Ochrona Środowiska

Technologia Minimalizacji Osadu PROTE-MOS

Technologia PROTE-MOS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom operatorów oczyszczalni ścieków pozwalając spełnić dyrektywy UE w zakresie ograniczania ilości powstających odpadów. Mierzalnymi efektami są: zmniejszenie ilości powstającego osadu, poprawa jakości ścieków oczyszczonych (zwłaszcza pierwiastków biogennych) metodą...

System oczyszczania spalin SCR DPF

Nasza firma zajmuje się projektowaniem i dostawą systemów oczyszczania spalin do silników diesla. System redukuje tlenki azotu NOx, cząstki stałe, tlenek węgla i węglowowdory i działa w oparciu o katalizator SCR i filtr DPF.  Możliwe zastosowanie w silnikach okrętowych, kolejowych, generatorowych. Dzięki naszemu rozwiązaniu nowe jak i już...

Składana paleta skrzyniowa z drewnianych odpadów.

Przedmiotem wynalazku jest składana paleta skrzyniowa zawierająca płaską paletę do składowania przedmiotów oraz dodatkowo ściany boczne i pokrywę jako opcję, przy czym elementy składowe palety wykonywane są metodą prasowania w formach, zwłaszcza z mieszanki zawierającej rozdrobnione odpady drewniane z dodatkiem żywic....

Opryskiwacz TROPIC 2SJ

Opryskiwacz sadowniczy, dokonujący oprysku dwuch rzędów jednocześnie przy stały kopiowaniu powierzchni plantacji/sadu. Kopiowanie zapewnia precyzyjne pokrycie roślin cieczą urzytkową, Rozwiązuje problem "sztwnej ramy" jaka jest stosowana w opryskiwaczach wielorzędowych na całym świecie. 

Najważniejszą cechą jest oprysk dwuch rzędów jednocześnie, oraz jakość tego...

Powłoki dwutlenku tytanu

Przedmiotem oferty jest sposób otrzymywania powłok dwutlenku tytanu (TiO2) stanowiącego mieszaninę rutylu i anatazu. W etapie pierwszym, w oparciu o metodę zol-żel wytworzony zostaje prefabrykat o odpowiednim składzie chemicznym i fazowym. W drugim etapie, wykorzystując oddziaływanie promieniowania laserowego o ściśle zdefiniowanych parametrach,...

Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Przedmiotem oferty jest innowacyjna metoda oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych, w której wykorzystuje się reakcję Fentona. Do odcieków, po dodaniu reagentów, dodaje się stałe produkty spalania, popiół ze spalania węgla kamiennego i/lub brunatnego i/lub popiół ze spalania...

QuickerSim

Technologia symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics) polega na dostarczaniu modeli przepływów (ciepła, cieczy etc.) opartych na metodach numerycznych.

Dzięki zastosowaniu technologii CFD możliwe jest modelowanie przepływów krwi w żyłach, powietrza wokół skrzydła samolotu czy ścieku w rurze.

Zastosowanie tej technologii możliwe jest dzięki ciągle zwiększającym się dostępnym mocom...

Zabudowa podwozia, naczepy lub przyczepy pojazdu

Technologia zabudowy podwozia, naczepy lub przyczepy pojazdu samochodowego do wywożenia odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Opatentowany boczny system załadunku koszy z dolnym systemem otwierania.

Celluguard - kontrola pylenia

Podstawowym problemem środowiskowym współczesnego świata jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Polega ono na wprowadzeniu do powietrza substancji stałych, ciekłych i gazowych, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę, wody i gleby. Główne zanieczyszczenia, które przedostają się do powietrza atmosferycznego można podzielić na...

B-finder: monitoring oddziaływania elektrowni wiatrowych na zwierzęta latające

B-finder jest urządzeniem/usługą/standardem w zakresie prowadzenia monitoringu oddziaływania elektrowni wiatrowych na zwierzęta latające.

Aktualnie w Polsce i innych głównych rynkach energetyki wiatrowej niemal wszystkie farmy wiatrowe podlegają obowiązkowi...

Sposób otrzymywania katalizatora tlenkowego

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjny sposób otrzymywania chromowego katalizatora tlenkowego z wykorzystaniem w jego syntezie pola ultradźwiękowego. Katalizator przeznaczony jest do dopalania lotnych związków organicznych, zwłaszcza metanu, zawartych w gazach odlotowych.

Wykorzystanie magnetohydrodynamiki do odzysku platyny z katalizatorów samochodowych

Istotę rozwiązania stanowi modyfikacja prototypowego stanowiska wykorzystanego do płukania wyeksploatowanych katalizatorów samochodowych z zastosowaniem nowych rozwiązań. Metoda ta umożliwia odzysk platynowców poprzez rozpuszczenie ich w ciekłym metalu,...

Analiza przywracania wartości użytkowych terenom naruszonym dokonaną eksploatacją górniczą z zastosowaniem nieinwazyjnych badań geofizycznych

Wpływy eksploatacji górniczej oddziaływają szkodliwie na powierzchnię terenu oraz znajdujące się na niej obiekty (liniowe i kubaturowe). Powstające deformacje powierzchni terenu powodują, że...

Poszerzanie bazy surowcowej dla procesu recyklingu laminatów metodą rozpuszczalnikową Politechniki Śląskiej

Istotą rozwiązania jest separacja składników tworzących warstwy laminatu, tj. poliamid (PA) i polietylen (PE) pochodzących z odpadów poprodukcyjnych folii do pakowania żywności. W rozwiązaniu zastosowano selektywny...

Ekologiczna paleta do cieczy.

Istnieje duże zapotrzebowanie na przechowywanie i transport cieczy oraz materiałów sypkich w pojemnikach z tworzywa sztucznego, sztywnych lub elastycznych.

Pojemniki sztywne z koszem ochronnym oraz pojemniki elastyczne z ustrojem wsporczym i opaską, umieszczane są na paletach wykonanych z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego.

Znani producenci...

μDose

μDose służy do pomiaru niskich środowiskowych radioaktywności izotopów α i ß promieniotwórczych. Pomiar wykonywany jest przy pomocy unikatowego analizatora, który rozpoznaje rodzaj promieniowania na podstawie czasu błysków wywołanych...

Inteligentna roślina (iPlant)

Opracowana technologia jest oparta na połączeniu następujących technologie: mowa roślin, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, sztuczna sieć neuronowa oraz po raz pierwszy fluorescencja chlorofilu. Nowa opracowana technologia pozwala na opracowanie systemu sterowania doświetlaniem roślin w uprawach szklarniowych. System ten będzie...

Wdrożenie Know-How na bazie Patentów polskich w technice produkcji artykułów AGD. Nowoczesna technologia w środowisku.

Stan dotychczasowy obejmuje eksploatację drzewostanu poczynając od wycinki w lasach drzewa bukowego. Kłania się ochrona środowiska.
Przeróbka tartaczna i suszenie - powoduje produkcję małych desek z których po...

elektrowanipolska.pl

Platforma elektrowniapolska.pl to rozproszony system ICT pozwalający zdalnie

optymalizować zużycie, produkcję oraz magazynowanie energii. System bada,

analizuje i rekomenduje działania,. Dzięki nam osiągasz:

• Niższe koszty - oszczędności dzięki efektywności energetycznej.

• Wiedzę o procesie i zużyciu mediów - lepsze zarządzanie procesem.

•...