inna

Miniaturowy bezsoczewkowy holograficzny projektor obrazów barwnych

Pomysł dotyczy wprowadzenia nowej generacji projektorów obrazów barwnych pozbawionych obiektywu i innych elementów optycznych. Dzięki zastosowaniu fazowej modulacji światła oraz holograficznej techniki...

Efektywna metoda aktywacji proadhezyjnej tekstyliów z włókien syntetycznych w wyniku obróbki wyładowaniami koronowymi

Dotychczasowe zastosowanie wyładowań koronowych do chemicznej i fizycznej modyfikacji powierzchniowej włókien i wyrobów włókienniczych jest bardzo ograniczone ze względu na konieczność stosowania, znacznie większych...

System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu infomat-e.

Infomat-e® to zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający na skuteczny przekaz informacji. System ułatwia dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym i został zaprojektowany tak, aby informacja była dostępna dla szerokiego grona...

Sposób nadawania wyrobom włókienniczym właściwości barierowych przed promieniowaniem UV

Technologia polega na wprowadzeniu w strukturę wyrobów z włókien celulozowych nowo opracowanych organicznych absorberów UV typu barwnika reaktywnego - pochodnych 1,3,5-triazyny o bardzo wysokiej absorpcji molowej w zakresie UV-...

System pilotowo-dokujący PNDS dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich

Opracowane urządzenie pozwala na precyzyjne określanie w czasie rzeczywistym odległości oraz kąta burty statku względem nabrzeża. Jest to istotne podczas ostatniej fazy cumowania statków do nabrzeża. Duża masa zbiornikowców czy promów powoduje, że w razie błędnie...

Sposób wyznaczania mocy indykowanej silników tłokowych, w szczególności okrętowych silników wielkiej mocy

Określenie mocy indykowanej zwykle definiowane jest jako odniesienie pracy indykowanej uzyskanej w jednym cyklu pracy pojedynczego układu cylindrowego do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Proces ten wiąże się jednak z...

Sposób oraz urządzenie do wyznaczania sygnału odzwierciedlającego intensywność pracy maszyny sterowej

Układ ocenia intensywność pracy maszyny sterowej statku na podstawie złożonej analizy sygnału wychylenia steru. Informacja o poziomie obciążenia maszyny jest istotna, ponieważ maszyny sterowe statków są przeciążane w wysokich stanach...

Hydrocyklon oraz urządzenie do odolejania mieszanin wodno-olejowych

Hydrocyklon to urządzenie do wydzielania rozproszonych cząstek stałych z zawiesiny, dzięki wprowadzeniu do niego cieczy wytwarzającej wir i przyspieszenie odśrodkowe. Konstrukcja hydrocyklonu według wynalazku zapewnia taką prędkość kropel oleju, aby w wirze swobodnym nie występowała...

Sposób i urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylacza paliwa do silnika z zapłonem samoczynnym

Metoda polega na porównywaniu zarejestrowanego sygnału Emisji Akustycznej (EA) badanego węzła z sygnałem EA węzła niezużytego.

Generowany impuls sygnału EA wyzwala energię wewnętrzną w postaci fal sprężystych, która przechodzi...

Sposób i układ diagnozowania stanu zaworów rozruchowych silnika wysokoprężnego, zwłaszcza okrętowego

Wynalazek ma zastosowanie dla silników wysokoprężnych z zaworami rozruchowymi usytuowanymi na głowicy silnika. Urządzenie do diagnozowania stanu technicznego tych zaworów charakteryzuje się wykorzystaniem czujników temperatury...

Sposób i urządzenie do pomiaru odchyłek kształtu i położenia osi zespołu czopów wału korbowego

Opracowany system pomiarowy z kontrolowaną wartością elastycznego podparcia obiektu mierzonego zapewnia eliminację ugięć sprężystych wału, gwarantując poprawną ocenę stanu geometrycznego wałów zgodną z ich stanem rzeczywistym. Pomiary...

Metoda i urządzenie hydrostatyczne do pomiaru siły tarcia między korpusem a iglicą rozpylaczy wtryskiwaczy silników

Innowacyjna metoda i urządzenie hydrostatyczne do pomiaru siły tarcia między korpusem a iglicą rozpylaczy wtryskiwaczy silników umożliwiają wyznaczyć składową siły ciężkości oraz maksymalną siłę tarcia, które pozwalają ocenić...

Sposób i układ wyznaczania wektora ruchu śledzonych obiektów

Dzięki sieci neuronowej działanie tego wynalazku pozwala na uzyskanie mniejszych błędów i opóźnień śledzenia obiektów, zwłaszcza wykonujących manewry.

Filtr neuronowy estymuje kurs i prędkość obiektu śledzonego za pomocą radaru nawigacyjnego na podstawie pomiarów namiaru i odległości....

Kompozycja jonowych dyspersji akrylowych do czasowej ochrony podłoży mineralnych przed graffiti.

Biorąc pod uwagę wymagania konserwatorów zabytków dotyczące ochrony mineralnych powierzchni zabytkowych opracowano nowy system ochrony antigraffiti na bazie dwóch komplementarnych komponentów polimerowych. Pierwszym komponentem jest...

Składany wieszak odzieżowy

Składany wieszak odzieżowy to nowy wzór, zwiększający funkcjonalność tradycyjnego wieszaka o ruchome ramiona, umożliwiając ich złożenie celem łatwiejszego zdejmowania i zakładania odzieży na wieszak. Ramiona są zakończone zębatką i łączą się z zębami znajdującymi się na haku wieszaka. Jego wciśnięcie w kierunku korpusu wieszaka poprzez zastosowanie dodatkowej pary...

Digitalizacja mebli do modeli 3D

Od 2012r prowadzimy działania R&D wykorzystujące technologie 3D do wsparcia procesu sprzedaży asortymentu wyposażenia wnętrz.  

Opracowaliśmy proces profesjonalnej digitalizacji mebli, dekoracji i lamp do modeli 3D w formatach umożliwiających łatwe wykorzystanie:

  1. w najnowszych programach do wizualizacji produktów i aranżacji
  2. ...

Technologia zabezpieczenia PPOŻ zabytkowych konstrukcji drewnianych

OBR PO Stomil Sp. z o.o. ma do zaoferowania innowacyjną technologię renowacji konstrukcji drewnianych w obiektach budowlanych np.  belki w kamienicach, dzwonnice kościelne, stropy budynków drewnianych, zabytkowe drzwi drewniane, schody drewniane i inne pomieszczenia z dużym udziałem...

Homogenizator statyczny

Zasada działania tego urządzenia polega na kierowaniu cieczy dwu lub kilku składnikowych na sekcje homogenizatora. Przepływ przez dysze cieczy wieloskładnikowych pozwala na rozdział strug, następnie ich krzyżowanie i zderzanie ze sobą oraz nieruchomymi elementami homogenizatora. W efekcie uzyskuje się dodatkowo turbularyzację przepływu polepszającą jakość homogenizacji....

System monitorowania i zarządzania flotą pojazdów

System monitorowania i zarządzania flotą pojazdów, posiada funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby prawidłowego dokumentowania wykorzystania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, które reguluje Ustawa z dnia 7 lutego 2014r. o...

Wysokojakościowe, ekologiczne materiały bentonitowe dla odlewnictwa

W Instytucie Odlewnictwa opracowane zostały przy współpracy z krajowym producentem nowe wysokojakościowe, ekologiczne materiały bentonitowe, „ekomix” oraz mieszanki bentonit -„ekomix”, dla odlewnictwa.

Opracowano oraz wdrożono dla produkcji...

Regenerator wibracyjno-fluidyzacyjny

Opracowano konstrukcję regeneratora wibracyjno-fluidyzacyjnego - innowacyjnego rozwiązania techniczno-technologicznego o poprawionej skuteczności i niezawodności. Zmodyfikowana konstrukcja regeneratora umożliwia zwiększenie zakresu operacji technologicznych, możliwych do realizacji w jednym urządzeniu (monobloku).

...

Technologia wytwarzania komór jonizacyjnych

Oferta dotyczy projektowania konstrukcyjnego i technologii wykonania komór jonizacyjnych, zwłaszcza do celów ochrony radiologicznej i radioterapii. Oferta może być również zawężona do konsultacji i projektu szkicowego. W ofercie uwzględnia się przeznaczenie komory, żądane wielkości dozymetryczne jakie mają być...

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne oparte o technologię druku ink-jet

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne z możliwością integracji z dowolnym podłożem o sprawności ok. 100W/m2. Technologia ogniw perowskitowych została zauważona jako Top 10 Breakthroughs of 2013 przez SCIENCE Magazine.

Dzięki unikalnym właściwościom perowskitów, który jest...

System monitorowania tętna osób, zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zderzeniu drogowym

Przedmiotem wynalazku jest system monitorowania tętna krwi (pulsu) osób, zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogowym. System może mieć zastosowanie nie tylko po zaistnieniu zdarzenia drogowego (kolizja lub...

Statecznik elektroniczny do lamp sodowych o mocy 70W

Opracowany model statecznika elektronicznego umożliwia zasilanie sodowych lamp wyładowczych o mocy 70W.

Umożliwia zmniejszenie poboru energii elektrycznej przez lamę sodową ze statecznikiem o 10 watów w porównaniu ze statecznikiem elektromagnetycznym, co umożliwia osiągnięcie dużych oszczędności w zużyciu...

Pojazd elektryczny „Jelik”

Opracowany pojazd elektryczny „Jelik” jest to pojazd o masie całkowitej bez pasażerów nie przekraczającej 1000 kg. Pojazd umożliwia przewóz 4 osób z maksymalną prędkością 20 km/h. Zasięg pojazdu to 80 km. „Jelik” posiada dwa silniki BLDC w kołach o mocy 2kW każdy.

Pojazd posiada system bezprzewodowego ładowania akumulatorów, który umożliwia doładowywanie...