IX edycja ARP Innovation Pitch – zgłoszenia dla ARP Games

IX edycja ARP Innovation Pitch – zgłoszenia dla ARP Games

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wraz z ARP Games Sp. z o.o. organizuje X edycje ARP Innovation Pitch.

Spółka ARP Games została powołana przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA, Powiat Cieszyński oraz SPIN-US Sp z o.o., która jest spółką zależną Uniwersytetu Śląskiego, w odpowiedzi na zaobserwowany niewykorzystany potencjał biznesowy sektora gier wideo w Polsce.

Głównym obszarem działalności Spółki, jako Akceleratora Gier Wideo jest doprowadzenie do komercjalizacji i sukcesu biznesowego pomysłów na gry wideo.

Wykorzystując doświadczenie ARP S.A w formule ARP Innovation Pitch i kierując się nowymi wyzwaniami stawianymi przed ARP Games zapraszamy do składania aplikacji na zbudowanie prototypu do platformy transakcyjnej do zarządzania licencjami w oparciu o technologię blockchain/DLT.

Jeśli macie doświadczenie w realizacji projektów w obszarze technologii blockchain, ciekawe pomysły i chcecie współpracować przy budowie prototypu, to zapraszamy do zgłaszania się.

Szukamy firm:

  1. specjalizujących się w technologiach rozproszonych rejestrów i oferujących produkt lub usługę o znacznym stopniu innowacyjności
  2. realizujących projekty w technologiach rozproszonych rejestrów
  3. posiadających kompetencje w programowaniu rozwiązań z wykorzystaniem cyfrowych aktywów (digital assets)

 

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od 9 czerwca do 21 czerwca 2017r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ptt.arp.pl/warsztaty. Nadesłane propozycje będą podlegały ocenie specjalistów branżowych, a następnie wybrane podmioty zaproszone zostaną na 23 czerwca do Cieszyna, aby zaprezentować swoje pomysły przed kapitułą, która wybierze Laureatów naboru.

Wszelkie informacje o naborze dostępne są na stronie www.ptt.arp.pl/warsztaty

 

IX edycja ARP Innovation Pitch – zgłoszenia dla ARP Games
ArticleToPDF