Zdalny monitoring wizyjny precyzyjnego pomiaru cieczy w zbiornikach w zastosowaniach przemysłowych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Zdalny monitoring wizyjny precyzyjnego pomiaru cieczy w zbiornikach w zastosowaniach przemysłowych

biznes@polsl.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Trudne warunki przemysłowe, takie jak strefy wybuchowe i niebezpieczne oraz wysokie temperatury powodują, iż bezpośredni nadzór nad procesami przemysłowymi jest bardzo utrudniony. Z pomocą w takich sytuacja przychodzi specjalistyczny nadzór wizyjny w postaci kamery umieszczonej w obudowie termicznej, której zadaniem jest  monitoring poziomu cieczy w zbiornikach przemysłowych. Wyznaczenie tego poziomu może być istotne z punktu widzenia samego procesu chemicznego, który jest realizowany w zbiorniku, trwałości zbiornika oraz jakości ostatecznego produktu. Technologia dotyczy zdalnego połączenia z przemysłowymi urządzeniami pomiarowymi.  

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Obecnie zdalny dostęp do urządzeń pomiarowych jest realizowany za pomocą bezpiecznych połączeń internetowych albo zdalne połączenia z urządzeniami pomiarowymi w ogóle nie są umożliwiane. Często, z punktu widzenia kluczowej wiedzy lub możliwości wpływania na kluczowe procesy przemysłowe zdalne połączenia są oceniane przez osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach, jako niosące zbyt duże ryzyko dla przedsiębiorstw. Proponowany system, wdrażający wyższy poziom bezpieczeństwa dla zdalnego dostępu do urządzeń pomiarowych i innych urządzeń procesu technologicznego stanowi rozwiązanie tych zagadnień. 

 

Zastosowanie rynkowe: 

Proponowana technologia może być, po odpowiednim dostosowaniu, używana w systemach realizujących paradygmat 4.0 w zakresie budowy bezpiecznych automatycznych połączeń pomiędzy elementami sieci - urządzeniami w fabrykach zarówno w połączeniach w zamkniętych sieciach jak i wymianie informacji pomiędzy różnymi lokacjami geograficznymi. 

 Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem

Słowa kluczowe: 

Dawca technologii:
Politechnika Śląska

Dane kontaktowe

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
+48 32 400 34 00

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Politechnika Śląska
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Zdalny monitoring wizyjny precyzyjnego pomiaru cieczy w zbiornikach w zastosowaniach przemysłowych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Trudne warunki przemysłowe, takie jak strefy wybuchowe i niebezpieczne oraz wysokie temperatury powodują, iż bezpośredni nadzór nad procesami przemysłowymi jest bardzo utrudniony. Z pomocą w takich sytuacja przychodzi specjalistyczny nadzór wizyjny w postaci kamery umieszczonej w obudowie termicznej, której zadaniem jest  monitoring poziomu cieczy w zbiornikach przemysłowych. Wyznaczenie tego poziomu może być istotne z punktu widzenia samego procesu chemicznego, który jest realizowany w zbiorniku, trwałości zbiornika oraz jakości ostatecznego produktu. Technologia dotyczy zdalnego połączenia z przemysłowymi urządzeniami pomiarowymi.  

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Obecnie zdalny dostęp do urządzeń pomiarowych jest realizowany za pomocą bezpiecznych połączeń internetowych albo zdalne połączenia z urządzeniami pomiarowymi w ogóle nie są umożliwiane. Często, z punktu widzenia kluczowej wiedzy lub możliwości wpływania na kluczowe procesy przemysłowe zdalne połączenia są oceniane przez osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach, jako niosące zbyt duże ryzyko dla przedsiębiorstw. Proponowany system, wdrażający wyższy poziom bezpieczeństwa dla zdalnego dostępu do urządzeń pomiarowych i innych urządzeń procesu technologicznego stanowi rozwiązanie tych zagadnień. 

 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Proponowana technologia może być, po odpowiednim dostosowaniu, używana w systemach realizujących paradygmat 4.0 w zakresie budowy bezpiecznych automatycznych połączeń pomiędzy elementami sieci - urządzeniami w fabrykach zarówno w połączeniach w zamkniętych sieciach jak i wymianie informacji pomiędzy różnymi lokacjami geograficznymi. 

 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
komunikacja SMS, konkurs
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem
Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
biznes@polsl.pl
+48 32 400 34 00
Dawcy - PDF