Ekologiczna paleta do cieczy

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Ekologiczna paleta do cieczy

edwardsosna@yahoo.de
Forma ochrony: 
Patent
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 3
Forma komercjalizacji: 
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Istnieje duże zapotrzebowanie na przechowywanie i transport cieczy oraz materiałów sypkich w pojemnikach z tworzywa sztucznego, sztywnych lub elastycznych.

Pojemniki sztywne z koszem ochronnym oraz pojemniki elastyczne z ustrojem wsporczym i opaską, umieszczane są na paletach wykonanych z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego.

Znani producenci palet do cieczy to EMPAC Niemcy, Polska, FLUID-BAG Finlandia, SCHUETZ Niemcy i PROTECHNA Szwajcaria.

W Europie zachodniej i w USA rozwinęła się produkcja tanich i ekologicznych palet prasowanych z rozdrobnionych odpadów drewnianych z dodatkiem żywic według technologii PRESSWOOD, przeznaczonych do transportu sztywnych wyrobów i towarów.

Mimo wielu zalet, palety te nie znalazły zastosowania do transportu wyrobów ciekłych i sypkich ze względu na ograniczoną nośność i sztywność oraz nierówną powierzchnię składową palety.

Czołowi producenci palet, prasowanych to INKA Niemcy i LITCO USA.

Tylko w Niemczech sprzedawanych, jest 40 milionów tych palet rocznie. Celem proponowanej technologii jest umożliwienie wykorzystania tanich i dobrej jakości palet prasowanych z odpadów drewnianych do składowania i transportu również cieczy i materiałów sypkich.

Rozwiązanie tego problemu przestawiono szczegółowo w załączonych opisach zgłoszeń patentowych P.417426 pt. "Paleta transportowa" z dnia 03.06.2016 oraz P.417474 pt. "Osprzęt palety do cieczy" z dnia 08.06.2016.

W rozwiązaniu według wynalazku pojemnik umieszczony jest i utwierdzony na płycie drewnopochodnej nałożonej poprzez warstwę kleju na płytę wypraski palety z wytłoczeniami o przekroju otwartym, tworząc paletę dwuwarstwową z wytłoczeniami o przekroju zamkniętym. Istotą wynalazku jest sposób połączenia pojemnika z paletą prasowaną.

Płyty drewnopochodne są tanie, istnieje duży wybór dobrej jakości palet prasowanych, odpowiednie kleje są dostępne, co wykorzystane w kompletacji palet do cieczy według wynalazku, pozwala uzyskać wyrób konkurencyjny bez nakładów inwestycyjnych.

Obecnie stosowane palety przeznaczone do transportu cieczy w pojemnikach sztywnych względnie elastycznych o pojemności 1000 litrów różnią się budową, tworzywem i potrzebą zabiegów fitosanitarnych a wspólną ich cechą jest znaczny koszt wytworzenia i utrudniony recykling zużytej palety.

Paleta według wynalazku nie różni się w zastosowaniu do pojemnika sztywnego czy elastycznego.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Korzyści dla biorcy tej technologii wynikają z obniżonych kosztów wytworzenia zunifikowanej i ekologicznej palety do cieczy oraz możliwości wejścia na rynek z wyrobem konkurencyjnym w cenie przy zapewnionej wyłączności dzięki ochronie patentowej.

Wprowadzenie do palety wytłoczeń o zamkniętych przekrojach poprzecznych zwiększa jej odporność na obciążenia zewnętrzne zaś dodatkowa płyta poprawia nośność i estetykę powierzchni składowej palety.

Zastosowanie rynkowe: 

1. Branża spożywcza /pakowanie,magazynowanie i transport żywności/.
2. Branża chemiczna /pakowanie i transport paliw,surowców i półprodukt
3. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyków (pakowanie, składowanie i transport w pojemnikach).
4. Przemysł opakowań dla ciekłych i sypkich produktów.
5. Ochrona środowiska /zagospodarowanie odpadów z drewna dla produkcji palet prasowanych/.

 Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Projektowania palet do cieczy i materiałów sypkich.

Załącznik: 

Dawca technologii:
Edward Sosna, Bartłomiej Sosna

Dane kontaktowe

dr inż. Edward Sosna
604233071

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Edward Sosna, Bartłomiej Sosna
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Ekologiczna paleta do cieczy
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 3
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Istnieje duże zapotrzebowanie na przechowywanie i transport cieczy oraz materiałów sypkich w pojemnikach z tworzywa sztucznego, sztywnych lub elastycznych.

Pojemniki sztywne z koszem ochronnym oraz pojemniki elastyczne z ustrojem wsporczym i opaską, umieszczane są na paletach wykonanych z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego.

Znani producenci palet do cieczy to EMPAC Niemcy, Polska, FLUID-BAG Finlandia, SCHUETZ Niemcy i PROTECHNA Szwajcaria.

W Europie zachodniej i w USA rozwinęła się produkcja tanich i ekologicznych palet prasowanych z rozdrobnionych odpadów drewnianych z dodatkiem żywic według technologii PRESSWOOD, przeznaczonych do transportu sztywnych wyrobów i towarów.

Mimo wielu zalet, palety te nie znalazły zastosowania do transportu wyrobów ciekłych i sypkich ze względu na ograniczoną nośność i sztywność oraz nierówną powierzchnię składową palety.

Czołowi producenci palet, prasowanych to INKA Niemcy i LITCO USA.

Tylko w Niemczech sprzedawanych, jest 40 milionów tych palet rocznie. Celem proponowanej technologii jest umożliwienie wykorzystania tanich i dobrej jakości palet prasowanych z odpadów drewnianych do składowania i transportu również cieczy i materiałów sypkich.

Rozwiązanie tego problemu przestawiono szczegółowo w załączonych opisach zgłoszeń patentowych P.417426 pt. "Paleta transportowa" z dnia 03.06.2016 oraz P.417474 pt. "Osprzęt palety do cieczy" z dnia 08.06.2016.

W rozwiązaniu według wynalazku pojemnik umieszczony jest i utwierdzony na płycie drewnopochodnej nałożonej poprzez warstwę kleju na płytę wypraski palety z wytłoczeniami o przekroju otwartym, tworząc paletę dwuwarstwową z wytłoczeniami o przekroju zamkniętym. Istotą wynalazku jest sposób połączenia pojemnika z paletą prasowaną.

Płyty drewnopochodne są tanie, istnieje duży wybór dobrej jakości palet prasowanych, odpowiednie kleje są dostępne, co wykorzystane w kompletacji palet do cieczy według wynalazku, pozwala uzyskać wyrób konkurencyjny bez nakładów inwestycyjnych.

Obecnie stosowane palety przeznaczone do transportu cieczy w pojemnikach sztywnych względnie elastycznych o pojemności 1000 litrów różnią się budową, tworzywem i potrzebą zabiegów fitosanitarnych a wspólną ich cechą jest znaczny koszt wytworzenia i utrudniony recykling zużytej palety.

Paleta według wynalazku nie różni się w zastosowaniu do pojemnika sztywnego czy elastycznego.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Korzyści dla biorcy tej technologii wynikają z obniżonych kosztów wytworzenia zunifikowanej i ekologicznej palety do cieczy oraz możliwości wejścia na rynek z wyrobem konkurencyjnym w cenie przy zapewnionej wyłączności dzięki ochronie patentowej.

Wprowadzenie do palety wytłoczeń o zamkniętych przekrojach poprzecznych zwiększa jej odporność na obciążenia zewnętrzne zaś dodatkowa płyta poprawia nośność i estetykę powierzchni składowej palety.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

1. Branża spożywcza /pakowanie,magazynowanie i transport żywności/.
2. Branża chemiczna /pakowanie i transport paliw,surowców i półprodukt
3. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyków (pakowanie, składowanie i transport w pojemnikach).
4. Przemysł opakowań dla ciekłych i sypkich produktów.
5. Ochrona środowiska /zagospodarowanie odpadów z drewna dla produkcji palet prasowanych/.

 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
informacja pasażerska, infrastruktura B+R, infrstruktura drogi kolejowej, INKA PALETTEN, innowacja w rolnictwie
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Projektowania palet do cieczy i materiałów sypkich.
Kontakt:
dr inż. Edward Sosna
edwardsosna@yahoo.de
604233071
Dawcy - PDF