Medycyna, Biotechnologia i Farmacja

Mikroenkapsulacja, technika sitodruku

 

1./ Milton Essex SA prowadzi w ramach grantu NCBIR badania nad wykorzystaniem zaawansowanych technologii termodetekcji w diagnostyce medycznej. Poszukujemy partnera techniczno-technologicznego w Polsce, z którym chcemy wdrożyć rozwiązania...