Porowate pianki węglowe i węglikowe

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Porowate pianki węglowe i węglikowe

biznes@polsl.pl
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Proponowane rozwiązanie dotyczy możliwości wytworzenia innowacyjnej formy homo- lub heterofazowego wzmocnienia o przestrzennej strukturze szkieletowej, przypominające swoją budową plaster miodu. Charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą i porowatością (60-90%), pozwalającą uzyskać duży stopień konwersji, a dzięki dobrym właściwościom elektrycznym można je wykorzystać, jako elektrody w bateriach i akumulatorach. Materiały tego typu przepuszczają ciecze i gazy, co predestynuje je do aplikacji w charakterze filtrów i podłoży dla substancji katalitycznych, w tym pracujących w wysokiej temperaturze i mediach agresywnych chemicznie. Porowata struktura pianek węglowych zapewnia również możliwość infiltracji ciekłymi metalami lub polimerami. W takim przypadku porowata struktura pełni rolę ciągłego, równomiernie rozmieszczonego wzmocnienia w kompozycie i może być wykorzystana celem podwyższenia sztywności i wytrzymałości na ściskanie oraz wykorzystana, jako komponent podwyższający odporność termiczną. 

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Proponowana technologia pozwala na wytworzenie porowatych struktur o określonych wielkościach geometrycznych i porowatości. Pozwala na uzyskanie pianek węglowych oraz węglikowych o różnym składzie chemicznym. Uzyskane pianki mogą stanowić gotowy produkt lub być wykorzystane, jako struktury wzmacniające w kompozytach. Technologia daje możliwość wstępnego przygotowania pianki eliminując koszty związane z obróbką mechaniczną wyrobów. Jest to technologia proekologiczna ze względu na niską temperaturę procesu. Jest także nieskomplikowana technicznie.

Zastosowanie pianek węglowych w kompozytach, jako nowych niewykorzystywanych dotychczas struktur umacniających pozwala na:

a) zwiększenie pola powierzchni właściwej struktury wzmocnienia,

b) pełną kontrolę nad sposobem rozmieszczenia zbrojenia w kompozycie,

c) możliwość zastosowania fazy zbrojącej jedynie w miejscach wymaganych,

d) możliwość łatwej infiltracji ciekłym materiałem osnowy,

e) wzrost właściwości mechanicznych materiału (twardość, sztywność),

f) możliwość zmiany właściwości tribologicznych poprzez zastosowanie pianek o różnej porowatości i wielkości porów.

 

Zastosowanie rynkowe: 

Pianki węglowe lub węglikowe mogą znaleźć zastosowanie, jako elektrody stosowane w procesach galwanicznych, bateriach, akumulatorach, filtrach czyszczących, jako umocnienie w materiałach kompozytowych o podwyższonej odporności na zużycie, katalizatory w procesach chemicznych i przemyśle motoryzacyjnym. Mogą być też użyte, jako wyroby o określonych cechach geometrycznych, strukturalnych i składzie chemicznym, przestrzenne struktury umacniające w kompozytach o podwyższonej energii zniszczenia. Rozwiązaniem mogą być zainteresowane firmy z branży motoryzacyjnej i lotniczej, galwanotechnicznej, chemicznej oraz elektrotechnicznej.  

 Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Dawca technologii oferuje swoje doradztwo w zakresie nadzoru autorskiego.


Dawca technologii:
Politechnika Śląska

Dane kontaktowe

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
+48 32 400 34 00

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Politechnika Śląska
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Porowate pianki węglowe i węglikowe
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Proponowane rozwiązanie dotyczy możliwości wytworzenia innowacyjnej formy homo- lub heterofazowego wzmocnienia o przestrzennej strukturze szkieletowej, przypominające swoją budową plaster miodu. Charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą i porowatością (60-90%), pozwalającą uzyskać duży stopień konwersji, a dzięki dobrym właściwościom elektrycznym można je wykorzystać, jako elektrody w bateriach i akumulatorach. Materiały tego typu przepuszczają ciecze i gazy, co predestynuje je do aplikacji w charakterze filtrów i podłoży dla substancji katalitycznych, w tym pracujących w wysokiej temperaturze i mediach agresywnych chemicznie. Porowata struktura pianek węglowych zapewnia również możliwość infiltracji ciekłymi metalami lub polimerami. W takim przypadku porowata struktura pełni rolę ciągłego, równomiernie rozmieszczonego wzmocnienia w kompozycie i może być wykorzystana celem podwyższenia sztywności i wytrzymałości na ściskanie oraz wykorzystana, jako komponent podwyższający odporność termiczną. 

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Proponowana technologia pozwala na wytworzenie porowatych struktur o określonych wielkościach geometrycznych i porowatości. Pozwala na uzyskanie pianek węglowych oraz węglikowych o różnym składzie chemicznym. Uzyskane pianki mogą stanowić gotowy produkt lub być wykorzystane, jako struktury wzmacniające w kompozytach. Technologia daje możliwość wstępnego przygotowania pianki eliminując koszty związane z obróbką mechaniczną wyrobów. Jest to technologia proekologiczna ze względu na niską temperaturę procesu. Jest także nieskomplikowana technicznie.

Zastosowanie pianek węglowych w kompozytach, jako nowych niewykorzystywanych dotychczas struktur umacniających pozwala na:

a) zwiększenie pola powierzchni właściwej struktury wzmocnienia,

b) pełną kontrolę nad sposobem rozmieszczenia zbrojenia w kompozycie,

c) możliwość zastosowania fazy zbrojącej jedynie w miejscach wymaganych,

d) możliwość łatwej infiltracji ciekłym materiałem osnowy,

e) wzrost właściwości mechanicznych materiału (twardość, sztywność),

f) możliwość zmiany właściwości tribologicznych poprzez zastosowanie pianek o różnej porowatości i wielkości porów.

 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Pianki węglowe lub węglikowe mogą znaleźć zastosowanie, jako elektrody stosowane w procesach galwanicznych, bateriach, akumulatorach, filtrach czyszczących, jako umocnienie w materiałach kompozytowych o podwyższonej odporności na zużycie, katalizatory w procesach chemicznych i przemyśle motoryzacyjnym. Mogą być też użyte, jako wyroby o określonych cechach geometrycznych, strukturalnych i składzie chemicznym, przestrzenne struktury umacniające w kompozytach o podwyższonej energii zniszczenia. Rozwiązaniem mogą być zainteresowane firmy z branży motoryzacyjnej i lotniczej, galwanotechnicznej, chemicznej oraz elektrotechnicznej.  

 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
węgiel szklisty, konstrukcje betonowe, konsultacje lekarskie, kompozyty, kontrola poziomu wodoru
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Dawca technologii oferuje swoje doradztwo w zakresie nadzoru autorskiego.
Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
biznes@polsl.pl
+48 32 400 34 00
Dawcy - PDF