Energetyka i Paliwa

Nanopalladowo-węglowy czujnik wodoru

Technologia dotyczy wykonania czujnika wodoru, którego aktywnym elementem jest nanokompozytowa warstwa węglowo-palladowa. Czujnik wykonany wg naszej technologii jest szybki i pracuje w szerokim zakresie detekcji wodoru (od 100ppm w górę). Ponadto czujnik jest selektywny dla mieszaniny wodór + metan (wykrywa jedynie wodór). Technologia wykonania...

Sposób wytwarzania produktów biotechnologicznych

Sposób wytwarzania produktów biotechnologicznych polegający na zastosowaniu drożdży zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że do jego realizacji stosuje się pewien szczep i prowadzi się go w ściśle określonych temperaturach. Szczep ma bardzo dobre parametry tolerancji na wysokie stężenia produktów przemian...

Biowęglowodory z olejów pochodzenia naturalnego

Technologia dotyczy otrzymywania węglowodorów parafinowych (biowęglowodory ciekłe) z tłuszczów pochodzenia naturalnego i/lub odpadów tłuszczowych i polega na tym, że w sprzężonym układzie przepływowym, pod ciśnieniem atmosferycznym, w podwyższonej temperaturze, wobec katalizatorów heterofazowych prowadzi się dwuetapowy...

„OSCAD – Otwarty Szkieletowy System Zarządzania Ciągłością Działania"

Działanie każdej organizacji obarczone jest ryzykiem. Zwykle największą rolę odgrywa ryzyko finansowe. W wielu jednak przypadkach naruszenie ciągłości działania pociąga za sobą skutki społeczne, finansowe i prawne, a naruszenie zasad bezpieczeństwa - skutki prawne i polityczne....

Technologia badań petrograficznych rozproszonej materii organicznej

Przedmiotem opisu jest technologia polegająca na badaniu petrograficznym rozproszonej materii organicznej. Materię tę można zdefiniować jako fragmenty skał, które na przestrzeni lat zostały przetworzone i uwęglone w wyniku działania rożnych czynników zewnętrznych, takich jak...

Technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego

Przedmiotem opisu jest technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego. Rozwiązanie zostało opracowane w ramach projektu RATIO-COAL.Opracowana technologia umożliwia prognozowanie jakości koksu na podstawie jedynie mieszanki węglowej. Jest to znacząca innowacja w porównaniu do obecnie stosowanej metody...

Panel słoneczny do zastosowania w lampach

Panel słoneczny do zastosowania w lampach, który stanowi kompaktowe źródło zasilania, umożliwiające ładowanie akumulatorów używanych do oświetlania np. dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii zasilania. Jego konstrukcja umożliwia integrację z najbardziej popularnymi typami lamp używanych w pomieszczeniach biurowych.
Przedmiotem...

Ekologiczny dodatek do paliw stałych ograniczający powstawanie sadzy (projekt nr 272)

Przedmiotem oferty jest ekologiczny dodatek do paliw stałych poprawiający efektywność spalania paliwa i ograniczający powstawanie sadzy. Zastosowanie: gospodarstwa domowe – kotły opalane paliwami stałymi

...

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc ( z torem radiometrycznym popiołomierza WILPO C 512 ). Do ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu zastosowano opatentowaną, nowatorską, opracowaną w 2009 r. w PWP „...

Kompozyt włókienniczy na ocieplające wyroby ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych

Kompozyt włókienniczy jest innowacyjnym rozwiązaniem strukturalnym w odniesieniu do dotychczas stosowanych rozwiązań w materiałach tekstylnych o przeznaczeniu na odzieżowe wyroby ochronne. Właściwości specjalne materiału kompozytowego...

Dzianiny przeznaczone na kominiarki dla strażaków zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13911:2004

Dzianina trudno zapalna przeznaczona na wyroby ochronne m.in. na kominiarki dla strażaków. Właściwości specjalne materiału włókienniczego stanowią ochronę narażonych powierzchni ciała przed działaniem wysokiej temperatury i...

Sposób aplikacji przędz specjalnych w strukturze dzianin osnowowych przeznaczonych na odzież ochronną przed elektrycznością statyczną

Właściwości specjalne materiałów obejmują ochronę człowieka i pomiarowych urządzeń elektronicznych przed zagrożeniami wynikającymi z możliwości występowania zjawiska elektryczności...

Termolizacyjny Moduł Odzysku Energii

Zakład Odzysku Energii z wszelkiego rodzaju biomas

Linia technologiczna Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii z wszelkiego rodzaju biomas jest nowatorskim rozwiązaniem opartym na patencie nr 204294

Podczas waloryzacji następuje uszlachetnienie biomasy, redukcja wilgoci (W), redukcja pierwiastka siarki (S);...

Diacoustic Systems Sp. z o.o.

Diacoustic Systems Sp. z o.o. planuje wprowadzenie na rynek urządzenia pomiarowego do bezinwazyjnej diagnostyki układów wtryskowych silników spalinowych średniej i dużej mocy o zapłonie samoczynnym.

Obecnie - tj. od lipca 2015 r. - inwestor został umorzony i spółka jest w pełnej kontroli Centrum Innowacji Akademii...

Procesy hydrorafinacji

Symulacja procesów hydrorafinacji pozwala na opracowywanie nowych produktów i technologii, lub optymalizację obecnie realizowanych procesów technologicznych w skali laboratoryjnej lub pilotowej. Badania w mniejszej skali pozwalają na redukcję kosztów oraz ryzyka technologicznego związanych ze zmianą parametrów surowca, procesu technologicznego, wymiany złóż katalitycznych...

Uniwersalny mini sterownik ethernetowy z oprogramowaniem

Przedmiotem technologii jest uniwersalny sterownik z obsługą sieci Ethernet (IP, UDP, TCP) z zaimplementowanymi protokołami komunikacyjnymi (EtherCAT, MODBUS, autorskie, itp) realizujący specyficzną obsługę peryferiów (sterowanie wyjściami, specjalistyczne pomiary, sterowanie...

Zamiana niskotemperaturowego ciepła na energię elektryczną o wysokiej sprawności

Poszukujemy działających spółek zainteresowanych wdrożeniem nowej technologii: "zamiany niskotemperaturowego ciepła na energię elektryczną o wysokiej sprawności"; niskotemperaturowe ciepło definiujemy jako ciepło powietrza atmosferycznego (...

Infrastruktura Klucza Publicznego PKI

PKI jest systemem bezpiecznej wymiany informacji elektronicznych. Zapewnia integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści w komunikacji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu PKI użytkownik np. poczty elektronicznej ma gwarantowaną autentyczność nadawcy oraz integralność przesyłanych danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym...