Energetyka i Paliwa

Bezhasłowy system logowania - CERTUS

System CERTUS to pierwszy na świecie, rewolucyjny system bezhasłowego logowania, autoryzacji dostępu oraz identyfikacji stron dokonujących operacji w sieci.

System jest wielopoziomową platformą identyfikacji opartą na technologii mobilnej, pozwalającą użytkownikom indywidualnym, komercyjnym oraz...

Rozproszony zasobnik ciepła typu TES dla systemu ciepłowniczego

Technologia dotyczy eksploatacji sieci ciepłowniczej współpracującej z jednym bądź kilkoma źródłami ciepła. Koncepcja sprowadza się do zmiany miejsca montażu zasobnika ciepła typu TES, co oznacza przeniesienie zasobnika dotychczas instalowanego bezpośrednio w układach obiegów hydraulicznych w...

Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów

Efekt modulacji światła z wykorzystaniem ultradźwięków może być wzmocniony, jeżeli struktury diod elektroluminescencyjnych zostaną umieszczone na podłożu piezoelektrycznym. Otrzymuje się wówczas impulsy świetlne o stosunkowo dużym natężeniu, a w układzie odbiorczym dla światła  - impulsy napięcia rzędu dziesiątych części...

Określanie optymalnej grubości izolacji cieplnej kanałów spalinowych prowadzonych poza budynkiem z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i warunków pogodowych panujących w danej lokalizacji

Proponowana metoda zakłada indywidualny dobór optymalnej grubości izolacji cieplnej dla kanałów spalinowych prowadzonych poza budynkiem,...

Technologia modyfikacji tkaniny i dzianiny metodą wprowadzenia w strukturę wyrobu mikrokapsuł PCM o właściwościach termoregulacyjnych.

Opracowana technologia umożliwia otrzymanie materiałów włókienniczych o właściwościach termoregulacyjnych przez wprowadzenie w ich strukturę mikrokapsuł przemiany fazowej PCM (Phase Change Materials)....

Spawanie laserowe precyzyjnie wykonanych elementów płaskich

Spawanie laserowe umożliwia wykonanie spoin kołowych i obrotowych z precyzyjnie dobraną głębokością wtopienia, niewielką szerokością lica i grani oraz niewielką strefą wpływu ciepła. Dlatego też, metoda ta może być wykorzystana do łączenia precyzyjnych elementów o symetrii obrotowej w połączeniach...

Monitoring Danych

Technolgia polega na montażu wszelkiego rodzaju czujników, np.: poziomu wody, pracy pomp, temperatury, wilgotności, poziomu zanieczyszczenia, wibracji lub innych, które dzięki połączeniu z internetem w czasie rzeczywistym wysyłają żądane informacje na Państwa stronę internetową. Działanie naszych urządzeń oparte jest na technologii internetu rzeczy, montaż odbywa...

Świetlówka generująca energię elektryczną

Świetlówka generująca energię elektryczną, poprzez umieszczenie ogniwa fotowoltaicznego od strony zwykle nie będącej skierowanej w kierunku użytkownika. Dzięki takiej konstrukcji można wykorzystać część energii promieniowania, która w innym przypadku mogłaby być bezpowrotnie tracona.

Technologia jest przedmiotem europejskiego...

Nanopalladowo-węglowy czujnik wodoru

Technologia dotyczy wykonania czujnika wodoru, którego aktywnym elementem jest nanokompozytowa warstwa węglowo-palladowa. Czujnik wykonany wg naszej technologii jest szybki i pracuje w szerokim zakresie detekcji wodoru (od 100ppm w górę). Ponadto czujnik jest selektywny dla mieszaniny wodór + metan (wykrywa jedynie wodór). Technologia wykonania...

Sposób wytwarzania produktów biotechnologicznych

Sposób wytwarzania produktów biotechnologicznych polegający na zastosowaniu drożdży zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że do jego realizacji stosuje się pewien szczep i prowadzi się go w ściśle określonych temperaturach. Szczep ma bardzo dobre parametry tolerancji na wysokie stężenia produktów przemian...

Biowęglowodory z olejów pochodzenia naturalnego

Technologia dotyczy otrzymywania węglowodorów parafinowych (biowęglowodory ciekłe) z tłuszczów pochodzenia naturalnego i/lub odpadów tłuszczowych i polega na tym, że w sprzężonym układzie przepływowym, pod ciśnieniem atmosferycznym, w podwyższonej temperaturze, wobec katalizatorów heterofazowych prowadzi się dwuetapowy...

„OSCAD – Otwarty Szkieletowy System Zarządzania Ciągłością Działania"

Działanie każdej organizacji obarczone jest ryzykiem. Zwykle największą rolę odgrywa ryzyko finansowe. W wielu jednak przypadkach naruszenie ciągłości działania pociąga za sobą skutki społeczne, finansowe i prawne, a naruszenie zasad bezpieczeństwa - skutki prawne i polityczne....

Technologia badań petrograficznych rozproszonej materii organicznej

Przedmiotem opisu jest technologia polegająca na badaniu petrograficznym rozproszonej materii organicznej. Materię tę można zdefiniować jako fragmenty skał, które na przestrzeni lat zostały przetworzone i uwęglone w wyniku działania rożnych czynników zewnętrznych, takich jak...

Technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego

Przedmiotem opisu jest technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego. Rozwiązanie zostało opracowane w ramach projektu RATIO-COAL.Opracowana technologia umożliwia prognozowanie jakości koksu na podstawie jedynie mieszanki węglowej. Jest to znacząca innowacja w porównaniu do obecnie stosowanej metody...

Panel słoneczny do zastosowania w lampach

Panel słoneczny do zastosowania w lampach, który stanowi kompaktowe źródło zasilania, umożliwiające ładowanie akumulatorów używanych do oświetlania np. dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii zasilania. Jego konstrukcja umożliwia integrację z najbardziej popularnymi typami lamp używanych w pomieszczeniach biurowych.
Przedmiotem...

Ekologiczny dodatek do paliw stałych ograniczający powstawanie sadzy (projekt nr 272)

Przedmiotem oferty jest ekologiczny dodatek do paliw stałych poprawiający efektywność spalania paliwa i ograniczający powstawanie sadzy. Zastosowanie: gospodarstwa domowe – kotły opalane paliwami stałymi

...

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc ( z torem radiometrycznym popiołomierza WILPO C 512 ). Do ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu zastosowano opatentowaną, nowatorską, opracowaną w 2009 r. w PWP „...