Informacja o zawarciu przez ARP S.A. umowy z Ministrem Rozwoju i Finansów dotyczącej realizacji projektu grantowego „Sieć otwartych innowacji”

Informacja o zawarciu przez ARP S.A. umowy z Ministrem Rozwoju i Finansów dotyczącej realizacji projektu grantowego „Sieć otwartych innowacji”

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29.12.2016  została podpisana umowa dotycząca realizacji Projektu grantowego „Sieć Otwartych Innowacji”

 

Całkowite wydatki na realizację Projektu wyniosą: 133 579 863,05 zł z czego: 127 215 000,00 zł to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 400 000,00 zł to wkład własny ARP S.A.; 5 964 863,05 zł stanowi szacowana kwota wkładu własnego pochodząca ze źródeł prywatnych.

Osoby zainteresowane zachęcamy do monitorowania aktualności na stronie projektu. 

www.siecotwartychinnowacji.pl

 

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:

infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

 

Informacja o zawarciu przez ARP S.A. umowy z Ministrem Rozwoju i Finansów dotyczącej realizacji projektu grantowego „Sieć otwartych innowacji”
ArticleToPDF