Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania

biznes@polsl.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Obecnie dostępne najnowsze technologie z zakresu mikroelektroniki, mechaniki, mechaniki, czy optyki umożliwiają realizację pomiarów w objętościach mierzonych nanolitrami (10-9 Litra). Jednak, aby wykorzystać je dla sterowania, konieczne jest zbudowanie systemu zapewniającego bieżący, bezobsługowy pomiar. Istotą innowacji są zrealizowane urządzenia mikroelektroniczne wykorzystujące opracowane modele matematyczne i oprogramowanie dla ciągłych pomiarów zjawisk wielofazowych w mikro- i nanoskali. Pomiary takie zdecydowanie ułatwiają sterowanie w skali procesu przemysłowego. Podstawową zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość zrealizowania pomiarów działających na bieżąco i zapewniających sterowanie  procesami wielofazowymi. Pomiary te umożliwiają bieżącą kontrolę wydajności reaktorów chemicznych za pomocą metody jodowej. Spektrometr został wyposażony w dedykowaną sondę pomiarową pozwalającą na pomiar roztworu metodą refleksyjną.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Metoda refleksyjna pozwala dwukrotnie wydłużyć drogę optyczną, przy jednoczesnym ograniczeniu fizycznych rozmiarów obszaru, w którym badana jest substancja. Metoda refleksyjna może być stosowana w spektrofotometrycznych pomiarach ciągłych oraz w przypadkach, kiedy badane próbki nie mogą być pobrane do badań, czas pomiaru jest ograniczony, a substancja musi być zbadana w miejscu jej użytkowania. Pomiary te umożliwiają bieżącą kontrolę wydajności reaktorów sonochemicznych za pomocą metody jodowej. W zasadzie trudno znaleźć na rynku podobne rozwiązania. Dostępne na rynku urządzenia pomiarowe są w zdecydowanej mierze przeznaczone dla pomiarów właściwości fizycznych, czy chemicznych dla medium o określonej fazie. 

Zastosowanie rynkowe: 

Systemy pomiarowe oraz kontroli sterowania dla precyzyjnego dozowania dyspersji umożliwiają zastosowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie energetyki, nowoczesnych technologii materiałowych dla produkcji odnawialnych źródeł energii oraz ochrony zdrowia. Aplikacja mikrokalorymetru umożliwia dokonywanie pomiarów właściwości termodynamicznych zawiesin komórek. Wysoka precyzja pomiarów zapewnia śledzenie zmian metabolicznych w czasie rzeczywistym.



Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Dane kontaktowe

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
+48 32 400 34 00

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Obecnie dostępne najnowsze technologie z zakresu mikroelektroniki, mechaniki, mechaniki, czy optyki umożliwiają realizację pomiarów w objętościach mierzonych nanolitrami (10-9 Litra). Jednak, aby wykorzystać je dla sterowania, konieczne jest zbudowanie systemu zapewniającego bieżący, bezobsługowy pomiar. Istotą innowacji są zrealizowane urządzenia mikroelektroniczne wykorzystujące opracowane modele matematyczne i oprogramowanie dla ciągłych pomiarów zjawisk wielofazowych w mikro- i nanoskali. Pomiary takie zdecydowanie ułatwiają sterowanie w skali procesu przemysłowego. Podstawową zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość zrealizowania pomiarów działających na bieżąco i zapewniających sterowanie  procesami wielofazowymi. Pomiary te umożliwiają bieżącą kontrolę wydajności reaktorów chemicznych za pomocą metody jodowej. Spektrometr został wyposażony w dedykowaną sondę pomiarową pozwalającą na pomiar roztworu metodą refleksyjną.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Metoda refleksyjna pozwala dwukrotnie wydłużyć drogę optyczną, przy jednoczesnym ograniczeniu fizycznych rozmiarów obszaru, w którym badana jest substancja. Metoda refleksyjna może być stosowana w spektrofotometrycznych pomiarach ciągłych oraz w przypadkach, kiedy badane próbki nie mogą być pobrane do badań, czas pomiaru jest ograniczony, a substancja musi być zbadana w miejscu jej użytkowania. Pomiary te umożliwiają bieżącą kontrolę wydajności reaktorów sonochemicznych za pomocą metody jodowej. W zasadzie trudno znaleźć na rynku podobne rozwiązania. Dostępne na rynku urządzenia pomiarowe są w zdecydowanej mierze przeznaczone dla pomiarów właściwości fizycznych, czy chemicznych dla medium o określonej fazie. 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Systemy pomiarowe oraz kontroli sterowania dla precyzyjnego dozowania dyspersji umożliwiają zastosowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie energetyki, nowoczesnych technologii materiałowych dla produkcji odnawialnych źródeł energii oraz ochrony zdrowia. Aplikacja mikrokalorymetru umożliwia dokonywanie pomiarów właściwości termodynamicznych zawiesin komórek. Wysoka precyzja pomiarów zapewnia śledzenie zmian metabolicznych w czasie rzeczywistym.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
systemy pomiarowe, odnawialne źródła energii, Inteligentna Automatyzacja
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
biznes@polsl.pl
+48 32 400 34 00
Dawcy - PDF