Górnictwo i Hutnictwo

Technologia obróbki cieplnej stali po nawęglaniu zapewniająca dużą twardość i wysokie parametry trybologiczne oraz stabilność wymiarową obrabianego elementu.

W celu zapewnienia pożądanych właściwości stali nawęglanych, tj. twardej i odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej oraz plastycznego rdzenia stosowana jest obróbka polegająca...

Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów

Efekt modulacji światła z wykorzystaniem ultradźwięków może być wzmocniony, jeżeli struktury diod elektroluminescencyjnych zostaną umieszczone na podłożu piezoelektrycznym. Otrzymuje się wówczas impulsy świetlne o stosunkowo dużym natężeniu, a w układzie odbiorczym dla światła  - impulsy napięcia rzędu dziesiątych części...

Miniaturowy precyzyjny czujnik odchylenia od pionu

Czujnik bazuje na wykorzystaniu akcelerometrów MEMS do dwuosiowego pomiaru odchylenia od pionu. Zakres pomiarowy: 2 x 360 stopni, dokładność ok. 0,2 stopnia, wymiary głowicy: 50 x 50 x 50 mm (możliwe są cztery wersje czujnika: z głowicą bezprzewodową, z głowicą połączoną kablem, z systemem mikroprocesorowym, z...

Koło napędowe z wewnętrzną przekładnią mimośrodową.

Kompaktowy układ napędowy wysokomomentowy złożony z przekładni mimośrodowej o bardzo dużym przełożeniu i silnika elektrycznego.  Moment obrotowym przekazywany na obudowę przekładni w postaci felgi koła ogumionego lub koła gniazdowego gąsienicy.
 

Autonomiczny mechanizm obrotu.

Autonomiczny mechanizm obrotu  jest kompaktową konstrukcją przekładni mimośrodowej , wieńca łożyskowego , silnika elektrycznego oraz  zasilania. Elementy umieszczone są we wspólnej obudowie  tworzącej formę płaskiej tarczy lub pierścienia . Układ przenosi obciążenia osiowe, promieniowe oraz moment obrotowy. Uzyskiwane bardzo duże przełożenia...

Nanopalladowo-węglowy czujnik wodoru

Technologia dotyczy wykonania czujnika wodoru, którego aktywnym elementem jest nanokompozytowa warstwa węglowo-palladowa. Czujnik wykonany wg naszej technologii jest szybki i pracuje w szerokim zakresie detekcji wodoru (od 100ppm w górę). Ponadto czujnik jest selektywny dla mieszaniny wodór + metan (wykrywa jedynie wodór). Technologia wykonania...

NUMPRESS - zintegrowany system komputerowy do analizy i optymalizacji przemysłowych procesów tłoczenia blach

System NUMPRESS (numpress.ippt.pan.pl) powstał w wyniku realizacji projektu realizowanego w IPPT PAN w latach 2009-2015, finansowanego z EFRR w ramach PO Innowacyjna...

Druk 3D dla przemysłu. Profesjonalne drukarki 3D pracujące w technologiach SLS, SLA, DMP, CJP, MJM

Jesteśmy w posiadaniu urządzeń pracujących w kilku technologiach druku 3D. Nasze usługi druku wspomagają proces prototypowania, przyspieszają go i obniżają koszty. Jednocześnie poprzez szybki i łatwy dostęp do gotowych wyrobów można...

System dyspozytorski dla stacji geofizyki górniczej Hestia.

Hestia jest systemem dyspozytorskim dedykowanym stacjom geofizyki górniczej, składającym się z modułu oceny zagrożenia sejsmicznego oraz modułu wizualizacji zagrożeń na mapach pokładowych kopalni. System jest pierwszym i jedynym tego typu oprogramowaniem, które pełni rolę...

Stacjonarny pyłomierz optyczny PŁ-3

Pył węglowy jest wszechobecny i nieodzowny w każdej kopalni. Nie ma możliwości całkowitej eliminacji powstawania pyłu w procesie wydobycia węgla kamiennego, chyba że całkowite zaprzestanie tego procesu. Pyłomierze PŁ-3 służą do ciągłego monitorowania stężenia pyłu węglowego w powietrzu wentylacyjnym, wyrażonego w jednostkach masy...

WALKER – przenośny popiołomierz bez izotopu

WALKER, wykorzystujący metodę pomiaru naturalnej promieniotwórczości gamma węgla (bez użycia izotopów), pozwala na szybki, w pełni zautomatyzowany pomiar zawartości popiołu w węglu na składowiskach, w zbiornikach, wagonach i samochodach. Za jego pomocą można szybko ocenić jakość surowego urobku, produktów wzbogacania...

System bezprzewodowego wspierania logistyki dla transportu podziemnego WLSS

System WLSS służy do wspierania logistyki dla transportu realizowanego w podziemiach kopalń (m.in. lokalizacji położenia pojazdów, wykrywania aktualnie zajmowanego toru, wykrywania możliwości kolizji, komunikacji z kierowcami, transmisji i...

Autonomiczny Zespół Rejestrująco – Pomiarowy AZRP

Zadaniem opracowanego AZRP jest długoterminowy pomiar parametrów atmosfery w podziemnych zakładach górniczych, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, z zachowaniem ich nienaruszalności i trwałości.

W efekcie uzyskuje się podniesienie poziomu bezpieczeństwa powszechnego poprzez pomiar...

X-MAN – Iskrobezpieczny Kompleksowy System Monitorowania Parametrów w Rejonie Ściany Wydobywczej

Zadaniem systemu X-MAN jest jednoczesne monitorowanie naprężenia górotworu poprzez monitorowanie stanu rozparcia górniczej obudowy zmechanizowanej oraz zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej podziemnego zakładu...

Cyfrowy Rejestrator Drgań – Przenośny Autonomiczny Analizator Wybuchów PANTERA

System PANTERA pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy drgania i wybuchy związane z eksploatacją kopalin, zagrażają obiektom naziemnym.

Zamocowany na obiekcie system może dokonywać  rejestracji do 30 dni. Specjalnie zaprojektowane...

Technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego

Przedmiotem opisu jest technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego. Rozwiązanie zostało opracowane w ramach projektu RATIO-COAL.Opracowana technologia umożliwia prognozowanie jakości koksu na podstawie jedynie mieszanki węglowej. Jest to znacząca innowacja w porównaniu do obecnie stosowanej metody...

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc ( z torem radiometrycznym popiołomierza WILPO C 512 ). Do ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu zastosowano opatentowaną, nowatorską, opracowaną w 2009 r. w PWP „...

Dzianiny przeznaczone na kominiarki dla strażaków zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13911:2004

Dzianina trudno zapalna przeznaczona na wyroby ochronne m.in. na kominiarki dla strażaków. Właściwości specjalne materiału włókienniczego stanowią ochronę narażonych powierzchni ciała przed działaniem wysokiej temperatury i...

Infrastruktura Klucza Publicznego PKI

PKI jest systemem bezpiecznej wymiany informacji elektronicznych. Zapewnia integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści w komunikacji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu PKI użytkownik np. poczty elektronicznej ma gwarantowaną autentyczność nadawcy oraz integralność przesyłanych danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym...