Efektywna technologia pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z powszechnie dostępnej biomasy

Efektywna technologia pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z powszechnie dostępnej biomasy

sekretariat@virtuspower.nazwa.pl
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Polska wysokoefektywna technologia produkcji biogazu (CH4+CO2) z lokalnie dostępnych substratów. Technologia obejmuje tak typowe substraty jak gnojowica plus kiszonka z kukurydzy, gdzie przewagą technologii jest mniejsze niż w przypadku technologii niemieckiej NAVARO zużycie substratów. Technologia jednak głównie przeznaczona jest dla klientów posiadających WŁASNE odpady, nawet tzw. trudne (kategoria 2 i 3). Technologia umożliwia głównie przedsiębiorcom działającym w branży przetwórstwa mięsnego, produkcji drobiu etc.  utylizację odpadów oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej oraz chłodu na własne potrzeby.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Główną zaletą technologii jest jej dostosowanie do polskich warunków klimatycznych i przez to optymalizacja pod względem sprawności. Ze względu na połączenie kilku efektów ekonomicznych i niski koszt inwestycyjny główną korzyścią jest niezawodność technologii, dostosowanie jej do potrzeb konkretnego odbiorcy i dzieki temu krótki czas amortyzacji inwestycji (może być krótszy niż 24 miesiące). Posiadamy doświadczenie nie tylko z polskiego rynku, ale również europejskiego i światowego. Polscy kooperanci gwarantują dostawy elementów technologicznych w najwyższej jakości i najniższych cenach.
 

Zastosowanie rynkowe: 

Branża przetwórstwa spożywczego, branża rolna, branża górnicza (odmetanowanie kopalń), branża przetwórstwa odpadów, ochrona środowiska i pokrewne.
 Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Pełna obsługa obejmująca planowanie inwestycji, wybór i pełne badanie substratów, przygotowanie założeń technologicznych, wykonanie pełnego projektu budowlanego i technologicznego. Prowadzenie inwestycji jako inwestor zastępczy. Przygotowanie inwestycji pod klucz wraz z uruchomieniem. Pomoc w budowie systemem gospodarczym przez Inwestora. W zakres doradztwa wchodzi polecanie konkretnych dostawców i wykonawców gwarantujących realizację inwestycji na najwyższym poziomie oraz w najniższych cenach na rynku.


Dawca technologii:

Dane kontaktowe

O. Masłowski

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Efektywna technologia pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z powszechnie dostępnej biomasy
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Polska wysokoefektywna technologia produkcji biogazu (CH4+CO2) z lokalnie dostępnych substratów. Technologia obejmuje tak typowe substraty jak gnojowica plus kiszonka z kukurydzy, gdzie przewagą technologii jest mniejsze niż w przypadku technologii niemieckiej NAVARO zużycie substratów. Technologia jednak głównie przeznaczona jest dla klientów posiadających WŁASNE odpady, nawet tzw. trudne (kategoria 2 i 3). Technologia umożliwia głównie przedsiębiorcom działającym w branży przetwórstwa mięsnego, produkcji drobiu etc.  utylizację odpadów oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej oraz chłodu na własne potrzeby.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Główną zaletą technologii jest jej dostosowanie do polskich warunków klimatycznych i przez to optymalizacja pod względem sprawności. Ze względu na połączenie kilku efektów ekonomicznych i niski koszt inwestycyjny główną korzyścią jest niezawodność technologii, dostosowanie jej do potrzeb konkretnego odbiorcy i dzieki temu krótki czas amortyzacji inwestycji (może być krótszy niż 24 miesiące). Posiadamy doświadczenie nie tylko z polskiego rynku, ale również europejskiego i światowego. Polscy kooperanci gwarantują dostawy elementów technologicznych w najwyższej jakości i najniższych cenach.
 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Branża przetwórstwa spożywczego, branża rolna, branża górnicza (odmetanowanie kopalń), branża przetwórstwa odpadów, ochrona środowiska i pokrewne.
 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Pełna obsługa obejmująca planowanie inwestycji, wybór i pełne badanie substratów, przygotowanie założeń technologicznych, wykonanie pełnego projektu budowlanego i technologicznego. Prowadzenie inwestycji jako inwestor zastępczy. Przygotowanie inwestycji pod klucz wraz z uruchomieniem. Pomoc w budowie systemem gospodarczym przez Inwestora. W zakres doradztwa wchodzi polecanie konkretnych dostawców i wykonawców gwarantujących realizację inwestycji na najwyższym poziomie oraz w najniższych cenach na rynku.
Kontakt:
O. Masłowski
sekretariat@virtuspower.nazwa.pl
Dawcy - PDF