KIS 10 Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

InnerWeb

InnerWeb to postęp w organizacji pracy na zakładzie przemysłowym.

Technologia polega na instalacji bezpieczenej i taniej gęstej sieci radiolatarni BLE na terenie całego zakładu przemysłowego. Proces instalacji trwa do 3 tygodni bez zatrzymywania procesu produkcyjnego. Powstaje wtedy wirtualna mapa zakładu i skonfigurowana sieć z serwerem i oprogramowaniem na urządzenia mobilne. Szkolenia...

InnerWeb BreathBox

Respierator Pneumatyczny przeznaczony do szybkiej produkcji, który spełnia założenia:

  • minimalne wymagania funkcjonalność dla respiratora do szybkiej produkcji z funkcjami wysokiej klasy respiratorów
  • budowa z łatwodostępnych części maszyn i elementów, które w okolicy każdego miasta cywilizowanego może być produkowane w ilości minimum 100 szt dziennie
  • ...

BigData Chatbot /IoT

BigData Chatbot to narzędzie, które za pomocą chatbota wyszukuje dokumenty w zaawansowany sposób. Chatbot sam zbiera wiedzę z dokumentów firmowych. W praktyce jest możliwość przesyłania do chatbota różnych dokumentów, na podstawie których on by się uczył. Dzięki temu jest możliwość zadawania mu różnych pytań i otrzymywania odpowiedzi na podstawie wiedzy, która jest w tych...

Powłoki kompozytowe na bazie węgla szklistego

Innowacyjna technologia dla Twojego przemysłu, Oparta na powłokach kompozytowych z węglem szklistym jako smarem stałym:

Opracowaliśmy innowacyjną powłokę...