przetwórstwo drewna

Środek do zabezpieczenia drewna

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię środka do zabezpieczenia drewna oraz sposób powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczenia drewna. Środek jest w postaci substancji chemicznej, która jest cieczą jonową. Środek wykazuje się wysoką aktywnością w stosunku do grzybów rozkładu brunatnego, białego i przebarwiających drewno oraz pleśni...

Środki do ochrony drewna

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię ochrony drewna przed działaniem alg i grzybów. Technologię stanowią środki chemiczne  do zabezpieczania drewna  chemicznym oparte na mieszaninach hydrofobowych azotanowych(V) cieczy jonowych, korzystnie zawierających substancje dodatkowe jak pigmenty, środki zapachowe i wypełniacze lub z poliglikole i/lub z...

Badania adhezji początkowej klejów sklejkowych

Przedmiotem wynalazku jest nowatorski sposób wykonywania badania adhezji początkowej klejów sklejkowych. Technologia dotyczy zarówno metody badania wytrzymałości klejów, jak również doboru jego składu tak, by mógł być stosowany w technologii produkcji sklejki z prasowaniem wstępnym i mechanicznym załadunkiem...

Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie addycyjnym

Przedmiotem technologii jest spoiwo silikonowe sieciowane w systemie addycyjnym oraz sposób jego otrzymywania, mające zastosowanie w przemyśle drzewnym lub w procesie wytwarzania tworzyw drewnopochodnych. Spoiwo nie emituje formaldehydu ani innych szkodliwych dla człowieka substancji, co gwarantuje bezpieczeństwo...

Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie kondensacyjnym

Przedmiotem technologii jest spoiwo silikonowe sieciowane w systemie kondensacyjnym oraz sposób jego otrzymywania, mające zastosowanie w przemyśle drzewnym lub w procesie wytwarzania tworzyw drewnopochodnych. Spoiwo nie emituje formaldehydu, ani innych szkodliwych dla człowieka substancji, co gwarantuje...

Zastosowanie cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic klejowych

Technologia dotyczy zastosowania cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic klejowych.

Wskazane w technologii ciecze jonowe, w procesie utwardzania żywic, spełniają funkcję kwasowego katalizatora utwardzania oraz związku plastyfikującego. Ich zastosowanie korzystnie wpływa na właściwości...

Ochrona powierzchni drewna przed działaniem światła

Technologia dotyczy sposobu ochrony powierzchni drewna przed działaniem światła oraz środka do realizacji tego sposobu.

Opracowana metoda polega na aplikacji na powierzchnię drewna tlenków metali wybranych z grupy: tlenek prazeodymu (III), tlenek prazeodymu (IV), tlenek...

Sposób ochrony drewna przed grzybami oraz środki ochrony drewna przed grzybami

Drewno i inne materiały Iignocelulozowe użytkowane w warunkach zewnętrznych ulegają deprecjacji i degradacji wskutek działania czynników biotycznych i abiotycznych. W celu przedłużenia naturalnej trwałości drewno poddaje się zabiegom ochronnym za pomocą...

Środek do powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią oraz sposoby powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią z zastosowaniem tego środka

Przedmiotem technologii jest środek do powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią oraz sposoby powierzchniowego i wgłębnego...

Sposób zabezpieczenia sklejki przed działaniem grzybów

Sklejka użytkowana w warunkach wysokiej wilgotności ulega procesom rozpadu biologicznego wywołanym działaniem mikroorganizmów. Jest ona podatna zarówno na atak grzybów pleśniowych, wywołujących powierzchniowe przebarwienia, jak również grzybów rozkładających drewno. Z tego względu w szczególności do...

Akustycznie pasywne płyciny, zwłaszcza do mebli i sposób wytwarzania akustycznie pasywnych płycin, zwłaszcza do mebli

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.412355 z dnia 15 maja 2015 roku są akustyczne płyciny, zwłaszcza do mebli i sposób wytwarzania akustycznych płycin, zwłaszcza do mebli, których zastosowanie w meblarstwie pozwala na...

Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.410310 z dnia 28 listopada 2014 roku jest akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym...

Akustyczna płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym oraz sposób wytwarzania płyty komórkowej HDF z rdzeniem falistym

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.410309 z dnia 28 listopada 2014roku jest akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem falistym przeznaczona do wytwarzanie mebli aktywnych akustycznie w tym poziomych nośnych elementów...

Płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym i sposób wytwarzania płyty HDF z rdzeniem falistym

Przedmiotem zgłoszenia patentowego P.409789 z dnia 14 października 2014 roku jest płyta komórkowa HDF i sposób wytwarzania płyty HDF, stosowanej zwłaszcza jako element konstrukcji mebli. Płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym według wynalazku...

Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.410354 z dnia 3 grudnia 2014 roku jest płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym, wykonana zwłaszcza z drewna drzew szybkorosnących, o niskiej wytrzymałości mechanicznej, stosowana jako element konstrukcji mebli. Płyta komórkowa zawiera warstwy okładzinowe, wykonane korzystnie trzywarstwowej sklejki z...

Roboty przemysłowe.

Sześcio, siedmioosiowe roboty przemysłowe. Wszystkie osie napędzane elektromechanicznie, sterowane napędami servo. 

Rezolwery zastosowane w silnikach umożliwiają uzyskiwanie bardzo wysokiej powtarzalności i dokładności.

Automatyzują procesy produkcyjne niemalże w każdej branży i dziedzinie. Cechuje je wysoka powtarzalność, dokładność prowadzenia ścieżki. ...

OneMeter

 

OneMeter to nowoczesne rozwiązanie pozwalające w łatwy i szybki sposób zarządzać energią elektryczną i dostarczać dane o zużyciu do potrzebujących podmiotów i firm.  

Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności typu Smart Metering na dotychczasowych licznikach.

...

Aktywny System Ochrony Personalnej na bazie Platformy Integracyjnej TechLink

Aktywny System Ochrony Personalnej poprawia bezpieczeństwo osób pracujących w środowisku potencjalnie niebezpiecznym i przez to narażonych na ryzyko utraty zdrowia lub życia.

...

Technologia zwiększenia efektywności energetycznej kabin lakierniczych

Oferujemy do komercjalizacji technologię dla kabin lakierniczych, która ogranicza koszty użycia kabiny lakierniczej a w niektórych przypadkach nie wymaga...

Instalacja do oczyszczania gazów metodą plazmowo-katalityczną

Instalacja do oczyszczania gazów metodą katalityczno-plazmową zawiera dwa podstawowe elementy:

  • ...