Ruszył nabór na doradców w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji

Ruszył nabór na doradców w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji

W związku z realizacją Projektu „Sieć otwartych innowacji” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła nabór ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługi doradcze o charakterze:
W związku z realizacją Projektu „Sieć otwartych innowacji” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła nabór ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługi doradcze o charakterze:

– technologicznym,

– prawnym i prawno-patentowym,

– wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Uzyskana akredytacja umożliwi świadczenie usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP w związku z planowanym nabyciem przez tych przedsiębiorców wartości niematerialnych i prawnych oraz  wdrożeniem ich do działalności prowadzonego przedsiębiorstwa, w ramach Projektu SOI.

Skorzystanie z usługi podmiotu akredytowanego przez ARP S.A. umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów.

Proces udzielania akredytacji przez ARP S.A. rozpoczął się 1 grudnia 2017 r. i ma charakter ciągły. 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie projektu www.siecotwartychinnowacji.pl  w zakładce Akredytacja Doradców.

Ruszył nabór na doradców w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji
ArticleToPDF