zdrowa żywność i biotechnologia

Technologia określania stopnia dojrzałości sera.

Przedmiotem komercjalizacji jest technologia, która charakteryzuje się tym że stopień dojrzałości sera określa się za pomocą pomiaru spektrometrycznego parametrów barwy L*, a* i b* Huntera, na powierzchni...

Emulsja kosmetyczna z lawendowym olejkiem eterycznym pozyskanym z kultur in vitro.

Przedmiotem technologii jest opracowana receptura emulsji kosmetycznej jako przykład zastosowania naturalnego konserwantu w postaci olejku eterycznego...

PlasmaSpice – zastosowanie plazmy nietermicznej do dekontaminacji przypraw i produktów spożywczych

Nietrwałość produktów, ich umiejętne zabezpieczenie oraz konieczność usunięcia szkodliwych drobnoustrojów, stanowi trudne wyzwanie dla...

Bioreaktor do intensyfikacji produkcji biomasy mikroorganizmów probiotycznych

Priorytetem w procesach realizowanych z wykorzystaniem mikroorganizmów żywych jest uzyskanie w jak najkrótszym czasie odpowiedniej ilości biomasy. Prowadzi to do...

Sposób wytwarzania makaronu i makaron

Technologia polega na sposobie wytwarzania makaronu z wysokim udziałem mikrorozdrobnionego błonnika pokarmowego pochodzenia owsianego. Makaron bogaty w błonnik, posiada obniżoną wartość kaloryczną stanowiąc grupę żywności funkcjonalnej. Dieta wysokobłonnikowa z określonymi frakcjami błonnika, szczególnie rozpuszczalnego, przyczynia się do...

Sposób wytwarzania wyrobów piekarskich i wyroby piekarskie

Technologia polega na sposobie wytwarzania prozdrowotnych wyrobów piekarskich z wysokim udziałem błonnika pokarmowego pochodzenia owsianego.  Pieczywo bogate w błonnik, posiada obniżoną wartość kaloryczną stanowiąc grupę żywności funkcjonalnej. Dieta wysokobłonnikowa z określonymi frakcjami błonnika,...

Sposób modyfikowania białek serwatkowych

Białka serwatkowe stanowią cenny dodatek technologiczny, dlatego zyskały szerokie spektrum zastosowań w różnych gałęziach przemysłu spożywczego. Główną zaletą koncentratów białek serwatkowych wykorzystywaną do tworzenia napowietrzonych struktur w żywności są właściwości pianotwórcze.

W celu poprawy właściwości pianotwórczych oraz...

Oznaczanie składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych

Badania, pomiary i usługi analityczne w zakresie oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych, NDF, ADF, ADL, związków...

Opakowanie z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery do żywności

Przedmiotem oferowanej technologii jest opakowanie z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery pakowanej żywności. Opakowanie to stanowi saszetkę, którą umieszcza się w opakowaniu z...

Technologia wysokiej wydajności marynowania śledzia

Zwiększenie wydajności masy półproduktu marynowanego śledzi do ok. 100 % oraz kilkukrotne ograniczenie odpadów przy produkcji marynat pozwala na wzrost ekonomiczny oraz zmniejszenie negatywnego wpływu...

Otrzymywanie cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej

Oferowana jest do sprzedaży technologia otrzymywania cyklodekstryn, która składa się z następujących etapów:
1. Otrzymywanie enzymu ze szczepu bakterii produkujących cyklodekstryny.
2. Otrzymywanie...

Zastosowanie błonnika ziemniaka o właściwościach antykancerogennych w produktach piekarniczych

Technologia polega na wprowadzeniu błonnika ziemniaka do produktów piekarniczych. Tak suplementowane pieczywo wykazuje właściwości antykancerogenne (szczególnie w odniesieniu do nowotworu jelita grubego) potwierdzone badaniami in vitro i...

Technologia ozonowania wody oraz ozonowania środków spożywczych i ich opakowań

Technologia ozonowania środków spożywczych tj warzywa, owoce, woda oraz ozonowanie opakowań i instalacji z tzw. centralnych systemów ozonowania. Instalacje wytwarzają wodę wysoko ozonowaną o komputerowo dobranej dawce do danego produktu z...

Metoda syntezy optycznie czystych izomerów alkoholi chiralnych za pomocą enzymatycznej redukcji ketonów.

Alkohole chiralne są cennymi cząsteczkami budulcowymi, wykorzystywanymi do budowy wielu biologicznie aktywnych substancji, w tym leków o zdefiniowanej konfiguracji optycznej. Biokatalityczne metody syntezy związków chiralnych...

Rolnicza oprawa Daplon PLUS do doświetlania pomidorów w szklarniach

W okresach niedoboru promieniowania słonecznego, w celu zachowania poprawności zachodzenia procesów fizjologicznych w roślinach należy je doświetlać. Jest to czynność ogólnie znana, jednak widmo promieniowania obecnie stosowanych źródeł światła nie jest wystarczające do...

Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych

Technologią jest opatentowany sposób wytwarzania prozdrowotnego oleju jadalnego z rzepaku (Patent Krajowy nr 208504 oraz Patent Europejski EP 2222826), w którym do przerobu wybiera się nasiona odmian, zawierających ≤ 65% kwasu...

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach glebowych i hydroponicznych

Przedmiotem wynalazku są sposoby biofortyfikacji warzyw w jod z zastosowaniem soli związków tego pierwiastka w uprawach glebowych i hydroponicznych w połączeniu z zastosowaniem aplikacji związków humusowych. Istotą wynalazku polega na tym, że po wysianiu nasion i...

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod

Przedmiotem wynalazku jest sposób biofortyfikacji warzyw w jod z zastosowaniem soli technicznych i kwasu salicylowego w uprawach hydroponicznych. Istota wynalazku polega na tym, że w uprawach hydroponicznych do fertygację roślin stosuje się równocześnie roztwór soli jodu takich jak KI, KIO3 , kwasu salicylowego oraz pożywki...

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych, akumulacja

Przedmiotem wynalazku jest sposób biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych z zastosowaniem jodu występującego w związkach organicznych. Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że w uprawach hydroponicznych do fertygacji roślin w systemach z...

Zmechanizowany system załadunku ryb na magazynach rybnych

Chcąc zmniejszyć pracochłonność w trakcie sprzedaży ryb wykonano modernizację systemu wydawania żywych ryb polegającą na wykonaniu urządzenia do kompletnego systemu samoczynnego odłowu, automatycznego ważenia i mechanicznego załadunku ryb. Modernizacja ta polega na grawitacyjnym spływie ryb z magazynów do...

Masa wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych zawierająca kwas α-linolenowy, błonnik i śluzy roślinne

Przedmiotem wynalazku jest masa do wyrobu kiełbas, wędlin podrobowych, wędzonych lub niewędzonych oraz mięsnych wyrobów garmażeryjnych, której podstawowymi składnikami są mięso i tłuszcz zwierzęcy, a także skórki i/lub podroby, wodę...

Mobilna wylęgarnia i podchowalnia ryb

W celu podniesienia produkcji materiału zarybieniowego ryb skonstruowano moduł wylęgarniczo-podchowowyna potrzeby małych gospodarstw jeziorowych i ośrodków zarybieniowych. Zestaw umożliwia inkubację ikry i pozyskanie wylęgu w warunkach w pełni kontrolowanych. Składa się z dwóch autonomicznych części: mobilnej wylęgarni (rys. 1) i polowej...

Totalbackup

Platforma TotalBackup to wszechstronne rozwiązanie do archiwizowania i synchronizacji danych. Kluczowe elementy systemu, takie jak aplikacja desktop instalowana na komputerze, panel użytkownika, aplikacje mobilne oraz aplikacje instalowane na serwerach, zapewniają kompleksowe zabezpieczenie danych.

Platforma posiada wbudowane mechanizmy do backupu baz danych, środowisk wirtualnych oraz...