KIS 3 Biotechnologiczne i chemiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

Technologia wykorzystania biomieszanki na bazie osadów ściekowych w celu zastosowania energetycznego i rolniczego

Technologia zakłada wykorzystanie biomieszanki uzyskanej z osadów ściekowych i sieczki słomianej do celów energetycznych i rolniczych. Ze względu na właściwości składników mieszanki konieczne było...

Wytwarzanie materiałów termoizolacyjnych z wykorzystaniem spoiw pochodzenia naturalnego

Materiały termoizolacyjne wytwarzane na bazie cząstek lignocelulozowych (resztek pożniwnych) i spoiw naturalnych (skrobia oraz upłynniona lignina). Otrzymane prototypowe materiały termoizolacyjne spełniają zakładane oczekiwania, tj. właściwości...

Głowica do czyszczenia rur

Technologia dotyczy głowicy czyszczącej wewnętrzne powierzchnie rur instalacji przemysłowych oraz kanałów ściekowych promieniowym strumieniem cieczy z obrotowej dyszy napędzanej przepływem cieczy przez głowicę. Jako medium czyszczące może występować woda, para, piana, para z wodą, gaz, kwasy i ługi.

Znane jest stosowanie głowic czyszczących które posiadają obrotowy rotor wyposażony w...

Technologia wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z glicerolu w warunkach semi-aerobowych

Proces technologiczny polega na mikrobiologicznym przekształceniu glicerolu do kwasu bursztynowego przy pomocy bakterii Enterobacter sp. Szczep produkcyjny został wyizolowany i jest on oferowany razem z opracowaną...

Technologia wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z substratów mieszanych i jego oczyszczanie

Proces technologiczny polega na mikrobiologicznym przekształceniu laktozy zawartej w permeacie serwatki i glicerolu do kwasu bursztynowego przy pomocy bakterii Enterobacter sp. Szczep produkcyjny został...

Technologia wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z cieczy pofermentacyjnych

Zaprojektowano instalację pilotową do wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z brzeczki pofermentacyjnej, która poza produktem głównym w ilości >50 g/L zawiera biomasę,...