdory i działa w oparciu o katalizator SCR i filtr DPF.  Możliwe zastosowanie w silnikach okrętowych, kolejowych, generatorowych. Dzięki naszemu rozwiązaniu nowe jak i już...

Technologia bloków wodnych

Technologia DLC (Direct Liquid Cooling) czyli systemy bezpośredniego chłodzenia cieczą, to systemy wykorzystujące układ bloków wodnych (małych modułów), które montowane są na źródłach ciepła w instalacjach, a następnie pompowane jest przez nie chłodziwo, które odbierać ma energię cieplną, a następnie przekazywać je do wtórnego obiegu, gdzie energia ta jest albo...

Modele numeryczne do projektowania procesów tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i spalania

Technologia dotyczy modeli numerycznych do komputerowego projektowania procesów tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i spalania dla różnych rodzajów paliw w tym syntetycznych. Naszym produktem jest tworzenie modeli...

eBOK24

eBOK24 to rozwiązanie informatyczne, którego celem jest znaczące ułatwienie klientom / abonentom / obywatelom kontroli nad stanem swoich zobowiązań finansowych

Opis problemu

Przeciętny abonent korzysta z usług kilku, czasem kilkunastu dostawców. Jeśli chce mieć informacje o swoich rozliczeniach musi teraz odwiedzać panele www każdego z dostawców oddzielnie lub instalować...

Produkcja bioetanolu biokomponentu do produkcji benzyn silnikowych.

Bioetanol będzie produkowany bezpośrednio z buraków cukrowych w lokalizacji posiadającej dostawę odpadowej pary technologicznej oraz dostęp do dużej przemysłowej oczyszczalni ścieków, lokalizacji posiadającej doprowadzenia wszystkich mediów, z drogami i bocznicą kolejową. To jest...

QuickerSim

Technologia symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics) polega na dostarczaniu modeli przepływów (ciepła, cieczy etc.) opartych na metodach numerycznych.

Dzięki zastosowaniu technologii CFD możliwe jest modelowanie przepływów krwi w żyłach, powietrza wokół skrzydła samolotu czy ścieku w rurze.

Zastosowanie tej technologii możliwe jest dzięki ciągle zwiększającym się dostępnym mocom...

Szyfrowanie i zabezpieczanie danych w firmach

Specfile to aplikacja szyfrująca wybrane pliki i pozwalająca na udostępnianie ich wskazanym osobom.

Jej stosowanie jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa danych, nawet w sytuacji kradzieży danego urządzenia. Wyróżnia się niezawodnością i brakiem konieczności dostępu do Internetu. Plus zgodność z RODO i #trwały nośnik . Sam...

Uniwersalna osłonka termiczna termostatycznego zaworu grzejnikowego

Uniwersalna osłonka termiczna termostatycznego zaworu grzejnikowego jest gadżetem do użytku domowego. Prosta w konstrukcji, tania w produkcji,  przydatna i skuteczna w użyciu dla lokatorów.

 

Dziedzina - Technika grzewcza, instalacje centralnego ogrzewania, zawory...

Elektrociepłownia rolnicza

Wykorzystanie materiału pochodzenia roślinnego do produkcji energii elektrycznej w innowacyjnych spalarniach nadmuchowych.

AI Engine

Zadaniem AI Engine jest autonomiczna budowa, nauka, testy i rozbudowa sztucznej inteligencji, rozwiązującej określony problem biznesowy klienta. Po określeniu jakiego typu jest problem oraz, które dane będą służyły do nauki AI Engine, automatycznie buduje SI (na podstawie swojej wiedzy), uczy, testuje i wybiera najlepsze modele. Nie wymaga udziału czynnika ludzkiego do...

Technologia oksyspalania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym

Technologia oksyspalania w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do spalania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie jako utleniacz wykorzystywana jest mieszanka CO2, O2...

Technologia zgazowania węgla

Technologia zgazowania węgla kamiennego oraz brunatnego w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do zgazowania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie konwersji paliw stałych wykorzystywane są CO2, O2, H2O i powietrze (lub ich mieszaniny). Wykorzystywanie CO2...

Technologia zgazowania biomasy

Technologia zgazowania biomasy oraz odpadów w innowacyjnym generatorze gazu ze złożem stałym GazEla przeznaczona jest do wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła w rozproszonych układach energetycznych charakteryzujących się małą oraz średnią mocą. Wytworzony w reaktorze gaz procesowy, po oczyszczeniu kierowany jest do gazowego silnika...

Grzałka podgrzewająco-zagotowująca płyny

Alternatywne rozwiązanie dla ogrzewania i ciepłej wody do zastosowania w domach jedno i wielorodzinnych. Technologia, która może zastąpić obecnie stosowane na rynku rozwiązania dotyczące ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody. Technologia dotyczy grzałki zanurzeniowej, rezonująco buforującej wykorzystującej pole pomiędzy sztabkami do...

Aktywna Technologia Napędowa

Aktywna Technologia Napędowa dotyczy sposobu wytwarzania energii elektrycznej. Zastosowana do napędu wirnika prądnicy powoduje, że prądnica napędzana aktywnie stanowi generator klasy AA - nowe, dotychczas nieznane i niewykorzystywane, czyste źródło energii elektrycznej. Ma to znaczenie dla elektroenergetyki, motoryzacji i transportu. W odniesieniu do...