INNE

Modułowy szalunek do budowy fundamentów, ścian i filarów

Wynalazek stanowi konstrukcję uniwersalnego modułowego szalunku, przeznaczonego do budowy betonowych lub żelbetowych fundamentów, ścian i filarów obiektów budowlanych. Umożliwia on kątowe łączenie ze sobą każdej pary dwóch panelowych szalunków pod kątem w zakresie od 0 do 180 stopni oraz wielokrotne...