Ochrona Środowiska

Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra w układzie redukującym z mocznikiem do zastosowań agrochemicznych i sanitarnych

Przedmiotem oferty jest sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra, poprzez redukcję soli srebra w układzie zawierającym mocznik. Optymalne stężenie uzyskanych nanozawiesin...

Urządzenie do oznaczania współczynnika filtracji gleby

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oznaczania współczynnika filtracji gleby. Urządzenie pozwala na unikniecie przecieków odpływającej z próbki wody przez otwory montażowe. Poza tym umożliwia łatwy montaż i demontaż pojemnika z próbką gleby, co zdecydowanie przyśpiesza wykonanie badania...

Sposób pobierania, przygotowywania oraz badania próbek glebowych o nienaruszalnej strukturze w celu oznaczenia współczynnika filtracji

Przedmiotem wynalazku jest sposób pobierania, przygotowania oraz badania próbek gleby o niezmienionej strukturze w celu ustalenia współczynnika filtracji w warunkach laboratoryjnych. Rozwiązaniem według...

Pojemnik do pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd w postaci pojemnika do pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze, przeznaczony do badania współczynnika filtracji w warunkach laboratoryjnych. Pojemnik składa się z trzech cylindrów które połączone są rozłącznie i szczelnie ze sobą za pomocą...

Optoelektroniczny biotester toksyczności ścieków

Aspekty bezpieczeństwa biologicznego są głównym priorytetem każdego zakładu oczyszczania ścieków i skłaniają do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych z wykorzystaniem  najnowszych i innowacyjnych metod wczesnego ostrzegania. Naprzeciw tym działaniom wychodzi proponowany tester do wzmocnienia stopnia ochrony przed...

Esp-filtr cząstek stałych (elektrostatyczny separator pyłów drobnych)

Oferujemy nowe gotowe technologie ekologiczne służące do separacji Aerozolu Atmosferycznego (różnego rodzaju pyłów, zapachu itp.)

Filtr ESP działa na zasadzie elektrostatycznej separacji cząstek stałych.

Separator cząstek jest...

Sposób detekcji pierwotniaków z rodzaju cryptosporidium i giardia

Rozwiązanie według wynalazku polega na detekcji materiału genetycznego cyst/oocyst pasożytniczych pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i/lub Giardia, w tym także żywotnych cyst i/lub oocyst w próbkach ciekłych, korzystnie próbkach środowiskowych: wody (przykładowo,...

Technologia selektywnych detektorów UV i macierzy detektorów GaN/AlGaN

Opracowano typoszereg detektorów UV, których charakterystyki czułości widmowej pokrywają cały zakres UV – UVC, UVB i UVA. Detektory są selektywne. Charakterystyki widmowej czułości mogą mieć minimalną szerokość połówkową równą nawet 8nm bez zastosowania filtrów optycznych. Różnica...

Organofilizowane bentonity/ montmorylonity jako napełniacze do materiałów polimerowych

Nanobenty ® to  organofilizowane glinokrzemiany pochodzenia naturalnego przeznaczone jako nanonapełniacze materiałów polimerowych (lub w materiałach z udziałem polimerów jako spoiwo) takich jak: kompozyty, kleje, szpachlówki, farby ciekłe i...

Pompa do hydrotransportu ciężkiego, o podwyższonej żywotności, ze zunifikowanym układem

Pompa WH-200 do hydrotransportu ciężkiego mieszanin ciała stałego w cieczy, o średnicy króćca tłocznego DN200, ze zunifikowanym układem łożyskowym.

Układ łożyskowy wraz z zespołem dławnicy może być zastosowany również w pompach o średnicach króćca...

Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych

Technologia dotyczy sposobu wzbogacania energetycznych surowców mineralnych z jednoczesnym określeniem kierunków gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych, znajdująca zastosowanie w procesie produkcji węgla handlowego oraz układ urządzeń technologicznych do...

Technologia wykonywania kompozytowych płyt dla budownictwa z odpadów opakowaniowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płyt termoizolacyjnych dla budownictwa z wykorzystaniem odpadów pianki poliuretanowej sztywnej PUR, odpadów foli LDPE z powłoką Al lub z papieru, odpadów etykiet z mycia butelek, odpadów foli PVB i PVC oraz...

Technologia wytwarzania epitaksjalnych struktur Si

Umożliwia wytwarzanie epitaksjalnych struktur krzemowych typu n/n+, p/p+, n/n+, p/p+, struktur z epitaksjalnym złączem p/n oraz struktur wielowarstwowych. Osadzane w procesie CVD krzemowe warstwy epitaksjalne o rezystywności w przedziale 0,002 – 5000 OMEGAcm i grubości w zakresie 2 – 180 µm.

Opracowywanie...