ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

Wielkoskalowe badania genetyczne

Jesteśmy jedną z największych w Europie firm specjalizujących się w diagnostyce genetycznej. Posiadamy nowoczesne, zautomatyzowane i wysokoprzepustowe laboratorium w Warszawie. 

W laboratoriach Warsaw Genomics wykonywanych jest ponad 300 różnych testów genetycznych wykorzystujących zaawansowane i zgodne ze światowymi standardami narzędzia...

InnerWeb BreathBox

Respierator Pneumatyczny przeznaczony do szybkiej produkcji, który spełnia założenia:

  • minimalne wymagania funkcjonalność dla respiratora do szybkiej produkcji z funkcjami wysokiej klasy respiratorów
  • budowa z łatwodostępnych części maszyn i elementów, które w okolicy każdego miasta cywilizowanego może być produkowane w ilości minimum 100 szt dziennie
  • ...

Mobile Frame Extension

"MFE" Mobile Frame Extension portfel praw przemysłowych  (WP.27749,  P.431473, P.43064, innych opisanych w załaczniku MobileFrameExtension_patentsGB.pdf), oraz pod adresem http://frameextension.com/

Rozwiązane problemy przez MFE
- Dłuższa żywotność baterii 
- Więcej pamięci masowej...

SENSE Screening - inteligentne masowe badanie temperatur przy użyciu kamer termowizyjnych

Obecnie istnieje problem szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa, według naukowców jedna osoba może potencjalnie zarazić dwie kolejne, jednak wszyscy słyszeliśmy o "super roznosicielach". Nasza technologia rozwiązuje problem kontrolowania...

Technologia produkcji otrzymywania preparatu białkowego w drodze fizycznych procesów przetwórczych soku ziemniaczanego

Przedmiotem technologii jest sposób otrzymywania preparatu spożywczego wspomagające leczenie chorób przewodu pokarmowego związanych z nieprawidłowym rozrostem komórek zawierającego pełnowartościowe...

żywność bioaktywna, hydroliza enzymatyczna

Przedmiotem technologii jest sposób otrzymywania preparatu odżywczego zawierającego wolne aminokwasy, niskocząsteczkowe peptydy, witaminy i substancje o charakterze parawitamin, makro- i mikroelementy jak również istotne substancje bioaktywne, wspomagające leczenie chorób przewodu pokarmowego związanych z...

Suplement żelaza otrzymywany z kiełków roślinnych bogatych w ferrytynę

Przedmiotem oferty jest technologia otrzymywania preparatu będącego suplementem bogatym w ferrytynę w postaci kapsułek i tabletek. Suplement ten powstaje poprzez:

1) Kiełkowanie nasion słodkich odmian łubinu wąskolistnego w kontrolowanych warunkach, przy podwyższonej...

Rumen stomach tube for diagnosing and testing the development of the gastrointestinal tract of heifers and calves

The rumen stomach tube for diagnosing and testing the development of the gastrointestinal tract of heifers and calves was designed so as to eliminate common complications and adverse effects of stomach tubes used for...

Elastyczne szybkozłącze rurowe.

Przedmiotem technologii jest elastyczne szybkozłącze rurowe stosowane w połączeniach rurowych pneumatycznych przenośników materiałów sypkich jak mleko w proszku lub ziarna zbóż, przemieszczanych wewnątrz elastycznej rury złącza, którego oba końce posiadają element oporowy wkładany w łączoną rurę z pierścieniowym żebrem, dzięki sprężystej deformacji końca złącza, bez potrzeby użycia...

Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek

Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju i diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek, której konstrukcja eliminuje typowe powikłania i negatywne skutki wykonania badania z użyciem sondy u najmłodszych cieląt. 

Technologia stanowi...

Technologia otrzymywania stopów aluminium z przeznaczaniem na części maszyn, urządzeń i narzędzi do zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem.

Technologia dotyczy otrzymywania stopów aluminium o takich własnościach, które pozwolą na stosowanie wykonanych z nich narzędzi, elementów części maszyn i urządzeń, w otoczeniu atmosfery...

Aktywny System Ochrony Personalnej na bazie Platformy Integracyjnej TechLink

Aktywny System Ochrony Personalnej poprawia bezpieczeństwo osób pracujących w środowisku potencjalnie niebezpiecznym i przez to narażonych na ryzyko utraty zdrowia lub życia.

...

Technologia zwiększenia efektywności energetycznej kabin lakierniczych

Oferujemy do komercjalizacji technologię dla kabin lakierniczych, która ogranicza koszty użycia kabiny lakierniczej a w niektórych przypadkach nie wymaga...

Instalacja do oczyszczania gazów metodą plazmowo-katalityczną

Instalacja do oczyszczania gazów metodą katalityczno-plazmową zawiera dwa podstawowe elementy:

  • ...

Technologia wytwarzania samoprzylepnych taśm konstrukcyjnych oraz samoprzylepna taśma konstrukcyjna (STS)

Samoprzylepne taśmy konstrukcyjne można zaliczyć do nowego typu klejów konstrukcyjnych ze względu na postać użytkową produktu (tj. taśma dwustronnie klejąca o określonej grubości), a także jego...

Bezhasłowy system logowania - CERTUS

System CERTUS to pierwszy na świecie, rewolucyjny system bezhasłowego logowania, autoryzacji dostępu oraz identyfikacji stron dokonujących operacji w sieci.

System jest wielopoziomową platformą identyfikacji opartą na technologii mobilnej, pozwalającą użytkownikom indywidualnym, komercyjnym oraz...

Mebel na urządzenia audiowizualne "Cinemavault"

Technologia dotyczy skoncentrowania wszystkich urządzeń kina domowego w jednym meblu. Rozwiązuje to problem z ciagłym potykaniem się o kable oraz poza sprzętem kina domowego posiada liczne schowki.

Mebel może być otwierany automatycznie bądź manualnie jest niezwykle funkcjonalny i estetyczny . Po rozłożeniu...

Technologia produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych

Proces technologiczny polega na mikrobiologicznym przekształceniu odpadowej gliceryny z produkcji biodiesla do erytrytolu przy pomocy drożdży Yarrowia lipolytica Wratislavia K1. Szczep produkcyjny został wyizolowany i jest on oferowany razem z...

Technologia otrzymywania mikrokapsułek do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych

Przedmiotem oferty jest technologia otrzymywania mikrokapsułek do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych. Technologia może służyć do immobilizacji bioaktywnych...