KIS 9 Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej

Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów

Przedmiotem oferty jest technologia budowy instalacji do hydromechanicznego usuwania osadów z dna zbiornika wodnego z równoczesną separacją wybranych frakcji, badano w warunkach laboratoryjnych i terenowych na zbiorniku przepływowym. Zasysanie osadu i...

Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków

Technologia wspomaga pracę głównie projektantów, technologów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych. Serwer wykorzystuje się jako system wspomagający komercyjny symulator oczyszczalni ścieków lub jako moduł do nowo tworzonego (na indywidualne zlecenie). W przypadku złożonych, często silnie...

System zagospodarowania osadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytworzenia

Technologia i prototyp (w skali technicznej) urządzenia do kompostowania i higienizacji osadów z małych, w tym przydomowych, oczyszczalni ścieków wraz z odpadami zielonymi (ogrodniczymi) i spożywczymi z gospodarstw...

Become data informed

Advanced data analytics

...