Nieodpłatne oprogramowanie COVID-19

 

 

NIEODPŁATNE OPROGRAMOWANIE COVID-19

Agencja Rozwoju Przemysłu SA udostępnia Platformę Transferu Technologii www.ptt.arp.pl, dla twórców lub dystrybutorów oprogramowania, którzy w związku z pandemią wirusa Covid-19, chcą nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach udostępnić je innym użytkownikom.

 

Dlaczego powstaje ta baza danych i dla kogo jest adresowana?

W czasie pandemii koronawirusa w szczególny sposób ujawniła się potrzeba ucyfrowienia polskiej gospodarki. Coraz więcej aktywności musimy realizować „na odległość” – dotyczy to pracy zdalnej pracowników, zarządzania procesami produkcyjnymi, e-handlu czy uczenia się. W tym pierwszym okresie przyśpieszonej transformacji cyfrowej nieocenioną pomoc niesie wiele firm IT, które czasowo udostępniają niezbędne oprogramowanie (rozwiązania chmurowe) za darmo lub na bardzo preferencyjnych warunkach. To ważny przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu i ten fakt również chcemy mocno docenić. Baza oprogramowania ma pomóc użytkownikom odnaleźć się w tej ofercie i pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania IT. Wpisu do bazy może dokonać każdy, kto uprawniony jest do dysponowania oprogramowania czyli jego twórca lub dystrybutor.

 

Co dokładnie zawiera baza?

Naszą intencją jest zgromadzenie w jednym miejscu rozwiązań informatycznych (software, narzędzia chmurowe, platformy e-handlu, e-learning’u i e-płatności), które mogą wspierać przedsiębiorców w funkcjonowaniu ich firm w trakcie pandemii koronawirusa. Baza ma jednak charakter otwarty, czyli nie zakłada ograniczeń związanych z przeznaczeniem oprogramowania. Warunkiem wpisu jest czasowe (minimum 2 miesiące) nieodpłatne udostępnienie rozwiązania informatycznego.  

 

Jak umieścić wpis w bazie danych?

Baza danych znajduje się na stronie www.ptt.arp.pl. Po zalogowaniu się wybieramy z menu pozycję „BAZA ZASOBÓW” i dalej „DARMOWE OPROGRAMOWANIE COVID-19”. Można dodać do bazy swoje oprogramowanie jak i zobaczyć listę udostępnionego oprogramowania.

 

Co to jest Portal Transferu Technologii?

Platforma Transferu Technologii (PTT) jest największym w Polsce portalem poświęconym transferowi technologii.

W jednym miejscu zarejestrowani użytkownicy mogą informować o swoich innowacyjnych zasobach, potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukiwać bazę technologii i ekspertów. Zaletą PTT, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, jest inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami technologii. Obecnie na PTT zarejestrowanych jest ponad 2100 technologii.

 

 

 

Zdjęcie promujące: 
Nieodpłatne oprogramowanie COVID-19
ArticleToPDF