górnictwo i technologie wydobywcze

Technologia odmetanowania i inertyzacji strefy zawału w ścianach kopalń węgla

Technologia odmetanowania i inertyzacji strefy zawału w ścianach kopalń węgla polega na wprowadzeniu do zawału ściany wysięgników w postaci kilkunastometrowych rur ciągnionych po spągu przez obudowę zmechanizowaną w ścianie podczas jej cyklu eksploatacyjnego. W...

System wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

Rozwiązanie dotyczy systemu wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości. Skanowanie dużych obiektów architektoniczno - inżynierskich jest obecnie wykorzystywane w branży architektonicznej w celu sporządzania...

Technologia otrzymywania stopów aluminium z przeznaczaniem na części maszyn, urządzeń i narzędzi do zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem.

Technologia dotyczy otrzymywania stopów aluminium o takich własnościach, które pozwolą na stosowanie wykonanych z nich narzędzi, elementów części maszyn i urządzeń, w otoczeniu atmosfery...

OneMeter

 

OneMeter to nowoczesne rozwiązanie pozwalające w łatwy i szybki sposób zarządzać energią elektryczną i dostarczać dane o zużyciu do potrzebujących podmiotów i firm.  

Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności typu Smart Metering na dotychczasowych licznikach.

...

Technologia Uszczelniania Szybów Górniczych

Technologia Uszczelniania Szybów Górniczych została opracowana przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii uszczelniania szybów górniczych przez Kopalnię Soli „Wieliczka”” dofinansowanego ze środków UE w ramach programu POIG 1.4. i we współpracy z Wydziałem Wiertnictwa...

PREDCOAL - program do zarządzania złożem węglowym

Program do prognozowania jakości węgla w złożu to nowoczesne i nowatorskie narzędzie do predykcji jakości węgla koksowego w złożu i pokładzie. Zawiera model prognozowania zmian parametrów jakościowych węgla w złożu/pokładzie, na podstawie kopalnianych cyfrowych baz danych. Interaktywny program umożliwia wizualizację...

Nanopalladowo-węglowy czujnik wodoru

Technologia dotyczy wykonania czujnika wodoru, którego aktywnym elementem jest nanokompozytowa warstwa węglowo-palladowa. Czujnik wykonany wg naszej technologii jest szybki i pracuje w szerokim zakresie detekcji wodoru (od 100ppm w górę). Ponadto czujnik jest selektywny dla mieszaniny wodór + metan (wykrywa jedynie wodór). Technologia wykonania...

Druk 3D dla przemysłu. Profesjonalne drukarki 3D pracujące w technologiach SLS, SLA, DMP, CJP, MJM

Jesteśmy w posiadaniu urządzeń pracujących w kilku technologiach druku 3D. Nasze usługi druku wspomagają proces prototypowania, przyspieszają go i obniżają koszty. Jednocześnie poprzez szybki i łatwy dostęp do gotowych wyrobów można...

System dyspozytorski dla stacji geofizyki górniczej Hestia.

Hestia jest systemem dyspozytorskim dedykowanym stacjom geofizyki górniczej, składającym się z modułu oceny zagrożenia sejsmicznego oraz modułu wizualizacji zagrożeń na mapach pokładowych kopalni. System jest pierwszym i jedynym tego typu oprogramowaniem, które pełni rolę...

Autonomiczny Zespół Rejestrująco – Pomiarowy AZRP

Zadaniem opracowanego AZRP jest długoterminowy pomiar parametrów atmosfery w podziemnych zakładach górniczych, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, z zachowaniem ich nienaruszalności i trwałości.

W efekcie uzyskuje się podniesienie poziomu bezpieczeństwa powszechnego poprzez pomiar...

X-MAN – Iskrobezpieczny Kompleksowy System Monitorowania Parametrów w Rejonie Ściany Wydobywczej

Zadaniem systemu X-MAN jest jednoczesne monitorowanie naprężenia górotworu poprzez monitorowanie stanu rozparcia górniczej obudowy zmechanizowanej oraz zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej podziemnego zakładu...

Cyfrowy Rejestrator Drgań – Przenośny Autonomiczny Analizator Wybuchów PANTERA

System PANTERA pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy drgania i wybuchy związane z eksploatacją kopalin, zagrażają obiektom naziemnym.

Zamocowany na obiekcie system może dokonywać  rejestracji do 30 dni. Specjalnie zaprojektowane...

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc ( z torem radiometrycznym popiołomierza WILPO C 512 ). Do ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu zastosowano opatentowaną, nowatorską, opracowaną w 2009 r. w PWP „...

Infrastruktura Klucza Publicznego PKI

PKI jest systemem bezpiecznej wymiany informacji elektronicznych. Zapewnia integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści w komunikacji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu PKI użytkownik np. poczty elektronicznej ma gwarantowaną autentyczność nadawcy oraz integralność przesyłanych danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym...