System wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

INNE

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_inne_branze-12-12_0_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/inne_0.jpg?itok=gL8LxqzN

System wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

biznes@polsl.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Rozwiązanie dotyczy systemu wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości. Skanowanie dużych obiektów architektoniczno - inżynierskich jest obecnie wykorzystywane w branży architektonicznej w celu sporządzania dokumentacji budowlanej oraz wizualizacji. W przypadku skanowania dużych obiektów oraz obiektów, które posiadają wewnętrzną strukturę zachodzi potrzeba ustawienia skanera w wielu miejscach pomiarowych. Obecnie trudne jest określenie dokładnych współrzędnych przestrzennych położenia skanera podczas pomiaru oraz o wzajemnym położeniu stanowisk pomiarowych względem siebie pozwalających na wygenerowanie chmury punktów całego budynku. W tym celu należy skorzystać ze specjalistycznego sprzętu geodezyjnego bądź definiowania współrzędnych poprzez umieszczenie znaczników pomiarowych, które wstępnie umieszcza stanowisko w przestrzeni. Oba rozwiązania wymagają dodatkowego nakładu pracy oraz czasu. Kolejnym zagadnieniem jest fakt, iż skanowane są wszystkie obiekty, nawet te nieistotne z punktu widzenia ostatecznego wyniku. Proponowany system wykorzystując technologię AR pozwala rozwiązać te problemy. 

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia w wersji podstawowej prowadzi do bardziej optymalnego rozmieszczenia punktów pomiarowych w procesie skanowania laserowego 3D. W wersji rozszerzonej - z wykorzystaniem autonomicznej platformy, usprawni sam proces skanowania. 

Proponowane rozwiązanie jest nowatorskie w następujących obszarach:

a)zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości do wspomagania procesu planowania sesji pomiarowej w zakresie oznaczania punktów skanowania jak i obszarów nieistotnych,

b)określenie wstępnej pozycji skanerów, c) zastosowanie autonomicznej platformy umożliwiającej automatyczne skanowanie obiektów.

Obecnie proces skanowania dużych obiektów 3D jest wykonywany ręcznie w zakresie planowania jak i rozmieszczania skanerów dookoła jak i wewnątrz obiektów. Proponowane rozwiązanie idzie krok dalej i bazując na rozwiązaniach z zakresu VR, robotyki i sztucznej inteligencji wprowadza na rynek kompleksowy produkt znacznie usprawniający i obniżający koszt świadczenia usług skanowania 3D. Koszty wdrożenia i utrzymania takiego rozwiązania będą wielokrotnie niższe dla usługodawców niż inwestycje w zakup kolejnych skanerów, podobnie koszty osobowe związane ze świadczeniem usług.

 

Zastosowanie rynkowe: 

Stworzona technologia znajdzie zastosowanie w usłudze skanowania 3D z wykorzystaniem skanerów laserowych. Zastosowanie jej wpłynie na skrócenie procesu skanowania oraz przetwarzania danych. Przy obecnie wykorzystywanych metodach przy większych obiektach łączny czas skanowania może wynieść nawet kilka dni, a czas przetwarzania danych jest kilkukrotnie dłuższy. Proponowane rozwiązanie może być wykorzystywane w branżach tj.: geodezja, architektura, budownictwo, górnictwo, energetyka, archeologia. Może także zainteresować firmy zajmujące się produkcją i dystrybucja skanerów. Komercyjne zastosowanie technologii wygeneruje oszczędności czasu i pieniędzy w procesie świadczenia usług skanowania 3D.

 Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Dawca technologii oferuje swoje doradztwo w zakresie nadzoru autorskiego.


Dawca technologii:
Politechnika Śląska

Dane kontaktowe

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
+48 32 400 34 00

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Politechnika Śląska
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
System wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Rozwiązanie dotyczy systemu wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości. Skanowanie dużych obiektów architektoniczno - inżynierskich jest obecnie wykorzystywane w branży architektonicznej w celu sporządzania dokumentacji budowlanej oraz wizualizacji. W przypadku skanowania dużych obiektów oraz obiektów, które posiadają wewnętrzną strukturę zachodzi potrzeba ustawienia skanera w wielu miejscach pomiarowych. Obecnie trudne jest określenie dokładnych współrzędnych przestrzennych położenia skanera podczas pomiaru oraz o wzajemnym położeniu stanowisk pomiarowych względem siebie pozwalających na wygenerowanie chmury punktów całego budynku. W tym celu należy skorzystać ze specjalistycznego sprzętu geodezyjnego bądź definiowania współrzędnych poprzez umieszczenie znaczników pomiarowych, które wstępnie umieszcza stanowisko w przestrzeni. Oba rozwiązania wymagają dodatkowego nakładu pracy oraz czasu. Kolejnym zagadnieniem jest fakt, iż skanowane są wszystkie obiekty, nawet te nieistotne z punktu widzenia ostatecznego wyniku. Proponowany system wykorzystując technologię AR pozwala rozwiązać te problemy. 

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Technologia w wersji podstawowej prowadzi do bardziej optymalnego rozmieszczenia punktów pomiarowych w procesie skanowania laserowego 3D. W wersji rozszerzonej - z wykorzystaniem autonomicznej platformy, usprawni sam proces skanowania. 

Proponowane rozwiązanie jest nowatorskie w następujących obszarach:

a)zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości do wspomagania procesu planowania sesji pomiarowej w zakresie oznaczania punktów skanowania jak i obszarów nieistotnych,

b)określenie wstępnej pozycji skanerów, c) zastosowanie autonomicznej platformy umożliwiającej automatyczne skanowanie obiektów.

Obecnie proces skanowania dużych obiektów 3D jest wykonywany ręcznie w zakresie planowania jak i rozmieszczania skanerów dookoła jak i wewnątrz obiektów. Proponowane rozwiązanie idzie krok dalej i bazując na rozwiązaniach z zakresu VR, robotyki i sztucznej inteligencji wprowadza na rynek kompleksowy produkt znacznie usprawniający i obniżający koszt świadczenia usług skanowania 3D. Koszty wdrożenia i utrzymania takiego rozwiązania będą wielokrotnie niższe dla usługodawców niż inwestycje w zakup kolejnych skanerów, podobnie koszty osobowe związane ze świadczeniem usług.

 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Stworzona technologia znajdzie zastosowanie w usłudze skanowania 3D z wykorzystaniem skanerów laserowych. Zastosowanie jej wpłynie na skrócenie procesu skanowania oraz przetwarzania danych. Przy obecnie wykorzystywanych metodach przy większych obiektach łączny czas skanowania może wynieść nawet kilka dni, a czas przetwarzania danych jest kilkukrotnie dłuższy. Proponowane rozwiązanie może być wykorzystywane w branżach tj.: geodezja, architektura, budownictwo, górnictwo, energetyka, archeologia. Może także zainteresować firmy zajmujące się produkcją i dystrybucja skanerów. Komercyjne zastosowanie technologii wygeneruje oszczędności czasu i pieniędzy w procesie świadczenia usług skanowania 3D.

 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
konstrucje mechaniczne, konstrukcja hybrydowa, Wsparcie w transferze technologii
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Dawca technologii oferuje swoje doradztwo w zakresie nadzoru autorskiego.
Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
biznes@polsl.pl
+48 32 400 34 00
Dawcy - PDF