INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

informatyczny system do zarządzania produkcją szkła giętego

Celem technologii jest informnatyczne zarządzanie produkcją szkła giętego, począwszy od zapytania klienta, poprzez wycenę, opracowanie zlecenia produkcyjnego, rozkrój materiału, zarządzanie zleceniem na produkcji, gospodarkę materiałową, kontrolę jakości na poszczególnych etapach, magazyn i wydanie...

Systemy/technologie załadunku na pływające środki transportu

Systemy/technologie załadunku na pływające środki transportu wielkogabarytowych stalowych konstrukcji, uwzględniające potrzebę wodowania statków przy zadanej długości nabrzeża. 

Nowe technologie stabilizacji/odprężania konstrukcji

Poszukujemy nowych technologii stabilizacji/odprężania konstrukcji po spawaniu w celu ich prostowania. Poszukiwana technologia w założeniu ma być szybsza, mniej energochłonna i bardziej przyjazna dla środowiska niż stosowane obecnie prostowanie płomieniowe.

System magazynowania wież wiatrowych

Poszukujemy innowacyjnych technologii oraz rozwiązań procesowych magazynowania wież wiatrowych o różnych wymiarach geometrycznych przy ograniczonej powierzchni placów składowania.

Technologie zmniejszania zużycia energii elektrycznej i paliwa trakcyjnego

Poszukiwane są rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia paliwa trakcyjnego w lokomotywach.

TECHNOLOGIA WZNOSZENIA BUDYNKÓW EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE I EKONOMICZNIE

Rozwiązanie ma dotyczyć innowacyjnej technologii wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych. Technologia powinna umożliwić wznoszenie budynków wielokondygnacyjnych:

- o niższym współczynniku przenikania ciepła,

- bardziej przyjaznych środowisku,

- szybciej...