Brokering

W ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji jedną z form bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców sekotra MŚP są działania brokerów technologii animujące transfer technologii.

Czym zajmują się Brokerzy Technologii?

Głównym zadaniem Brokerów Technologii w projekcie Sieć Otwartych Innowacji jest animowanie transferu technologii poprzez:

  • dialog z dużymi przedsiębiorstwami, selekcję firm z sektora MŚP w otoczeniu dużych przedsiębiorstw (w tym Spółek Skarbu Państwa) oraz SSE;
  • identyfikację i kojarzenie potencjalnych stron transakcji – dawców i biorców technologii;
  • wspomaganie procesu określania potrzeb dedykowanego sektora;
  • wyszukiwanie biorców technologii celem wdrażania rozwiązań od dawców;
  • ukierunkowywanie działań dawców na opracowywanie konkretnych rozwiązań pod komunikowane potrzeby biorców;
  • wyszukiwanie nowych obszarów dla kreowania transakcji transferu technologii;
  • wspomaganie procesu identyfikacji potrzeb i oczekiwań obu stron transakcji;
  • wstępna ocena wymagań technicznych dla implementacji wybranych technologii;
  • koordynowanie usług doradczych w ramach przygotowania transakcji transferu technologii;
  • świadczenie pomocy w doprecyzowaniu warunków i finalizacji transakcji transferu technologii.

Brokerzy Technologii pełnią funkcję koordynatorów procesu transferu technologii. Zapraszamy do bezpośredniego kontatku https://siecotwartychinnowacji.pl/kontakt/ 

Więcej informacji na stronie projektu: https://siecotwartychinnowacji.pl/ 

Brokering
ArticleToPDF