Automatyzacja procedur testowych oprogramowania bezpiecznego za pomocą panelu dotykowego

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Automatyzacja procedur testowych oprogramowania bezpiecznego za pomocą panelu dotykowego

biznes@polsl.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Istotą automatycznego testera jest inteligentne dostosowanie scenariusza testowego do aktualnego wzorca pojawiającego się na ekranie. Kluczem do sprawnej analizy jest rozpoznawanie obrazów wyświetlanych na ekranie pulpitu maszynisty (DMI), rejestrowanie wyświetlanych informacji oraz obsługa ekranu dotykowego maszynisty. Produkt składa się z dwóch części: sprzętowej wyposażonej w silniki do napędu ramion oraz programowej do interpretacji, analizy oraz sterowania częścią sprzętową. Część sprzętowa musi być wyposażona w tzw. "sztuczny palec" - część symulująca rzeczywisty nacisk palca na daną część ekranu, interfejs komunikacyjny pomiędzy urządzeniem, a oprogramowaniem. Możliwych jest tutaj kilka technologii np. Bluetooth lub połączenie przewodowe podpinane do portu USB. Część programowa powinna być napisana z uwzględnieniem prostoty określenia poszczególnych sekwencji testowych. Integralną częścią oprogramowania jest analiza obrazu pochodzącego z kamery lub innego interfejsu umożliwiającego zebranie aktualnych danych z wyświetlacza. Dane te zostaną przeanalizowane, a odpowiedni sygnał sterujący umożliwi przejście do kolejnego kroku procedury testowej. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Istotnym novum proponowanego rozwiązania jest budowa uniwersalnego stanowiska (testera) oparta na analizie obrazu oraz kod źródłowy wspierający poszczególne procedury testowe. 

Istotna zaleta rozwiązania jest uniwersalny charakter kreowania scenariusza testowego. Proponowane rozwiązanie oparto na aplikacji zbudowanej w środowisku LabVIEW lub Matlab.

Obecnie brak jest na rynku rozwiązań konkurencyjnych, niezależnych, nie ingerujących w oprogramowanie bądź system operacyjny wyświetlacza. Zaleta rozwiązania jest możliwość 24h testowania, przyczyniającego się do poprawy jakości testów, zapewniającego pełną powtarzalność scenariuszy testowych, a tym samym zapewniającego szybsze wykrywanie i raportowanie błędów.

Zastosowanie rynkowe: 

Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w zdalnym i automatycznym testowaniu rozwiązań pokładowych systemu ETCS z rodziny EBICab2000, które należy do tzw. systemów bezpiecznych o podwyższonym poziomie redundatności. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w zdalnym i automatycznym testowaniu bezpiecznego systemu ETCS dla rynku kolejowego. Wskazany segment rynku nie jest jedynym, który może być potencjalnym odbiorcą technologii automatycznego testowania funkcjonalnego oprogramowania za pomocą paneli dotykowych. Należy zauważyć, iż obserwowaną aktualnie tendencją są urządzenia z interfejsem w postaci panelu dotykowego, np. wysokiej klasy urządzenia pomiarowe, czy zwykłe smartphony. Urządzenia posiadają również bezprzewodowy interfejs w postaci aplikacji na tablet. Wszystkie te elementy otwierają potencjalnie szeroki rynek dla proponowanej technologii.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Słowa kluczowe: 

Dawca technologii:
Politechnika Śląska

Dane kontaktowe

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
+48 32 400 34 00

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Politechnika Śląska
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Automatyzacja procedur testowych oprogramowania bezpiecznego za pomocą panelu dotykowego
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Istotą automatycznego testera jest inteligentne dostosowanie scenariusza testowego do aktualnego wzorca pojawiającego się na ekranie. Kluczem do sprawnej analizy jest rozpoznawanie obrazów wyświetlanych na ekranie pulpitu maszynisty (DMI), rejestrowanie wyświetlanych informacji oraz obsługa ekranu dotykowego maszynisty. Produkt składa się z dwóch części: sprzętowej wyposażonej w silniki do napędu ramion oraz programowej do interpretacji, analizy oraz sterowania częścią sprzętową. Część sprzętowa musi być wyposażona w tzw. "sztuczny palec" - część symulująca rzeczywisty nacisk palca na daną część ekranu, interfejs komunikacyjny pomiędzy urządzeniem, a oprogramowaniem. Możliwych jest tutaj kilka technologii np. Bluetooth lub połączenie przewodowe podpinane do portu USB. Część programowa powinna być napisana z uwzględnieniem prostoty określenia poszczególnych sekwencji testowych. Integralną częścią oprogramowania jest analiza obrazu pochodzącego z kamery lub innego interfejsu umożliwiającego zebranie aktualnych danych z wyświetlacza. Dane te zostaną przeanalizowane, a odpowiedni sygnał sterujący umożliwi przejście do kolejnego kroku procedury testowej. 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Istotnym novum proponowanego rozwiązania jest budowa uniwersalnego stanowiska (testera) oparta na analizie obrazu oraz kod źródłowy wspierający poszczególne procedury testowe. 

Istotna zaleta rozwiązania jest uniwersalny charakter kreowania scenariusza testowego. Proponowane rozwiązanie oparto na aplikacji zbudowanej w środowisku LabVIEW lub Matlab.

Obecnie brak jest na rynku rozwiązań konkurencyjnych, niezależnych, nie ingerujących w oprogramowanie bądź system operacyjny wyświetlacza. Zaleta rozwiązania jest możliwość 24h testowania, przyczyniającego się do poprawy jakości testów, zapewniającego pełną powtarzalność scenariuszy testowych, a tym samym zapewniającego szybsze wykrywanie i raportowanie błędów.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w zdalnym i automatycznym testowaniu rozwiązań pokładowych systemu ETCS z rodziny EBICab2000, które należy do tzw. systemów bezpiecznych o podwyższonym poziomie redundatności. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w zdalnym i automatycznym testowaniu bezpiecznego systemu ETCS dla rynku kolejowego. Wskazany segment rynku nie jest jedynym, który może być potencjalnym odbiorcą technologii automatycznego testowania funkcjonalnego oprogramowania za pomocą paneli dotykowych. Należy zauważyć, iż obserwowaną aktualnie tendencją są urządzenia z interfejsem w postaci panelu dotykowego, np. wysokiej klasy urządzenia pomiarowe, czy zwykłe smartphony. Urządzenia posiadają również bezprzewodowy interfejs w postaci aplikacji na tablet. Wszystkie te elementy otwierają potencjalnie szeroki rynek dla proponowanej technologii.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
meblarstwo
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
biznes@polsl.pl
+48 32 400 34 00
Dawcy - PDF