Ochrona Środowiska

Inteligentny system sterowania oświetleniem ulic

GLC (GreenLightController) to inteligentny sterownik kontrolujący lampy oświetlające ulice, place, parki itp. Umożliwia on pełną kontrolę instalacji oświetleniowej:

  • sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; ręczne lub automatyczne załączanie i wyłączanie lamp oraz...

Totalbackup

Platforma TotalBackup to wszechstronne rozwiązanie do archiwizowania i synchronizacji danych. Kluczowe elementy systemu, takie jak aplikacja desktop instalowana na komputerze, panel użytkownika, aplikacje mobilne oraz aplikacje instalowane na serwerach, zapewniają kompleksowe zabezpieczenie danych.

Platforma posiada wbudowane mechanizmy do backupu baz danych, środowisk wirtualnych oraz...

Rekuperacja energii cieplnej w pojazdach z napędem spalinowym

Obecnie coraz większe znaczenie w przemyśle ma ograniczanie stopnia szkodliwego wpływu na środowisko. W te działania idealnie wpisuje się rekuperacja odpadowej energii cieplnej z silników spalinowych oraz przetworzenie jej na energię elektryczną. Efektywne zarządzanie energią prowadzi do poprawy...

Naturalny oczyszczacz powietrza z mchu

Naturalny mech jako filtr dla zwalczania smogu (pyłów zawieszonych w powietrzu). Mech, który przetrwał ewolucję, posiada fantastyczne właściwości. Jest długowieczny, odporny i niewiarygodnie zdolny do adaptacji. Kiedy się go rozwinie, jeden centymetr sześcienny mchu może pokryć powierzchnię 30 razy większą. Mech nie ma...

Wykonywanie miniaturowych wysokorozdzielczych obwodów biernych na podłożach ceramicznych

Oferujemy technologię wytwarzania wysokorozdzielczych obwodów grubowarstwowych na podłożach ceramicznych Al2O3. Obwody mogą bazować na metalach: Ag, Au, Pt, Pd lub dielektrykach.

Proces technologiczny stosowania...

Laser półprzewodnikowy w obudowie umożliwiającej wyprowadzenie skolimowanej lub zogniskowanej wiązki promieniowania o mocy rzędu 5 W

Dioda laserowa lub krótka (do 4 mm) linijka diod laserowych w obudowie typu HHL zmodyfikowanej w celu bezpośredniego wyprowadzenia wiązki promieniowania (przez okienko).

Wyjściowa wiązka optyczna...

Sposób wytwarzania oleju smarowego z oleju gorczycowego

Opracowano sposób wytwarzania roślinnego biodegradowalnego oleju smarowego. Olejoester ten przeznaczony jest do smarowania łańcuchów motorowych pił do drewna, pras zwijających i belujących siano, słomę oraz innych mechanizmów maszyn używanych środowisku naturalnym. Prosta technologia...

Metoda neutralizacji zużytych emulsji olejowych

Opracowana w IZTW metoda neutralizacji zużytych emulsji olejowych Rotresel oparta jest na metodzie elektrostatyczno-elektrolitycznej, należącej do grupy metod elektrochemicznych unieszkodliwiania tego typu odpadów. Metoda ta opiera się na zasadzie destabilizacji jonowej otoczki pojedynczej kropli oleju...

Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra w układzie redukującym z mocznikiem do zastosowań agrochemicznych i sanitarnych

Przedmiotem oferty jest sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra, poprzez redukcję soli srebra w układzie zawierającym mocznik. Optymalne stężenie uzyskanych nanozawiesin...

Urządzenie do oznaczania współczynnika filtracji gleby

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oznaczania współczynnika filtracji gleby. Urządzenie pozwala na unikniecie przecieków odpływającej z próbki wody przez otwory montażowe. Poza tym umożliwia łatwy montaż i demontaż pojemnika z próbką gleby, co zdecydowanie przyśpiesza wykonanie badania...

Sposób pobierania, przygotowywania oraz badania próbek glebowych o nienaruszalnej strukturze w celu oznaczenia współczynnika filtracji

Przedmiotem wynalazku jest sposób pobierania, przygotowania oraz badania próbek gleby o niezmienionej strukturze w celu ustalenia współczynnika filtracji w warunkach laboratoryjnych. Rozwiązaniem według...

Pojemnik do pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd w postaci pojemnika do pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze, przeznaczony do badania współczynnika filtracji w warunkach laboratoryjnych. Pojemnik składa się z trzech cylindrów które połączone są rozłącznie i szczelnie ze sobą za pomocą...