Technologia zgazowania biomasy

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

Technologia zgazowania biomasy

gsimla@ichpw.pl
Forma ochrony: 
Patent
Zarejestrowany wzór użytkowy
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Technologia zgazowania biomasy oraz odpadów w innowacyjnym generatorze gazu ze złożem stałym GazEla przeznaczona jest do wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła w rozproszonych układach energetycznych charakteryzujących się małą oraz średnią mocą. Wytworzony w reaktorze gaz procesowy, po oczyszczeniu kierowany jest do gazowego silnika tłokowego, w którym jest efektywnie spalany w celu produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Technologia zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym GazEla jest wspólnie rozwijana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz firmę SYNGAZ S.A., która jest komercyjnym  partnerem w rozwoju tej technologii. Podjęta współpraca zaowocowała weryfikacją i potwierdzeniem parametrów nominalnych technologii w skali demonstracyjnej (ok. 1,5 MWt).

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy oraz odpadów jako użytecznego paliwa dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła.
  • Rozwój energetyki rozproszonej: lokalny wytwórca – lokalny odbiorca.
  • Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym kraju.
Zastosowanie rynkowe: 

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki rozproszonej.

Projektanci i dostawcy technologii energetycznych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Dane kontaktowe

Tomasz Iluk
665 792 052

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologia zgazowania biomasy
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent, Zarejestrowany wzór użytkowy, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia zgazowania biomasy oraz odpadów w innowacyjnym generatorze gazu ze złożem stałym GazEla przeznaczona jest do wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła w rozproszonych układach energetycznych charakteryzujących się małą oraz średnią mocą. Wytworzony w reaktorze gaz procesowy, po oczyszczeniu kierowany jest do gazowego silnika tłokowego, w którym jest efektywnie spalany w celu produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Technologia zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym GazEla jest wspólnie rozwijana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz firmę SYNGAZ S.A., która jest komercyjnym  partnerem w rozwoju tej technologii. Podjęta współpraca zaowocowała weryfikacją i potwierdzeniem parametrów nominalnych technologii w skali demonstracyjnej (ok. 1,5 MWt).


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:
  • Wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy oraz odpadów jako użytecznego paliwa dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła.
  • Rozwój energetyki rozproszonej: lokalny wytwórca – lokalny odbiorca.
  • Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym kraju.

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki rozproszonej.

Projektanci i dostawcy technologii energetycznych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
biomasa, zgazowanie, płynny nawóz, płytka depozytu
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Tomasz Iluk
tiluk@ichpw.pl
665 792 052
Dawcy - PDF