Energetyka i Paliwa

Szyfrowanie i zabezpieczanie danych w firmach

Specfile to aplikacja szyfrująca wybrane pliki i pozwalająca na udostępnianie ich wskazanym osobom.

Jej stosowanie jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa danych, nawet w sytuacji kradzieży danego urządzenia. Wyróżnia się niezawodnością i brakiem konieczności dostępu do Internetu. Plus zgodność z RODO i #trwały nośnik . Sam...

Uniwersalna osłonka termiczna termostatycznego zaworu grzejnikowego

Uniwersalna osłonka termiczna termostatycznego zaworu grzejnikowego jest gadżetem do użytku domowego. Prosta w konstrukcji, tania w produkcji,  przydatna i skuteczna w użyciu dla lokatorów.

 

Dziedzina - Technika grzewcza, instalacje centralnego ogrzewania, zawory...

Elektrociepłownia rolnicza

Wykorzystanie materiału pochodzenia roślinnego do produkcji energii elektrycznej w innowacyjnych spalarniach nadmuchowych.

AI Engine

Zadaniem AI Engine jest autonomiczna budowa, nauka, testy i rozbudowa sztucznej inteligencji, rozwiązującej określony problem biznesowy klienta. Po określeniu jakiego typu jest problem oraz, które dane będą służyły do nauki AI Engine, automatycznie buduje SI (na podstawie swojej wiedzy), uczy, testuje i wybiera najlepsze modele. Nie wymaga udziału czynnika ludzkiego do...

Technologia oksyspalania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym

Technologia oksyspalania w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do spalania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie jako utleniacz wykorzystywana jest mieszanka CO2, O2...

Technologia zgazowania węgla

Technologia zgazowania węgla kamiennego oraz brunatnego w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do zgazowania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie konwersji paliw stałych wykorzystywane są CO2, O2, H2O i powietrze (lub ich mieszaniny). Wykorzystywanie CO2...

Technologia zgazowania biomasy

Technologia zgazowania biomasy oraz odpadów w innowacyjnym generatorze gazu ze złożem stałym GazEla przeznaczona jest do wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła w rozproszonych układach energetycznych charakteryzujących się małą oraz średnią mocą. Wytworzony w reaktorze gaz procesowy, po oczyszczeniu kierowany jest do gazowego silnika...

Grzałka podgrzewająco-zagotowująca płyny

Alternatywne rozwiązanie dla ogrzewania i ciepłej wody do zastosowania w domach jedno i wielorodzinnych. Technologia, która może zastąpić obecnie stosowane na rynku rozwiązania dotyczące ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody. Technologia dotyczy grzałki zanurzeniowej, rezonująco buforującej wykorzystującej pole pomiędzy sztabkami do...

Aktywna Technologia Napędowa

Aktywna Technologia Napędowa dotyczy sposobu wytwarzania energii elektrycznej. Zastosowana do napędu wirnika prądnicy powoduje, że prądnica napędzana aktywnie stanowi generator klasy AA - nowe, dotychczas nieznane i niewykorzystywane, czyste źródło energii elektrycznej. Ma to znaczenie dla elektroenergetyki, motoryzacji i transportu. W odniesieniu do...

Energooszczędny czajnik

Czajnik o bardzo niskim poborze i zużyciu prądu, przy zastosowaniu grzałki 1000. Urządzenie z myślą  o nadchodzących przepisach nakazujących producentom AGD produkcję czajników o niższym zużyciu prądu. Ekologiczny aspekt - niższe zużycie to czystsze powietrze. Żywotność czajnika - około 5000 h pracy. Obecnie żaden producent nie jest w stanie osiągnąć takich parametrów....

Pompy pulsacyjne, wirowe do przetaczania krwi i płynów fizjologicznych

Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie jest projektem sztucznego serca do przetaczania krwi z możliwością ortotopowego implantowania. Napęd mikropompy jest oparty o konstrukcje silnika VCM, wykorzystywanego w napędach aktuatorów głowic dysków twardych. Rozwiązanie to...

Wielofunkcyjne organiczne kompozyty przewodzące do ochrony przed interferencją elektromagnetyczną w zdalnie sterowanych systemach lotniczych

Zgłaszane rozwiązanie opiera się na mieszaninie odpowiednio dobranych polimerów, z których jeden posiada właściwości przewodnika elektrycznego, a drugi jest dielektrykiem o bardzo dobrych właściwościach...

Poszerzanie bazy surowcowej dla procesu recyklingu laminatów metodą rozpuszczalnikową Politechniki Śląskiej

Istotą rozwiązania jest separacja składników tworzących warstwy laminatu, tj. poliamid (PA) i polietylen (PE) pochodzących z odpadów poprodukcyjnych folii do pakowania żywności. W rozwiązaniu zastosowano selektywny...

Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania

Obecnie dostępne najnowsze technologie z zakresu mikroelektroniki, mechaniki, mechaniki, czy optyki umożliwiają realizację pomiarów w objętościach mierzonych nanolitrami (10-9 Litra). Jednak, aby wykorzystać je dla sterowania, konieczne jest zbudowanie systemu...