Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek

ciitt@up.poznan.pl
Forma ochrony: 
Zarejestrowany wzór użytkowy
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 7
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju i diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek, której konstrukcja eliminuje typowe powikłania i negatywne skutki wykonania badania z użyciem sondy u najmłodszych cieląt. 

Technologia stanowi przedmiot zgłoszenia o udzielenie prawa ochronnego z rejestracji wzoru użytkowego w UP RP o numerze W.125769 z dnia 25 października 2016 r.

Technologia stanowi przedmiot wspólnych praw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedsiębiorcy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uprawniony do przeprowadzenia procesu komercjalizacji technologii, w tym zawierania umów, w interesie wszystkich uprawnionych.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Znane laparoskopy do diagnostyki zwierząt, umożliwiają próbkowanie miejsc zmienionych chorobowo, przy czym nie nadają się do pobierania treści pokarmowej, podawania leków lub pokarmu. Z kolei sondy dotychczas opatentowane i komercyjnie dostępne na rynku, dzięki którym możliwe jest podawanie leków lub pokarmu są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych zwierząt oraz wysoce kłopotliwe i urazogenne dla młodych osobników. Znane sondy znajdują doskonałe zastosowanie u dorosłych zwierząt przeżuwających, w szczególności bydła domowego, których przewód pokarmowy jest rozwinięty i bardziej odporny na podrażnienia i uszkodzenia mechaniczne występujące podczas próbkowania treści żwacza lub podczas podawania wlewów dożwaczowych składających się z dodatków paszowych i leczniczych. U młodych osobników tego typu zabiegi są niemożliwe. Wynika to przede wszystkim z tego, że znane sondy mają ograniczone zastosowanie w przypadku bardzo młodych zwierząt. Ograniczenia te wynikają gównie z odmiennej budowy anatomicznej przewodu pokarmowego, a zwykłe przeskalowanie sondy lub jej zakończenia i zmniejszenie jej wymiarów nie rozwiązują problemu z uszkodzeniem przełyku lub innych części przewodu pokarmowego. Dodatkowo zmniejszenie przekroju sondy powoduje wzrost jej elastyczności, czego skutkiem może być błędne wprowadzenie sondy do krtani i uszkodzenia układu oddechowego, a podczas wlewów dożwaczowych zalanie płuc i w skrajnych przypadkach upadki. 

Opracowana konstrukcja sondy pozwala zarówno na pobieranie treści żwacza w celu wykonania analiz mikrobiologicznych i biochemicznych, jak i podawania pokarmu, w szczególności siary lub preparatu mlekozastępczego a także udrożnianie przewodu pokarmowego podczas wzdęć pokarmowych. Opracowana sonda przełykowa, dożwaczowa umożliwia badanie rozwoju oraz diagnostykę przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek.

Zastosowanie rynkowe: 

Opracowana sonda przełykowa, dożwaczowa umożliwia badanie rozwoju oraz diagnostykę przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Dawca technologii oferuje: 

  • nadzór nad wdrożeniem,
  • nadzór autorski,
  • usługi doradcze.

Dawca technologii:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane kontaktowe

Jacek Wawrzynowicz
61 846 62 69

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zarejestrowany wzór użytkowy
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 7
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności, Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju i diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek, której konstrukcja eliminuje typowe powikłania i negatywne skutki wykonania badania z użyciem sondy u najmłodszych cieląt. 

Technologia stanowi przedmiot zgłoszenia o udzielenie prawa ochronnego z rejestracji wzoru użytkowego w UP RP o numerze W.125769 z dnia 25 października 2016 r.

Technologia stanowi przedmiot wspólnych praw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedsiębiorcy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uprawniony do przeprowadzenia procesu komercjalizacji technologii, w tym zawierania umów, w interesie wszystkich uprawnionych.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Znane laparoskopy do diagnostyki zwierząt, umożliwiają próbkowanie miejsc zmienionych chorobowo, przy czym nie nadają się do pobierania treści pokarmowej, podawania leków lub pokarmu. Z kolei sondy dotychczas opatentowane i komercyjnie dostępne na rynku, dzięki którym możliwe jest podawanie leków lub pokarmu są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych zwierząt oraz wysoce kłopotliwe i urazogenne dla młodych osobników. Znane sondy znajdują doskonałe zastosowanie u dorosłych zwierząt przeżuwających, w szczególności bydła domowego, których przewód pokarmowy jest rozwinięty i bardziej odporny na podrażnienia i uszkodzenia mechaniczne występujące podczas próbkowania treści żwacza lub podczas podawania wlewów dożwaczowych składających się z dodatków paszowych i leczniczych. U młodych osobników tego typu zabiegi są niemożliwe. Wynika to przede wszystkim z tego, że znane sondy mają ograniczone zastosowanie w przypadku bardzo młodych zwierząt. Ograniczenia te wynikają gównie z odmiennej budowy anatomicznej przewodu pokarmowego, a zwykłe przeskalowanie sondy lub jej zakończenia i zmniejszenie jej wymiarów nie rozwiązują problemu z uszkodzeniem przełyku lub innych części przewodu pokarmowego. Dodatkowo zmniejszenie przekroju sondy powoduje wzrost jej elastyczności, czego skutkiem może być błędne wprowadzenie sondy do krtani i uszkodzenia układu oddechowego, a podczas wlewów dożwaczowych zalanie płuc i w skrajnych przypadkach upadki. 

Opracowana konstrukcja sondy pozwala zarówno na pobieranie treści żwacza w celu wykonania analiz mikrobiologicznych i biochemicznych, jak i podawania pokarmu, w szczególności siary lub preparatu mlekozastępczego a także udrożnianie przewodu pokarmowego podczas wzdęć pokarmowych. Opracowana sonda przełykowa, dożwaczowa umożliwia badanie rozwoju oraz diagnostykę przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Opracowana sonda przełykowa, dożwaczowa umożliwia badanie rozwoju oraz diagnostykę przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
weterynaria, żywienie zwierząt
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Dawca technologii oferuje: 

  • nadzór nad wdrożeniem,
  • nadzór autorski,
  • usługi doradcze.Kontakt:
Jacek Wawrzynowicz
ciitt@up.poznan.pl
61 846 62 69
Dawcy - PDF