Ochrona Środowiska

Nowatorskie rozwiązania związane z gospodarowaniem odpadami, w tym odpadami komunalnymi

Jesteśmy zainteresowani rozwiązaniami z dziedziny szeroko-pojętego gospodarowania odpadami. Szczególnym zainteresowaniem z naszej strony cieszyć się będą nowatorskie rozwiązania dotyczące zbiórki, gromadzenia, transportu i przetwarzania (w tym...

Metoda rozdzielania frakcji wodnej i olejowej w emulsjach O/W i W/O

Dla naszego klienta - stabilnej spółki zajmującej się przetwarzaniem odpadów - poszukujemy technologii rozdzielania faz wodnej i olejowej w emulsjach typu O/W i W/O używanych jako chłodziwa. Pośród dotychczas zweryfikowanych rozwiązań znajdują się m.in rodzielanie termiczne i...