KIS 2 Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

Technologia produkcji otrzymywania preparatu białkowego w drodze fizycznych procesów przetwórczych soku ziemniaczanego

Przedmiotem technologii jest sposób otrzymywania preparatu spożywczego wspomagające leczenie chorób przewodu pokarmowego związanych z nieprawidłowym rozrostem komórek zawierającego pełnowartościowe...

żywność bioaktywna, hydroliza enzymatyczna

Przedmiotem technologii jest sposób otrzymywania preparatu odżywczego zawierającego wolne aminokwasy, niskocząsteczkowe peptydy, witaminy i substancje o charakterze parawitamin, makro- i mikroelementy jak również istotne substancje bioaktywne, wspomagające leczenie chorób przewodu pokarmowego związanych z...

Lekkie ustroje akustyczne z cząstek lignocelulozowych roślin jednorocznych

Symetryczne i asymetryczne lekkie ustroje z cząstek roślin jednorocznych wytwarzane są z cząstek słomy zbożowej, tj.: żyta, pszenicy czy pszenżyta oraz charakteryzują się stosunkowo niską gęstością. Ustroje tego typu służą do izolacji cieplnej i akustycznej zarówno ścian...

Panele z włókien konopnych przeznaczone do izolacji akustycznej i cieplnej

Przedmiotem oferty jest technologia wytwarzania paneli do izolacji akustycznej i cieplnej, które mają budowę co najmniej dwuwarstwowej płyty, powstałej z połączenia warstwy buforowej z włókien konopnych (Cannabis stativa L.) oraz warstwy zewnętrznej/dekoracyjnej,...

Suplement żelaza otrzymywany z kiełków roślinnych bogatych w ferrytynę

Przedmiotem oferty jest technologia otrzymywania preparatu będącego suplementem bogatym w ferrytynę w postaci kapsułek i tabletek. Suplement ten powstaje poprzez:

1) Kiełkowanie nasion słodkich odmian łubinu wąskolistnego w kontrolowanych warunkach, przy podwyższonej...

Cieplarnia izolowana pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia

 Technologia obejmuje całościowo wszystkie zagadnienie z budową i wyposażeniem cieplarni izolowanej pianą drugiej generacji wraz z systemami, wietrzenia, generowania piany i sterowania klimatem. Konstrukcja cieplarni oparta jest na standardowej konstrukcji...

System zagospodarowania osadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytworzenia

Technologia i prototyp (w skali technicznej) urządzenia do kompostowania i higienizacji osadów z małych, w tym przydomowych, oczyszczalni ścieków wraz z odpadami zielonymi (ogrodniczymi) i spożywczymi z gospodarstw...

Technologia wykorzystania biomieszanki na bazie osadów ściekowych w celu zastosowania energetycznego i rolniczego

Technologia zakłada wykorzystanie biomieszanki uzyskanej z osadów ściekowych i sieczki słomianej do celów energetycznych i rolniczych. Ze względu na właściwości składników mieszanki konieczne było...

Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych

Technologia zakłada wykorzystanie słomy traw energetycznych i słomy konopnej jako materiałów odpadowych w uprawie boczniaka. W wyniku przeprowadzonych badań określono skład podłoży z ich użyciem zapewniający wysoki i dobrej...

Aeroponiczna uprawa pomidora szklarniowego

Aeroponiczna uprawa pomidora szklarniowego jest najnowszą metodą uprawy tej rośliny, która jest najczęściej uprawianym gatunkiem w wielkotowarowej produkcji roślin ogrodniczych pod osłonami. Jest to uprawa bezglebowa, czyli taka, w której nie stosuje się żadnych gleb ani podłoży. Korzenie roślin rozwijają się w...

Metoda i urządzenie do oznaczania śladowych ilości aflatoksyn i WWA w żywności i próbach środowiskowych

Firma LumiSep pracuje nad rozwinięciem innowacyjnej technologii szybkiego, taniego i łatwego oznaczania substancji toksycznych tj. aflatoksyny, benzo(a)piren i inne WWA w...

Become data informed

Advanced data analytics

...

Rumen stomach tube for diagnosing and testing the development of the gastrointestinal tract of heifers and calves

The rumen stomach tube for diagnosing and testing the development of the gastrointestinal tract of heifers and calves was designed so as to eliminate common complications and adverse effects of stomach tubes used for...

Elastyczne szybkozłącze rurowe.

Przedmiotem technologii jest elastyczne szybkozłącze rurowe stosowane w połączeniach rurowych pneumatycznych przenośników materiałów sypkich jak mleko w proszku lub ziarna zbóż, przemieszczanych wewnątrz elastycznej rury złącza, którego oba końce posiadają element oporowy wkładany w łączoną rurę z pierścieniowym żebrem, dzięki sprężystej deformacji końca złącza, bez potrzeby użycia...

Składana paleta skrzyniowa z drewnianych odpadów.

Przedmiotem wynalazku jest składana paleta skrzyniowa zawierająca płaską paletę do składowania przedmiotów oraz dodatkowo ściany boczne i pokrywę jako opcję, przy czym elementy składowe palety wykonywane są metodą prasowania w formach, zwłaszcza z mieszanki zawierającej rozdrobnione odpady drewniane z dodatkiem żywic.

Istnieje duże zapotrzebowanie na palety...

Pętla do utrzymywania zminimalizowanego kształtu zużytych butelek PET

Wzór użytkowy butelki PET, wyposażonej w pętlę przymocowaną do jej dna. Pętla służy do utrzymania minimalnego kształtu zużytej/pustej butelki PET po jej wcześniejszym zgnieceniu.

Obecnie większość napojów bezalkoholowych, takich jak wody mineralne, napoje gazowane, napoje niegazowane, sprzedawanych jest w butelkach z tworzyw...

Środek do zabezpieczenia drewna

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię środka do zabezpieczenia drewna oraz sposób powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczenia drewna. Środek jest w postaci substancji chemicznej, która jest cieczą jonową. Środek wykazuje się wysoką aktywnością w stosunku do grzybów rozkładu brunatnego, białego i przebarwiających drewno oraz pleśni porażających drewno, jak również...

Ciecze jonowe jako rozpuszczalniki celulozy

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię nowych cieczy jonowych, które są dobrym rozpuszczalnikiem celulozy. Technologia jest w postaci substancji chemicznej oraz opracowanego procesu rozpuszczania celulozy.

Technologia służy do uzyskiwania rozpuszczonej celulozy, która może służyć do różnych celów. Technologia jest obecnie na etapie opracowanego...

Środki do ochrony drewna

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię ochrony drewna przed działaniem alg i grzybów. Technologię stanowią środki chemiczne  do zabezpieczania drewna  chemicznym oparte na mieszaninach hydrofobowych azotanowych(V) cieczy jonowych, korzystnie zawierających substancje dodatkowe jak pigmenty, środki zapachowe i wypełniacze lub z poliglikole i/lub z czwartorzędowe halogeny...

Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek

Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju i diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek, której konstrukcja eliminuje typowe powikłania i negatywne skutki wykonania badania z użyciem sondy u najmłodszych cieląt. 

Technologia stanowi...

Badania adhezji początkowej klejów sklejkowych

Przedmiotem wynalazku jest nowatorski sposób wykonywania badania adhezji początkowej klejów sklejkowych. Technologia dotyczy zarówno metody badania wytrzymałości klejów, jak również doboru jego składu tak, by mógł być stosowany w technologii produkcji sklejki z prasowaniem wstępnym i mechanicznym załadunkiem pras.

Istotną częścią wynalazku jest...

Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie addycyjnym

Przedmiotem technologii jest spoiwo silikonowe sieciowane w systemie addycyjnym oraz sposób jego otrzymywania, mające zastosowanie w przemyśle drzewnym lub w procesie wytwarzania tworzyw drewnopochodnych. Spoiwo nie emituje formaldehydu ani innych szkodliwych dla człowieka substancji, co gwarantuje bezpieczeństwo produktów końcowych, zarówno na etapie produkcji,...

Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie kondensacyjnym

Przedmiotem technologii jest spoiwo silikonowe sieciowane w systemie kondensacyjnym oraz sposób jego otrzymywania, mające zastosowanie w przemyśle drzewnym lub w procesie wytwarzania tworzyw drewnopochodnych. Spoiwo nie emituje formaldehydu, ani innych szkodliwych dla człowieka substancji, co gwarantuje bezpieczeństwo produktów końcowych, zarówno na etapie produkcji...

Zastosowanie cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic klejowych

Technologia dotyczy zastosowania cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic klejowych.

Wskazane w technologii ciecze jonowe, w procesie utwardzania żywic, spełniają funkcję kwasowego katalizatora utwardzania oraz związku plastyfikującego. Ich zastosowanie korzystnie wpływa na właściwości uzyskiwanych spoin klejowych, m.in. wytrzymałość mechaniczną i...

Ochrona powierzchni drewna przed działaniem światła

Technologia dotyczy sposobu ochrony powierzchni drewna przed działaniem światła oraz środka do realizacji tego sposobu.

Opracowana metoda polega na aplikacji na powierzchnię drewna tlenków metali wybranych z grupy: tlenek prazeodymu (III), tlenek prazeodymu (IV), tlenek neodymu (III), tlenek erbu, tlenek itru. Nowatorskość...

Sposób ochrony drewna przed grzybami oraz środki ochrony drewna przed grzybami

Drewno i inne materiały Iignocelulozowe użytkowane w warunkach zewnętrznych ulegają deprecjacji i degradacji wskutek działania czynników biotycznych i abiotycznych. W celu przedłużenia naturalnej trwałości drewno poddaje się zabiegom ochronnym za pomocą chemicznych środków konserwujących.

Przedmiotem technologii jest sposób ochrony...

Środek do powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią oraz sposoby powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią z zastosowaniem tego środka

Przedmiotem technologii jest środek do powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią oraz sposoby powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią z zastosowaniem tego środka.

Świeżo pozyskana...

Sposób zabezpieczenia sklejki przed działaniem grzybów

Sklejka użytkowana w warunkach wysokiej wilgotności ulega procesom rozpadu biologicznego wywołanym działaniem mikroorganizmów. Jest ona podatna zarówno na atak grzybów pleśniowych, wywołujących powierzchniowe przebarwienia, jak również grzybów rozkładających drewno. Z tego względu w szczególności do specjalistycznych zastosowań m.in. w transporcie, budownictwie,...