GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII

GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII

GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII

 

Transfer technologii to proces, w którym konkretna wiedza jednego podmiotu zostaje „przeniesiona” do praktyki (np. gospodarczej) innego podmiotu. Ujmując to jeszcze prościej – chodzi o wykorzystanie pomysłów jednej osoby lub organizacji przez drugą osobę lub organizację. Gdy spojrzymy na to z tej perspektywy, szybko okaże się, że najczęściej do transferu technologii powinno dochodzić pomiędzy instytucjami badawczymi, które są swoistą kopalnią innowacji, a przedsiębiorstwami, które mają pieniądze, by je realizować. I… faktycznie tak jest. Często zdarza się jednak, że konkretna wiedza technologiczna na temat procesów „przenosi się” pomiędzy różnymi firmami. Taki proces także możemy nazwać transferem technologii.

 

Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.

 

 

TRANSFER TECHNOLOGII – PRZYKŁADY

Obecność transferu technologii możemy zauważyć w działalności wielu małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

Zacznijmy od firmy Giganci Programowania, która oferuje kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Wspomnieliśmy, że firma skorzystała z gotowych innowacyjnych języków i narzędzi do nauki programowania (takich jaki Scratch i App Inventor) stworzonych na prestiżowej uczelni Massachusetts Institute of Technology. Warto dodać, że w kwestii oprogramowania firma wykorzystała także inne rozwiązania, takie jak Kodu Game Lab (stworzony przez Microsoft) czy Alice 3D. Narzędzia te pozwalają dzieciom programować własne gry i animacje w ramach kursów prowadzonych przez Gigantów Programowania.

Jednak nie tylko firmy informatyczne mogą korzystać na transferze technologii związanym z oprogramowaniem. Firma architektoniczna QROPQA wdrożyła do swojej działalności technologię BIM, która umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie budynku, jego kosztach i harmonogramach. Znacząco ułatwiło to firmie przygotowywanie projektów architektonicznych dla swoich klientów.

Oprogramowanie wspierające naturę? To także staje się możliwe dzięki transferowi technologii. Maciej Duch, który prowadzi firmę Zakład Usług Leśnych, przygotowywał firmę do wprowadzenia na rynek „żywych paneli”, czyli paneli przegrodowych, które możemy spotkać na przykład na drogach szybkiego ruchu. Występują też jako zielone ściany walczące ze smogiem. Aby ulepszyć swój produkt, właściciel skorzystał z zaproponowanego przez inną firmę inteligentnego systemu kontroli wzrostu roślin.

Ciekawym przykładem wykorzystania jednej technologii w instytucjach o różnym profilu jest współpraca pomiędzy poznańską firmą PSI Polska a odzieżowym gigantem – firmą LPP, właścicielem marek odzieżowych takich jak RESERVED czy Cropp. Firma PSI wdrożyła w Centrum Dystrybucyjnym LPP innowacyjne oprogramowanie Warehouse Adavanced Planning (WAP). Co ciekawe, oprogramowanie do tamtej pory było wykorzystywane nie w magazynach, a w inteligentnych fabrykach. Analogia między zarządzaniem centrum dystrybucyjnym a fabryką, pozwoliła jednak na dopasowanie narzędzia WAP.

Z transferu technologii zamierzają korzystać także przedsiębiorstwa związane z kluczowymi branżami dla bezpieczeństwa kraju. Dowodem na to jest potencjalna współpraca między Hutą Stalowa Wola i Raytheon Integrated Defense Systems. Podmioty podpisały w marcu 2019 roku porozumienie rozpoczynające przygotowania do produkcji i integracji 16 wyrzutni systemu obrony powietrznej Patriot. Jeśli porozumienie uzyska akceptację, Huta Stalowa Wola ma uzyskać technologie i know-how umożliwiające produkcję pewnych elementów wyrzutni, co z kolei pozwoli na obniżenie późniejszych kosztów ich eksploatacji. Być może elementy wytwarzane z udziałem polskiej firmy będą wchodzić także w skład systemów Patriot produkowanych dla innych państw.

 

TRANSFER TECHNOLOGII - FORMY

Ponieważ piszemy o transferze wiedzy i gotowych rozwiązań, niektóre osoby mogłyby pomyśleć, że mówimy o swobodnym kopiowaniu i wykorzystywaniu pomysłów innych osób. Nic bardziej mylnego – transfer technologii przybiera wiele ustrukturyzowanych form, które zapewniają korzyści obu stronom, czyli zarówno tej, która technologię pozyskuje, jak i tej, która ją sprzedaje. Może to być zarówno jednorazowa sprzedaż technologii, jak i czasowe udostępnienie licencji na jej wykorzystanie.

W ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji wsparcie udzielane jest na zakup wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym:

  • patentów lub ich zgłoszeń
  • topografii układów scalonych
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • wzorów przemysłowych i użytkowych lub ich zgłoszeń
  • prawa autorskiego do oprogramowania
  • know-how.

 

DLA KOGO?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

WYMOGI

  • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
  • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat
  • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie
  • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania SKładanie wniosku

 

 

TERMINY

NABÓR WNIOSKÓW: CIĄGŁY DO KOŃCA ROKU 2019, PODZIELONY NA MIESIĘCZNE RUNDY

ROZSTRZYGNIĘCIE: DO 4 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

 

DOFINANSOWANIE

Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR

Minimalny wkład własny (bez żadnych form wsparcia publicznego): 25% kosztów kwalifikowalnych (dot. wyłącznie ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)

 

MAPA POMOCY REGIONALNEJ

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Podane wartości obowiązują dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wielkość refinansowania dla średnich przedsiębiorców jest niższa o 10 punktów procentowych odpowiednio dla każdego województwa.

 

 

DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 DOFINANSOWANIE    POWIAT/MIASTO
 45% lub 55%  Ciechanowski, Mławski, Płoński, Pułtuski, Żuromiński,       Makowski, Ostrołęcki, Ostrowski, Przasnyski, Wyszkowski,       miasto Ostrołęka,  Gostyniński, Płocki, Sierpecki, miasto   Płock,   Białobrzeski, Kozienicki, Lipski, Przysuski, Radomski,     Szydłowiecki, Zwoleński, miasto Radom, Łosicki,   Siedlecki,     Sokołowski, Węgrowski, miasto Siedlce,   Garwoliński,     Legionowski, Miński, Nowodworski, Otwocki,   Wołomiński
 30% lub 40%  Grodziski, Grójecki, Piaseczyński, Pruszkowski,   Sochaczewski,   Warszawski Zachodni, Żyrardowski
 20% lub 30%  m.st. Warszawa
 
 

 

TRANSFER TECHNOLOGII – DLACZEGO JEST POTRZEBNY?

Najważniejsze korzyści płynące z procesu to m.in. zasilanie rynku nowymi pomysłami i wynalazkami, rozwój portfolio technologicznego firmy, rozwój kompetencji w obszarach współpracy, rozwój długoterminowych relacji partnerskich, większa aktywność w organizacjach o zasięgu regionalnym lub międzynarodowym, rozwój przedsiębiorczych postaw wśród pracowników, a także możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy na zakup technologii, na przykład w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Dzięki temu wszystkiemu, w skali makro, gospodarka i społeczeństwo mogą się rozwijać. Korzystają też mikro, małe i średnie firmy, które nie muszą przeznaczać olbrzymich środków na prace badawczo-rozwojowe, by udoskonalać swoją ofertę. A na samym końcu zadowolony jest także konsument, który każdego dnia otrzymuje dostęp do coraz lepszych produktów lub usług.

 

GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII
ArticleToPDF