Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik

Centrum Nowych Technologii Dominik KozikDoradztwo technologiczne
Projektowanie konstrukcji mechanicznej, obejmujące: koncept, obliczenia, dobór materiałów, mechanizmów i komponentów wraz ze stworzeniem dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej oraz eksploatacyjnej. Obliczenia z zastosowaniem metody elementów skończonych. Kierowanie projektami badawczo- rozwojowymi. Tworzenie nowych technologii łącznie z uzyskaniem patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór przemysłowy lub użytkowy.
Doradztwo – inne
Analiza sposobu zarządzania w przedsiębiorstwach, dotycząca projektów badawczo- rozwojowych od stworzenia konceptu projektu, analizę ekonomiczną, poprzez jego realizację, wdrożenie wyników prac, rozliczenia finansowe oraz transfer technologii wraz z analizą stanu techniki na podstawie patentów i publikacji naukowo- technicznych. Ocena: infrastruktury B+R, innowacyjności zastosowanych rozwiązań technicznych oraz opłacalności wdrożenia nowych wyrobów i technologii. Szkolenia z zakresu CAD/CAE/CAM.

Opis doświadczenia: 

Doświadczenie zawodowe właściciela nabyte jako koordynatora zespołu, inż. analiz wytrzymałościowych w międzynarodowym zespołu konstrukcyjnym turbinowych silników lotniczych, do którego zadań należało: wsparcie merytoryczne, planowanie i przydział zadań oraz zarządzanie czasem, szacowanie niezgodności produkcyjnych, klasyfikacja technologii, dokonywanie kompleksowych obliczeń wytrzymałościowych części lotniczych: analiz statycznych, dynamicznych, analiz obciążeń termicznych i aerodynamicznych z uwzględnieniem kontaktu, analiz wytrzymałości zmęczeniowej (LCF, HCF, TMF) z uwzględnieniem pełzania i mechaniki pękania, determinacja i modyfikacja geometrii części silników lotniczych, przygotowywanie badań wytrzymałościowych, rozwijanie i optymalizacja projektów, tworzenie raportów technicznych, modelowanie CAD/ CAE. Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Były kierownik Centrum Badań i Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa w Warszawie. Wykonawca projektów: Uniwersytetu Rzeszowskiego 'Nowoczesność i przyszłość regionu' oraz 'Internetowa Promocja Nauki'. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rzowoju, Regionalnych Programów Operacyjnych. Współpracownik Fundacji 'Know How'. Autor i współautor podręczników, publikacji, pomysłów racjonalizatorskich oraz patentów. Kierownik projektów badawczych prowadzonych przez Centrum Nowych Technologii dla innych przedsiębiorstw.

Dane kontaktowe

Dominik Kozik
504-569-559

Kontakt z ARP